Studieliv

QA med Anders Just Christensen. Redigering: Elisabeth Frimurer

27. august 2020

Mød en studerende med job: Anklagemyndigheden


Mød Anders Just Christensen, der er stud.jur. hos Anklagemyndigheden, Københavns Politi, Advokatur Kvalitet og Viden - og netop har færdiggjort sit sjette semester. 


Anders har studiejob hos Anklagemyndigheden og arbejder der 15 timer om ugen. Læs hans erfaringer og bliv inspireret. 

Hvordan fik du dit studiejob?

Jeg søgte mit første stud.jur. job i Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi, efter en bekendt havde gjort mig opmærksom på, at de ledte efter nye studentermedhjælpere. Jeg blev i den forbindelse indkaldt til en samtale og fik til sidst tilbudt jobbet. 

Mine efterfølgende skift mellem afdelinger har været som følge af rokader eller eget ønske om at stifte bekendtskab med nye aspekter af anklagergerningen. 

logo-anklagemyndigheden2014

Hvorfor valgte du at søge netop dét job? 

Begge mine forældre er jurister og arbejder i forskelligt omfang med strafferetten som henholdsvis advokat og anklager. Jeg havde altså hørt en del om politiet, Anklagemyndigheden og strafferetten generelt ved middagsbordet. 

Med den baggrund vidste jeg, at arbejdsgangen, sammenholdet og den generelle stemning på en politistation og i Anklagemyndigheden var noget, som jeg godt kunne tænke mig at prøve at være en del af. 

Derudover synes jeg, at Anklagemyndighedens arbejdsopgaver er interessante, fordi de juridiske problemstillinger samt politiets og Anklagemyndighedens løsning heraf ofte har meget stor betydning for de involverede parter. Dette giver i hvert fald mig en god følelse af formål i mit arbejde. 

Hvad består dine daglige arbejdsopgaver af? 

Som stud.jur. i Advokatur Kvalitet og Viden hos Københavns Politi sidder jeg i visitationssektionen. Mine arbejdsopgaver består således som udgangspunkt i at visitere nye sager ind i vores sagsbehandlingssystemer samt i at behandle de sager, som det af forskellige årsager er blevet vurderet skal sluttes. 

Herudover behandler jeg løbende anmodninger om tilhold, om opholdsforbud og om aktindsigt samt sager om erstatning, diverse klagesager samt spørgsmål fra borgere, advokater og så videre. 

Arbejdet med alle disse forskellige typer af opgaver sker i et løbende samarbejde med både politienheden og anklagere i afdelingen, ligesom alle sager efterses af en anklager, før de sendes ud af huset. 

Der er således tale om en god form for frihed under ansvar, idet jeg ofte får lov at følge mine arbejdsopgaver til dørs under kyndig vejledning og kontrol af anklagerne i afdelingen. Dette giver en vis følelse af tryghed i arbejdet, samtidig med at man dog har et stort selvstændigt ansvar. 

Hvor involveret er du som studerende i forskellige sager/opgaver, der ellers er på kontoret? 

I visitationssektionen hos Anklagemyndigheden ved Københavns Politi er vores hovedopgave at visitere og vurdere de mange sager, der kommer ind i politikredsen, samt at løse de problemstillinger, som kan opstå ved behandlingen af disse. Afdelingens opgaver er af en sådan type, at der kun er få opgaver på kontoret, som ikke går igennem hænderne på en af os studerende. 

I de afdelinger, som jeg tidligere har arbejdet i, blev der ført mange forskellige former for sager ved retten. Her deltog jeg som studerende ofte i de ugentlige afdelingsmøder, hvorigennem jeg fik et indblik i alle de forskellige aspekter af anklagernes arbejde, samt et billede af hvad det kræver at forberede sig og gå i retten med alle typer af både små og store straffesager. 

Hvordan strukturerer du din tid mellem arbejde og studie / Hænger det sammen med også at kunne have et liv ved siden af? 

Som stud.jur. i Anklagemyndigheden arbejder jeg fast 15 timer om ugen. Fastlæggelsen af min vagtplan finder sted på månedlig basis efter aftale med afdelingens ledende jurist, hvorfor der er rig mulighed for at strukturere tiden mellem henholdsvis arbejde, studie og fritid. 

Alle ledere, som jeg har arbejdet under, har haft fuld forståelse for, at studiet, og herunder særligt eksaminer, kommer før arbejdet. Jeg har således kunne tilrettelægge mit arbejde under eksamensperioder, så arbejdet ikke kom i vejen for hverken min oplæsning eller undervisning. Det samme gælder for andre aspekter af livet ved siden af arbejdet.

 

Hvilke fag fra studiet kan du bruge i dit arbejde og hvordan? 

De to vigtigste fagområder at have kendskab til som stud.jur. i Anklagemyndigheden er strafferetten og forvaltningsretten, idet det er disse, der bestemmer henholdsvis, om sagen skal behandles af Anklagemyndigheden og hvordan sagen i så fald skal behandles. Endvidere spiller også straffeproces en rolle i forståelsen af de arbejdsopgaver man bliver tildelt som stud.jur. 

Da arbejdsopgaverne i Anklagemyndigheden spænder vidt og over alle typer af kriminalitet, så har jeg dog flere gange oplevet, at jeg i et vist omfang kan trække på min viden fra mange forskellige områder af juraen. 

Har du nogle gode råd til studerende, der skal til at søge studiejob? 

For så vidt angår selve processen i at ansøge om et studiejob, tror jeg, at det er vigtigt at overveje, hvorfor man søger netop den stilling, som man gør. Hvorfor er du interesseret i netop dette job? Hvorfor interesserer denne organisation dig? Hvad kan du tilbyde organisationen? Det vil jeg anbefale, at du skriver i din ansøgning, ligesom at du nok kan regne med at blive spurgt om det til en samtale.  

Derudover tror jeg, at det for manges vedkommende er godt at huske på, at de fem år man har som studerende, er en kærkommen mulighed for at prøve at arbejde på en masse forskellige arbejdspladser. På denne måde sikrer man nok bedst, at man ender et sted, som man er glad for.