Studieliv

QA med Morten Lundby Pedersen. Redigering: Elisabeth Frimurer

28. september 2020

Mød en studerende med job: Bruun & Hjejle


Mød Morten Lundby Pedersen, der er på tredje semester af kandidaten og er stipendiat i Bruun & Hjejles afdeling for fast ejendom.


Mød Morten, der arbejder hos Bruun & Hjejle og her fortæller om sin hverdag med studie og job. 

Hvor mange timer arbejder du om ugen?

Min ugentlige arbejdstid er 15-20 timer.

 

Hvornår fik du dit studiejob?

Jeg har været ansat hos Bruun & Hjejle siden den 1. november 2017. 

 

Hvordan fik du dit studiejob? 

Mit studiejob startede med en uopfordret ansøgning. På baggrund af min ansøgning blev jeg kontaktet af Bruun & Hjejles HR-afdeling, som inviterede mig til en samtale på kontoret i Nørregade 21.

Til samtalen blev jeg mødt af en HR-konsulent og én af kontorets studenteransvarlige advokater. Jeg var nervøs og ikke mindst spændt, og det var med en vis ærefrygt, at jeg trådte ind i receptionen. Jeg husker tydeligt, at jeg forud for samtalen havde en forventning om, at jeg skulle ind og ”forsvare” mit CV og ikke mindst mine karakterer. Men sådan var det slet ikke.

Det blev hurtigt klart for mig, at godt nok var baggrunden for samtalen min ansøgning, CV og karakterbevis, men selve samtalen skulle i langt højere grad handle om mig som menneske og som kollega. Vi kom bredt omkring og talte om alt fra motivationen til at vælge jurastudiet, hvorfor jeg var interesseret i netop Bruun & Hjejle, og hvilken rolle jeg typisk ville påtage mig i gruppearbejde. Snakken faldt også naturligt på, hvilke kvalifikationer og erfaringer mine tidligere ansættelser havde givet mig.

Når jeg i dag ser tilbage på samtalen, står det klart for mig, at formålet med samtalen var at fastlægge, hvorvidt jeg ville passe ind i teamet. Om mine personlige egenskaber og ikke mindst værdier ville harmonere med firmaets. Kort efter samtalen fik jeg besked om, at jeg kunne tiltræde i en stilling som juridisk student.

 

kaius-image-1200x628-mew

Hvorfor valgte du at søge netop dét job?

Der er flere årsager til, at jeg søgte et studiejob hos Bruun & Hjejle. Jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg ville gå ”advokatvejen”. På mit første år af studiet brugte jeg enhver lejlighed, der bød sig, til at besøge forskellige advokatfirmaer. Store som små. Jeg var nysgerrig, og det var en enestående mulighed at deltage i åbent hus-arrangementer, workshops m.v. for at tale med de ansatte i advokatfirmaerne. Særligt relevant var det at få lov til at tale med studenterne. Man kan læse sig til meget på hjemmesider, men det tåler ingen sammenligning med det indtryk, man får af en arbejdsplads, når man står over for de folk, der arbejder der. Jeg kunne hurtigt mærke, at det var de erhvervsretlige kontorer, der tiltalte mig mest. Bruun & Hjejle fokuserer på komplekse transaktioner og tvister inden for få strategiske fokusområder, og her så jeg en unik mulighed for at få lov til at arbejde i dybden med juraen inden for et bestemt område.

På mit 2. semester havde jeg Obligationsret, og det var en advokatfuldmægtig fra netop Bruun & Hjejle, der skulle få os igennem Gomards univers. I løbet af semesteret blev der også tid til at tale om de arbejdsopgaver og den kultur, der er hos Bruun & Hjejle. Store komplekse sager med stor mediebevågenhed og et godt samarbejde på tværs af firmaet. Det lød alt sammen meget godt. Underviseren opfordrede os til at sende en uopfordret ansøgning, hvis det havde interesse. Jeg slog til.

Det gjorde jeg, fordi Bruun & Hjejle er store nok til at føre nogle af de mest komplekse sager, men samtidig små nok til, at vi kender hinanden på tværs af firmaet. Fordi det er vigtigt for mig, at man som studerende indgår i den direkte sagsbehandling og anses som en del af det samlede team, og Bruun & Hjejle mener det virkelig, når de siger, at de sætter team før ego. At vi har en stærk teamstruktur, hvor fagligheden understøttes af et sammenhold, som vedligeholdes af mange faglige og sociale arrangementer, både for hele firmaet, men i høj grad også for de enkelte afdelinger.

Jeg husker også, at jeg havde stor glæde af den erfarne advokat, man får tilknyttet som mentor. Det giver en tryghed, når man skal falde til rette i sit nye job, og at man ikke selv skal kunne det hele fra starten.

 

Hvad består dine daglige arbejdsopgaver af? 

Stillingen som stipendiat hos Bruun & Hjejle er en fuldmægtiglignende stilling, hvor man er tilknyttet ét specifikt team. Jeg er selv ansat under partner Søren Kopp og hjælper som udgangspunkt Sørens team i arbejdet med komplekse ejendomstransaktioner og generel rådgivning, der vedrører fast ejendom.

Dagene er meget afvekslende, og det er sjældent, jeg ved, hvad arbejdsdagen byder på, som kun gør det mere interessant. Mine primære opgaver spænder fra undersøgelser af juridiske spørgsmål til komplekse ejendomstransaktioner, hvor jeg bistår advokaterne i forbindelse med alt, lige fra den forberedende salgsproces, Due-Diligence, udarbejdelse af udkast til rapporter, til den afsluttende del (Closing).

kaius-image-1200x628-mew2

Hvor involveret er du som studerende i forskellige sager/opgaver, der ellers er på kontoret? 

