Studieliv

QA med Sofie Stemann Beck. Redigering: Elisabeth Frimurer

27. august 2020

Mød en studerende med job: Bech-Bruun


Mød Sofie Stemann Beck, der er stud.jur. hos Bech-Bruun og netop har færdiggjort sin bachelor.


Sofie har studiejob hos Bech-Bruun og fortæller her om sit studiejobliv. 

Hvornår fik du dit studiejob?

Jeg startede med at arbejde hos Bech-Bruun i marts 2020, da jeg var på 6. semester af bacheloruddannelsen. Mit første studiejob fik jeg dog på 4. semester, hvor jeg i et år arbejdede hos Anklagemyndigheden i Københavns Politi.

 

Hvordan fik du dit studiejob? 

Bech-Bruun slår jævnligt studiejob op på deres hjemmeside, Facebook og LinkedIn. I december måned sidste år blev der slået en stud.jur.-stilling op i afdelingen for Offentlig Virksomhed, som jeg søgte, og da fristen var udløbet, blev jeg indkaldt til samtale, og et par dage senere blev jeg ringet op og tilbudt jobbet – som jeg selvfølgelig takkede ja til med det samme.

Hvorfor valgte du at søge netop dét job? 

Der er mange årsager til, at jeg søgte studiejob hos Bech-Bruun. Bech-Bruun er et stort, men meget socialt, advokatfirma med mange spændende klienter og sager – og ikke mindst Danmarks bedste kantine! Derudover var det for mig særligt attraktivt, at Bech-Bruun har et udviklingsprogram for studenter kaldet 'INITIATE. Your potential', som igennem forskellige workshops og individuelle samtaler er med til at give os værktøjer, der skærper vores præstation, trivsel og motivation 

Hvad består dine daglige arbejdsopgaver af? 

Min afdeling rådgiver og fører retssager for private og offentlige virksomheder samt myndigheder om offentligretlige problemstillinger. Mine arbejdsopgaver består derfor primært i at forberede retssager, lave juridiske undersøgelser og notater samt kilde- og informationssøgning.

 

Hvor involveret er du som studerende i forskellige sager/opgaver, der ellers er på kontoret? 

Da Bech-Bruun er et stort advokatfirma med mange forskellige klienter og sager, er der naturligvis også forskel på, hvor meget man som student beskæftiger sig med de respektive klienter og sager. Jeg synes dog generelt, at mine kolleger er gode til at sætte mig ind i den sag, jeg skal arbejde med uanset opgavens omfang, hvilket jeg sætter stor pris på. Opgavernes omfang varierer meget, og i nogle sager skal man f.eks. finde retspraksis, og i andre sager skal man forberede en stor materialesamling, som er noget mere tidskrævende. 

Hvad har været den fedeste opgave på jobbet?

Det er svært at vælge én opgave, da jeg generelt oplever opgaverne i min afdeling som spændende og lærerige. Jeg kan dog særligt godt lide de opgaver, hvor jeg lærer noget nyt, f.eks. har jeg for nyligt beskæftiget mig med naturbeskyttelsesloven, hegnsloven og vejloven, som jeg førhen nærmest ikke vidste eksisterede.   

Hvordan strukturerer du din tid mellem arbejde og studie?

Hos Bech-Bruun er der meget fleksibilitet, og derfor er der også mange måder at tilrettelægge sin arbejdstid på, så det passer med studiet. I eksamensperioder har vi også mulighed for at tage læseferie i nogle uger, hvilket er utrolig rart. Som udgangspunkt arbejder jeg to dage om ugen, hvor jeg møder ind omkring klokken 8.00-9.00 og arbejder til klokken 17.00-18.00.  

Hænger det sammen med også at kunne have et liv ved siden af?  

Jeg synes bestemt, at man som stud.jur hos Bech-Bruun kan få studie, arbejde og privatliv til at hænge sammen. Heldigvis er jura et studie, hvor der er få undervisningstimer, hvilket både giver mulighed for at arbejde og 'have et liv' ved siden afPersonligt går jeg meget op i at strukturere min hverdag for at sikre, at jeg både har tid og overskud til - ved siden af studie og arbejde - at bruge mest mulig tid sammen med min kæreste, familie og venner.  

Hvilke fag fra studiet kan du bruge i dit arbejde og hvordan? 

Jeg synes faktisk, at jeg bruger mange af de fag, som jeg har haft på studiet indtil videre. Min afdeling beskæftiger sig primært med offentligretlige problemstillinger, og derfor er særligt forvaltningsret et fag, som jeg bruger meget. Men jeg har da også haft opgaver, som har givet anledning til at bruge erstatningsret, tingsret, EU-ret og forfatningsret. Derudover beskæftiger jeg mig meget med civilproces, som jeg skal have på studiet næste semester.  

Har du nogle gode råd til studerende, der skal til at søge studiejob?

Jeg vil klart anbefale, at man nøje overvejer, hvor man gerne vil arbejde, og hvorfor man gerne vil arbejde derDer er mange spændende studiejobs for jurastuderende, og for mig personligt har det derfor været vigtigt at afsøge de muligheder, som juraen giver, og jeg er utrolig taknemlig for, at jeg allerede har haft mulighed for at arbejde i det offentlige og det private. At arbejde med jura kan være svært, hårdt og tidskrævende, og derfor er det også vigtigt, at det, man arbejder med, er sjovt og spændende.