Studieliv

QA med Elisabeth Romstad. Redigering: Elisabeth Frimurer

27. august 2020

Mød en studerende med job: Copyright Agent ApS


Mød Elisabeth Romstad, der er 23 år, Senior Legal Counsel hos Copyright Agent ApS og går på tredje semester af kandidaten.


Hvor mange timer arbejder du om ugen?

12-15 timer om ugen.

 

thumbnail (1)

 

Hvornår fik du dit studiejob?

Jeg fik mit studiejob sommeren 2018, da jeg startede 5. semester på bacheloren.

 

Hvordan fik du dit studiejob? 

Copyright Agent havde hængt plakater op på campus, som jeg fik øje på. Jeg skrev derfor en mail til dem og udtrykte min interesse for stillingen og kom derefter til samtale.  

Hvorfor valgte du at søge netop dét job? 

Jeg valgte at søge jobbet i Copyright Agent, fordi jeg var interesseret i at prøve et job, som var relevant for mit studie, så jeg kunne udforske hvilke muligheder, som fandtes til fremtiden. Stillingen var også rettet mod nordiske jurastuderende med kendskab til blandt andet norsk og dansk. Jeg tænkte derfor, at det ville være en spændende opgave at kunne få lov til at arbejde både på dansk, som jeg stadig lærer, og på norsk, som er mit modersmål.  

Hvad består dine daglige arbejdsopgaver af? 

Mine daglige arbejdsopgaver består hovedsageligt af juridisk litteratursøgning, hvor jeg undersøger og kortlægger juridiske problemstillinger i de forskellige lande, som Copyright Agent er til stede i. Jeg har også opgaver, som relaterer sig til selve virksomheden som for eksempel databeskyttelse og struktur.

 

Hvor involveret er du som studerende i forskellige sager/opgaver, der ellers er på kontoret? 

Udover mine almindelige arbejdsopgaver er jeg involveret i virksomhedens sagsbehandlingsteam, og jeg giver gerne en hånd med, hvor det er nødvendigt. Jeg tager også gerne del i det sociale aspekt af arbejdspladsen.

 

Hvad har været den fedeste opgave på jobbet?

Jeg har været heldig og fået prøvet mange forskellige opgaver på jobbet - både juridiske og andre opgaver. Den mest spændende opgave, må jeg alligevel nok sige, var én om databeskyttelse. Jeg synes, emnet er utrolig interessant, og det var derfor en sjov udfordring at arbejde med det.

 

Hvordan strukturerer du din tid mellem arbejde og studie?

Mine arbejdstider er meget fleksible, så jeg har mulighed for at tilrettelægge mine uger på en måde, så jeg har tid til både studier og til arbejdet. Jeg strukturerer ofte mine uger på en sådan måde, at jeg kan arbejde de dage, hvor jeg ikke skal til undervisning. På den måde får jeg mulighed for at fokusere på en ting ad gangen, hvilket giver mening for mig.

Hænger det sammen med også at kunne have et liv ved siden af?  

På grund af fleksibiliteten på arbejdet, synes jeg ikke, det er noget problem at have et liv ved siden af. Der gives meget rum til at planlægge arbejdstimerne, så man selv kan tage hensyn til andre planer, man har.  

Hvilke fag fra studiet kan du bruge i dit arbejde og hvordan? 

Den juridiske metode er definitivt en fordel i mit arbejde, især fordi det er det mest grundlæggende i juraen og giver en forståelse, så opgaverne kan løses på nemmest mulige måde. Jeg har yderligere haft brug for fag som privatlivsbeskyttelse og teknologi, EU-ret, civilprocesret og nogle formueretlige fag. Alle disse har givet mig en grundlæggende forståelse af de forskellige områder indenfor loven, hvilket har gjort det mere interessant at løse opgaverne.  

Har du nogle gode råd til studerende, der skal til at søge studiejob?

Jeg tror, at et godt råd vil være, at man ikke stresser for meget med at finde det rigtige job med det samme. Studiejobs er en unik mulighed for at teste, hvilke områder man synes er spændende og mindre spændende. Yderligere tror jeg, at det er vigtigt at huske, at det er meningen, at man skal lære og udvikle sig i jobbet.