Studieliv

QA med Marie Adserballe Kristensen. Fotos: Gorrissen Federspiel, Shutterstock. Redigering: Elisabeth Frimurer

14. oktober 2020

Mød en studerende med job: Gorrissen Federspiel


Mød Marie Adserballe Kristensen, der er stud.jur. hos Gorrissen Federspiel, mens hun går på niende semester.


Mød Marie Adserballe Kristensen, der er stud.jur. hos Gorrissen Federspiel. 

Hvor mange timer arbejder du om ugen?

Jeg arbejder normalt 16-20 timer om ugen fordelt på to til tre arbejdsdage afhængig af, hvor meget undervisning jeg har på studiet.

 

Hvornår fik du dit studiejob?

1. august 2019.

 

Hvordan fik du dit studiejob? 

Jeg søgte stillingen som stud.jur. på baggrund af et stillingsopslag på Gorrissen Federspiels hjemmeside.

Min underviser i EU-ret på studiet var advokatfuldmægtig hos Gorrissen Federspiel, og hun havde anbefalet mig at søge jobbet som stud.jur. Hun havde selv været stud.jur. hos Gorrissen Federspiel før hendes ansættelse som fuldmægtig, og hun kendte derfor til kulturen og arbejdsopgaverne som stud.jur. Før jeg søgte jobbet, talte jeg med hende om, hvad jeg kunne forvente at stillingen, og det gav mig virkelig mod på at søge.

På baggrund af min ansøgning blev jeg kaldt ind til en samtale i Axel Towers med den HR-ansvarlige og den studenteransvarlige advokat. Til samtalen kom vi vidt omkring. Fokusset var bestemt ikke udelukkende på mine karakterer og faglige præstationer. De forsøgte at få et fuldstændigt billede af, hvem jeg var, og hvad jeg ville kunne bidrage med som stud.jur. hos Gorrissen Federspiel. Mit indtryk var, at fritidsinteresser som sport eller kreativt håndværk var mindst lige så vigtige, som hvilke karakterer jeg havde fået på studiet. Selvfølgelig kræver det et højt fagligt niveau at være stud.jur. hos Gorrissen Federspiel, men sociale kompetencer og motivation er mindst lige så vigtige.

Hvorfor valgte du at søge netop dét job? 

Jeg har længe vidst, at advokatvejen var den rigtige for mig. Jeg har haft studiejobs flere forskellige steder – også uden for advokatverdenen – men jeg fandt hurtigt ud af, at jeg helst vil arbejde på et advokatkontor. Ved siden af studiet har jeg deltaget i flere programmer for studerende ved advokatkontorer i København, herunder Hortens ”I advokatens fodspor” og Kromann Reumerts ”Talentnetværk”. Som en del af dette deltog jeg også i et processpil og fik en forsmag på, hvordan retssager behandles i praksis. Jeg fandt derigennem ud af, at jeg gerne ville arbejde med nogle af de største erhvervssager – og særligt i et internationalt miljø.

Jeg havde altid haft en drøm om at studere et semester i udlandet i løbet af min studietid, og Gorrissen Federspiel er et meget internationalt orienteret advokatkontor, der har mange klienter og kontakter fra hele verden.

Kontoret opfordrer alle deres ansatte studerende til at tage på udvekslingsophold til udlandet og giver tilmed et rejselegat med, så opholdet hænger økonomisk sammen, og man derved kan fokusere på at få et så stort fagligt og socialt udbytte af opholdet som muligt. Med Gorrissen Federspiels internationale perspektiv var det derfor et godt match for mig som studiejob.

Hvad består dine daglige arbejdsopgaver af? 

Som stud.jur. hos Gorrissen Federspiel er man som udgangspunkt tilknyttet tre forskellige specialegrupper i huset. Lige nu sidder jeg i den studentergruppe, der bistår grupperne EU & Konkurrenceret, Arbejds- & Ansættelsesret og Skat. I mit første år som student hos Gorrissen Federspiel sad jeg i studentergruppen for Proces, Fast Ejendom og Bank & Finans. Da vi er tilknyttet så forskelligartede specialeafdelinger, varierer arbejdsopgaverne også i høj grad fra notatskrivning til udarbejdelse af udkast til juridiske dokumenter og juridiske undersøgelser. Den ene dag kan jeg eksempelvis hjælpe med at udarbejde et ekstrakt og en materialesamling til en stor retssag, mens jeg den næste dag kan skrive et notat om markedsafgrænsning til brug for en fusionsanmeldelse.

Jeg synes, det er sjovt at arbejde med så mange forskellige retsområder som muligt i løbet af min studietid, så jeg får mest muligt ud af de mange forskellige fag, jeg har på studiet. Som student hos Gorrissen Federspiel er man som udgangspunkt tilknyttet en studentergruppe i et år, hvorefter man rokerer videre til en ny gruppe og får kendskab til nogle nye retsområder. På den måde lærer jeg jurister og arbejdsopgaver inden for mange forskellige retsområder at kende, inden jeg i fremtiden skal vælge den retning, jeg vil forfølge.

 

Hvor involveret er du som studerende i forskellige sager/opgaver, der ellers er på kontoret? 

