Studieliv

QA med Malthe Agger Pape. Redigering: Elisabeth Frimurer

21. august 2020

Mød en studerende med job: Plesner


Mød Malthe Agger Pape, der er 23 år, ansat som Legal Intern i Dispute Resolution hos Plesner, mens han går på niende semester.


Hvor mange timer arbejder du om ugen?

15-20 timer.

 

thumbnail

 

Hvornår fik du dit studiejob?

Jeg startede 1. september 2018samme tidspunkt som jeg startede på 5. semester på studiet. 

 

Hvordan fik du dit studiejob? 

Jeg sendte en uopfordret ansøgning, fordi der på det pågældende tidspunkt ikke var nogle stillingsopslag. Efter en måneds tid blev jeg spurgt, om jeg gerne ville til en jobsamtale, hvorefter jeg blev tilbudt jobbet kort tid efter. Medmindre der er en specifik stilling, som er slået op, og som man gerne vil have, er det en god idé at sende en uopfordret ansøgning, fordi uopfordrede ansøgere også vurderes ift. de konkrete stillinger, som ønskes besat. 

Hvorfor valgte du at søge netop dét job? 

Som sagt, søgte jeg uopfordret, hvorfor jeg ikke gik efter en specifik stilling, men fordi jeg gerne ville arbejde hos Plesner. Det var så mit held, at jeg endte med at komme til samtale til en stilling i procesafdelingen, da jeg forud for samtalen havde et ønske om netop at prøve kræfter med denne afdeling. Det skyldes, at det er en god afdeling, hvis man gerne vil prøve kræfter med forskellige retsområder og problemstillinger, og også hvis man har været glad for formueretlige fag såsom obligationsret og aftaleret. 

Hvad består dine daglige arbejdsopgaver af? 

Mine daglige opgaver består overordnet af primært at lave litteratur- og praksissøgninger. Outputtet af disse søgninger kan dog variere i alt fra en mundtlig besvarelse af en problemstilling til udarbejdelsen af notater og øvrige skriftlige inputs til mails, klager og processkrifter. Fælles for opgaverne er at levere et input, så juristen er "klædt godt på"; hvad enten det består i udkast til processkrifter eller som baggrundsviden.  

Derudover laver jeg også lettere korrekturlæsning og oversættelser samt mindre administrative opgaver.

 

Hvor involveret er du som studerende i forskellige sager/opgaver, der ellers er på kontoret? 

Jeg føler, at vi, studenterne i afdelingen, er meget involverede i de sager, som vi hjælper til på. Hver gang jeg får en opgave, bliver jeg indført i sagen, samt hvorfor mit input overordnet set er relevant. Som student i Plesners procesafdeling kan man ofte se sit input direkte integreret i processkrifter, korrespondancer eller anden rådgivning til klienter. Det er fedt at vide, at ens arbejde er direkte relevant i de sager, som vi fører i afdelingen. 

Derudover bliver man også nogle gange tilknyttet nogle større sager, hvor man er med inde over sagen fra start til slut. Det er også rigtig sjovt, fordi man derved følger med i sagens udvikling og afslutning og ofte får et indblik i de mere strategiske overvejelser bag en rets- eller voldgiftssag.  

Hvad har været den fedeste opgave på jobbet?

Jeg har haft mange opgaver, som har været rigtig fede eller sjove - af vidt forskellige årsager. Nogle opgaver er sjove, fordi de er udfordrende rent juridisk. Andre opgaver er sjove i kraft af det emne eller den problemstilling, som de vedrører.  

For nylig har jeg haft en opgave, som både var udfordrende, men også vedrørte et sjovt emne. Jeg skulle udarbejde et længere oplæg om forsikringssvindel, som en af juristerne skulle bruge til et større arrangement. Jeg skulle derfor gennemgå mange års retspraksis, hvor der var en masse sjove eksempler på måder, man absolut ikke bør forsøge af svindle forsikringsselskaberne på. Dette skulle formidles til en stor gruppe af mennesker, som ikke er jurister, hvorfor det stillede høje krav om klarhed og tydelighed i den måde, som jeg formidlede det på. Arrangementet endte desværre med at blive aflyst grundet Corona, men forhåbentligt holdes det på et andet tidspunkt, så oplægget kan blive brugt.  

