Studieliv

QA med William Alexander Tornøe. Redigering: Elisabeth Frimurer

27. august 2020

Mød en studerende med job: Konkurrence- og Forbruger­styrelsen


Mød William Alexander Tornøe, der er studentermedhjælper hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Center for Digitale Platforme og er på 3. semester af kandidaten.


Hvor mange timer arbejder du om ugen?

15 timer om ugen.

 

Hvornår fik du dit studiejob?

Jeg fik mit studiejob på 6. semester, imens jeg skrev bacheloropgave.

 

Hvordan fik du dit studiejob? 

Jeg søgte stillingen på baggrund af et stillingsopslag i begyndelsen af 2019. Derefter blev jeg indkaldt til en samtale og fik hurtigt besked om den glædelige nyhed.

Hvorfor valgte du at søge netop dét job? 

På mit 5. semester på bacheloren havde jeg valgfagene 'Konkurrence- og Markedsføringsret' og 'Informationsret'. Jeg valgte de fag, da jeg havde hørt gode ting om konkurrenceret fra nogle af mine venner, der skulle skrive speciale inden for området, og jeg var allerede interesseret i IT’s og digitaliserings påvirkning på juraen.  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er inddelt i forskellige konkurrencecentre med fokus på håndhævelse af konkurrencereglerne inden for forskellige brancher. Mit konkurrencecenter, Center for Digitale Platforme, har fokus på, ja, digitale platforme, men også IT, finans, betalinger mv. Da jeg havde fået smag for konkurrenceret og for digitalisering og teknologi, lå det lige til højrebenet, at jeg skulle søge stillingen hos Center for Digitale Platforme, da den blev slået op. 

Hvad består dine daglige arbejdsopgaver af? 

Det kan variere meget, hvad dagen byder på. Det er i høj grad påvirket af, hvor langt vi er i forløbet med de enkelte konkurrencesagerundersøgelser eller andre sager. Det kan betyde, at der er brug for litteratursøgning for at se, om der er praksis, der kan støtte op om vores vurdering i en sag eller for at svare på en henvendelse fra en borger eller en anden myndighed. Det kan også være behandling af aktindsigtsanmodninger fra parter i sager. Derudover behandler jeg også mindre sager inden for betalingsområdet. Endeligt består en del af mit arbejde også i at bistå med høringer over lovgivning – både i nationalt regi og EU-regi.

 

Hvor involveret er du som studerende i forskellige sager/opgaver, der ellers er på kontoret? 

Det er selvfølgelig ikke studenterne, der træffer de store beslutninger, men vi er involveret i forskellige faser af sagerne. Det kan både være i opstarten af en sag, under den og ved afslutningen. I løbet af en sag vil opgaverne variere, og som nævnt, kan det både angå søgning efter lignende sager i retspraksis eller litteraturen, aktindsigter og andet. Efter min opfattelse er der rimelig stor autonomi i forhold til de opgaverman får, og man er med til at sparre omkring det, man har fundet frem til. Derudover er der også forskellige møder, hvor man kan følge med i, hvordan det går med sager osv.

Hvad har været den fedeste opgave på jobbet?

Jeg tror, det fedeste har været at hjælpe med en konkurrencesag over en længere periode. Det er ikke én opgave, men mange forskellige opgaver, der kulminerer i én endelig afgørelse. Det er en længere proces, og derfor kan der gå længe fra, man begynder at hjælpe med den første opgave, til selve sagen er afsluttet. I denne periode kommer der flere opgaver vedrørende samme sag, og det gør, at der udvikles en slags 'ejerskabsfornemmelse' over sagen, selv om det jo ikke er mig, som har lavet det meste. Når sagen så afsluttes, giver det en rigtig god fornemmelse af, at alle de opgaver, jeg har haft, har betalt sig og er mundet ud i noget større. 

Hvordan strukturerer du din tid mellem arbejde og studie?

Som studentermedhjælper har jeg faste arbejdsdage, som vi fastlægger i forhold til mit skema på universitetet, så jeg ikke misser undervisning. Der er også ret stor fleksibilitet i forhold til at flytte dage, bare det sker med nogenlunde varsel, så det er muligt for resten af kontoret at orientere sig om, hvorvidt der er en student på arbejde. Det samme gælder læseferier. Så alt i alt er det nemt at strukturere min fordeling af tid. 

Hænger det sammen med også at kunne have et liv ved siden af?  

Ja, det synes jeg bestemt, det gør. Som sagt, så er der stor fleksibilitet, og jeg har aldrig haft problemer med at finde balance mellem mit arbejde og mit liv ved siden af. 

Hvilke fag fra studiet kan du bruge i dit arbejde og hvordan? 

Det kommer nok ikke som en overraskelse, men selvfølgelig kan jeg bruge den konkurrenceretlige del fra Konkurrence- og Markedsføringsret. Da Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en offentlig myndighed er forvaltningsret og forvaltningsretlige principper særligt relevant, og det er det også, når  vi behandler aktindsigtsanmodninger. Derudover har jeg også haft gavn af strafferet, da vi i visse tilfælde politianmelder overtrædelser af konkurrenceloven og anden lovgivning, som vi håndhæver. Jeg har også haft gavn af EU-ret og EU-udbudsret, da mange af de EU-retlige principper tit skal anvendes i f.eks. arbejdet med høringer, men også er helt grundlæggende principper, der ofte er anvendelige i det daglige.  

Har du nogle gode råd til studerende, der skal til at søge studiejob?

Mit bedste råd til jobsøgningen er at søge et arbejde, der ligger inden for et område, som du virkelig interesserer dig for - og sørg så for at forklare, hvorfor du interesserer dig særligt for det område, og hvorfor du har kompetencer inden for området. Hvis du har haft valgfag, så vil det sikkert afspejle sig i dem, og hvis du har lavet noget frivilligt arbejde, f.eks. gennem en studenterforening eller en retshjælp, så vil det sikkert også vedrøre områder, som du brænder for og være en god måde at vise, at du har gåpåmod og virkelig interesserer dig for det område.