Vi er så involveret i sagerne/opgaverne, som studiet tillader det. Arbejdet med komplekse ejendomstransaktioner kan indebære korte deadlines, og det er ikke altid, at skemaet er foreneligt med alle de stadier, en sag gennemgår. Heldigvis er mine opgavestillere gode til at give en fyldestgørende introduktion til hele sagen, som er en forudsætning for, at man kan hjælpe bedst muligt. Samtidig er mine kolleger gode til at komme med feedback, så jeg ved, hvad der er sket siden sidst, og hvordan mine input er blevet brugt, hvilket er meget lærerigt.

 

Hvad har været den fedeste opgave på jobbet?

Jeg nyder mit arbejde og har mange spændende opgaver. Det er derfor svært at sige, hvilken der har været den ”fedeste opgave”. Jeg trives i et high performance-miljø, og mange af de ”fedeste arbejdsdage”, jeg har haft, har været dem, hvor man knap nok opdager, at dagen er gået. Det er fedt, at man som student har mulighed for at følge sagerne helt tæt på – fra opgaven lander på bordet – til handlen er i hus, eller klienten har modtaget den rådgivning, de havde brug for.

 

Hvordan strukturerer du din tid mellem arbejde og studie?

Det er ikke noget, jeg rigtigt tænker over i dag. Jo mere erfaren man bliver på sit studie, desto mere effektiv bliver man. For mit vedkommende er der på mange punkter et sammenfald mellem arbejde og studie. Jeg har selv stor glæde af at benytte kontoret, når ikke jeg er på arbejde, til at forberede mig til undervisning eller læse til eksamen.

Vi er alle forskellige, og det handler om at finde den løsning, der er bedst for en selv. Jeg er så heldig, at jeg med mine valgfag har kunne få skemalagt en uge, der tillader 2-3 ”fridage”. Det er typisk de dage, jeg arbejder. Jeg er aldrig blevet mødt med en forventning om overarbejde, og der er altid opbakning til, at studiet kommer i første række.

Hænger det sammen med også at kunne have et liv ved siden af?  

Det korte svar er: JA – selvfølgelig gør det det!  Det vil selvfølgelig altid være en omvæltning at starte studiejob, fordi man skal have studie og arbejde til at gå op i en højere enhed. Heldigvis er der tale om en kort periode, inden man har tilpasset sig den nye virkelighed, og pludselig kan man slet ikke forestille sig, hvad man skulle gøre uden studiejobbet.

Studietiden er uden tvivl meget fleksibel. Hvem elsker ikke den lange sommerferie, og hvem frygter ikke læseferien? Bruun & Hjejle har altid formået at favne den fleksibilitet. Særligt i eksamensperioden er jeg blevet mødt af en stor forståelse for, at tiden skal bruges på pensum og eksamensforberedelse, ikke arbejde.

Hvilke fag fra studiet kan du bruge i dit arbejde og hvordan? 

Jurastudiet eller erhvervsjurastudiet er en forudsætning for at få et studiejob i et advokatfirma, men ikke nødvendigvis dét, der gør dig til den dygtigste juridiske student på jobbet. Det, man også vil opdage, er, at måden, vi arbejder med juraen på studiet, ikke nødvendigvis er den samme som på et advokatkontor. Det er ikke alle problemstillinger, der er beskrevet i litteraturen, og pludseligt er der også et mere kommercielt aspekt, der skal tages højde for. Det tilføjer et ekstra element, der kun gør det hele endnu mere spændende.

I mit arbejde er det primært de formueretlige fag, jeg drager nytte af. Det vil sige Obligationsret, Erstatning & Kontrakt, Tingsret og Selskaber & Kapitalmarkeder. På mit nuværende semester har jeg Finansieringsret og Køb & Salg af Virksomheder. Begge fag undervises med øje for, hvordan det praktisk fungerer i virkeligheden, og det ligger sig meget op ad de felter af juraen, jeg beskæftiger mig med på kontoret.

Har du nogle gode råd til studerende, der skal til at søge studiejob?

Vent – du skal nok nå det! Jeg vil anbefale dig, at du holder igen med jobsøgningen det første år. Benyt i stedet tiden til at falde til på studiet og få styr på studieteknikken. Etabler et godt netværk, og få en masse nye bekendtskaber. Studiet bør altid komme i første række, både før og efter, man får et studiejob. Det lønner sig på den lange bane.

Vær nysgerrig og stil spørgsmål! Stil dig selv spørgsmålet: ”Hvad er et godt studiejob for mig?”. Benyt dit første studieår til at få nysgerrigheden stillet ved at deltage i alle de virksomhedsbesøg, workshops, cases, der byder sig. Bruun & Hjejle afholder fx et årligt Informationsmøde, som jeg personligt fik meget ud af. Tøv ikke med at kontakte de personer, der er til stede for at repræsentere advokatfirmaerne. Det viser gåpåmod, og det er en nem måde at vise ansigt over for de folk, der måske skal være med til at beslutte, om man bliver ansat.

Brug dit netværk! Du vil hurtigt opdage, at et godt netværk er vigtigt. Måske du kender en, der er ansat lige netop det sted, du gerne selv vil ansættes? Ræk ud til personen, og spørg om I kan tage en kop kaffe eller mødes på KUA til en snak. Det kan gøre dig klogere på, om et givent studiejob er det rette for netop dig.

Tør at stå ved dig selv! Det handler om at turde at vise, hvem du er. Din ansøgning må meget gerne beskrive, hvad du vil, men det er særligt vigtigt, at den også giver et godt indtryk af, hvem du er. Kend dine styrker, og vær åben omkring dine svagheder. Det forventes ikke, at du kan det hele fra starten. Hvis du har mod på en stejl læringskurve, vil du også oftest blive belønnet med den tillid, det kræver.