En af de lidt mere kuriøse opgaver har bestået i, at jeg skulle finde ud af, om en arbejdstagers skjulte optagelser af arbejdsgiverens trusler mod at arbejdstageren skulle vidne i en sag, kunne føres som bevis i en voldgiftssag og i givet fald, hvilken bevisværdi dette ville have. Det var vist en af de lidt mere "Suits"-agtige opgaver. 

Hvordan strukturerer du din tid mellem arbejde og studie?

Efter jeg er startet på kandidaten, har jeg fået en større frihed til selv at strukturere mit studie, idet man har valgfag i et større omfang end på bacheloren. Selv om jeg har valgt fag ud fra min interesse, har jeg alligevel haft mulighed for at tilrettelægge mit studie, så jeg kun har haft undervisning to gange om ugen. Derudover laver jeg altid en læseplan, inden jeg starter på et nyt semester, som jeg sætter ind i min kalender. Jeg kan derfor holde godt styr på, hvornår og hvor meget jeg skal læse en given uge. 

Mine ugentlige arbejdsdage fastlægger jeg i fællesskab med de øvrige studenter i afdelingen, så der altid er minimum én student på arbejde hver dag. Det er ikke noget problem, da man ofte har forskellige skemaer, og derfor også har mulighed for at arbejde forskellige dage på ugen. Jeg har derfor ikke oplevet ikke et få lov til at arbejde de dage, som har passet mig bedst, hvilket er rigtig rart. Mine ugentlige arbejdsdage skifter derfor også hvert semester.

Hænger det sammen med også at kunne have et liv ved siden af?  

Man kan sagtens have et liv ved siden af studie og studiejob. Et studiejob kan til en start virke som en stor mundfuld ved siden af studiet, fordi det stiller nogle flere krav til, at man får prioriteret sin tid mellem studie, arbejde og fritid. Men det vænner man sig dog hurtigt til, hvilket særligt gør sig gældende, jo længere man når på studiet, idet man blandt andet i højere grad får frihed til selv at strukturere sit studie, når man selv kan vælge sine fag. 

Når det er sagt, vil jeg faktisk anbefale nye studerende til at få et studierelevant job, når de føler, at de er klar til det. Det er et godt supplement til studiet, hvor man dels kan prøve kræfter med juraen i praksis, og dels også får tilegnet sig meget viden, som man ikke nødvendigvis får på selve studiet. For mit vedkommende har det blandt andet givet mig nogle gode forudsætninger i kandidatfaget civilprocesret, da det er en stor del af mit studiejob.

Hvilke fag fra studiet kan du bruge i dit arbejde og hvordan? 

Da jeg arbejder i en afdeling, som primært beskæftiger sig med førelse af rets- og voldgiftssager og anden konfliktmægling henvendt til klienter inden for den private sektor, er det fagene obligationsret, civilproces og erstatning & kontrakt, som jeg har kunnet bruge. Det er eksempelvis ifm. besvarelsen af problemstillinger relateret til retsplejeloven, eller om hvordan retspraksis stiller sig ift. problemstillinger såsom byrdefulde aftalevilkår. 

Jeg har dog også ad flere omgange anvendt forvaltningsret eller strafferet, som jeg eksempelvis har brugt til udarbejdelsen af klager til offentlige myndigheder hhv. straffesager ved domstolene.  

Har du nogle gode råd til studerende, der skal til at søge studiejob?

Jeg vil anbefale de nye studerende først at søge et studiejob, når de føler sig klar til det. Studiet kommer i første række, og det er vigtigt, at man lærer studiet at kende ordentligt, før man også kaster sig ud i at få et studiejob. Uanset hvilket job der er tale om, vil man nemlig skulle bruge tid, som i stedet kunne være brugt på at læse pensum eller ses med studiekammeraterne.  

Når man så føler sig klar til at få et studiejob, så er det vigtigt at vælge ud fra sine interesser. Derudover kan man godt søge, selv om der ikke er et konkret stillingsopslag. Uopfordrede ansøgninger bruges i lige så høj grad som ansøgninger, der er rettet mod en specifik stilling.  

Når man så har fået et studiejob, så er det en stor hjælp til en selv, at man laver en læseplan for det kommende semester, så man får struktureret sin tid mellem studie, arbejde og venner ordentligt.