Som stud.jur. er man så vidt muligt med i alle aspekter af en sag fra sagens opstart, til den bliver afsluttet. Det sker meget ofte, at jeg har været med til at udarbejde processkrifterne i en sag, og at juristerne så senere hen tager fat i mig igen, når der eksempelvis skal udarbejdes ekstrakt og materialesamling til hovedforhandlingen i den samme sag. Når man er med i hele processen bliver arbejdet som stud.jur. mere meningsfuldt, da man nemmere forstår, hvad produktet af ens arbejdsopgaver skal bruges til, og hvorfor det er så vigtigt, at vi arbejder grundigt og seriøst med opgaven.

Hvad har været den fedeste opgave på jobbet?

Sidste år arbejdede jeg meget på en af husets store voldgiftssager. Der var tale om et meget stort sagskompleks med flere tusinde bilag og mange berammede retsdage. Jeg havde i en længere periode bistået juristerne på sagen ved at hjælpe med udarbejdelse af dokumenter til retten og hovedforhandlingen. Fordi jeg havde arbejdet tæt sammen med juristerne på sagen, kendte de mit faglige niveau og vidste, hvordan de kunne give mig sværere og sværere opgaver for at udfordre og udvikle mig. Jeg fik endda lov til at udarbejde materiale, der direkte blev brugt under hovedforhandlingen af sagen, og jeg var flere dage med i retten for at deltage i retsmøderne.

Hvordan strukturerer du din tid mellem arbejde og studie?

På bacheloren kunne det godt være en udfordring at få kabalen med studie, arbejde og et socialt liv til at gå op i en højere enhed, da man på bachelordelen af jurastudiet har en del flere timer på universitetet end på kandidatdelen. Derudover er der mere gruppearbejde på bacheloren, som der skal sættes tid af til sammenlignet med på kandidaten. Senere på studiet, når man får flere valgfag, er det nemmere at strukturere sit skema på en måde, så man kun har undervisning to eller tre dage om ugen og derfor har de resterende dage til at arbejde, få læst pensum osv.

Grundlæggende synes jeg dog, at der er meget stor forståelse hos Gorrissen Federspiel for, at studiet selvfølgelig kommer i første række. Det er derfor helt i orden kun at arbejde en halv dag og så tage på studiet bagefter eller omvendt. Derudover har vi ret til eksamensfri i forbindelse med hver af vores eksaminer, så der er ro til at læse op inden eksamensdagen.

Efter eksamensperioderne eller i perioder, hvor der ikke er undervisning på studiet, er der så omvendt også mulighed for at arbejde lidt ekstra.

Hænger det sammen med også at kunne have et liv ved siden af?  

Ja, det synes jeg bestemt. Som udgangspunkt arbejder jeg to dage om ugen, hvilket efterlader meget rum til at ses med venner og familie. Der kan selvfølgelig opstå hasteopgaver, hvor man er nødt til at træde til med kort varsel, men da vi er en del studenter ansat i huset, er det som regel meget fleksibelt. Vi er gode til at hjælpe hinanden og f.eks. blive lidt længere en dag, hvis der er en anden student, der sidder med en stor opgave og potentielt skal blive til sent om aftenen. Vi hjælper tit hinanden på tværs af studentergrupperne, så man lærer alle studenterne i huset at kende.

Det er altid hyggeligt at tage på arbejde og møde sine kollegaer. Der er et godt socialt sammenhold i studentergruppen, og der bliver altid hyggesnakket til den fælles studenterfrokost eller over en øl i fredagsbaren.

Hvilke fag fra studiet kan du bruge i dit arbejde og hvordan? 

Jeg har haft mange fag på studiet, jeg på daglig basis bruger i mit arbejde hos Gorrissen Federspiel. Især de formueretlige fag som erstatning og kontrakt, obligationsret, konkurrenceret og længerevarende kontraktforhold har jeg kunnet bruge direkte til at løse de opgaver, jeg er blevet stillet.

Andre fag som f.eks. retssystemet og juridisk metode og forvaltningsret bruger jeg måske ikke så tit direkte i mine arbejdsopgaver, men de har givet mig et grundigt indblik i den juridiske metode. At ”blive god til” den juridiske metode er super vigtigt, da jeg ofte i forbindelse med mit arbejde bliver stillet opgaver, der omhandler retsområder, jeg aldrig har stiftet bekendtskab med på studiet. Hvis jeg f.eks. får en opgave inden for IT-ret, kan jeg trække på min viden om den juridiske metode, selv om jeg ikke har haft faget.

Har du nogle gode råd til studerende, der skal til at søge studiejob?

Brug din studietid og studiejobs til at finde ud af, hvilken vej du gerne vil gå efter studiet. Jeg har haft flere studierelevante jobs gennem mit studieliv, som har vist mig de mange forskellige muligheder, man har med en kandidat i jura.

Måske kan man ikke få drømmejobbet på et af de store advokatkontorer i starten af jurastudiet, men det betyder ikke, at man ikke får det senere. Ofte synes jeg, at det kan være en fordel at have prøvet nogle forskellige studiejobs, inden man får det job det sted, man gerne vil fortsætte efter kandidatuddannelsen. Det giver en bredere juridisk forståelse at have stiftet bekendtskab med mange forskellige grene af juraen, og derudover styrker det ens sociale og professionelle kompetencer at have haft flere studiejob i sin studietid.