Studieliv

QA med Amalie Marie Panzieri, Fotos: Poul Schmith/Kammeradvokaten, Shutterstock. Redigering: Elisabeth Frimurer

21. april 2021

Mød en studerende med job: Poul Schmith/Kammeradvokaten


Mød Amalie Marie Panzieri, der er stud.jur. hos Poul Schmith/Kammeradvokaten, mens hun går på sjette semester.


Mød Amalie Marie Panzieri, der er stud.jur. hos Poul Schmith/Kammeradvokaten. 

Hvor mange timer arbejder du om ugen?

Jeg arbejder i gennemsnit 15-20 timer om ugen. Arbejdet fordeler sig typisk over to til tre ugentlige arbejdsdage.

 

Hvornår fik du dit studiejob?

Jeg startede mit studiejob hos Poul Schmith/Kammeradvokaten d. 1. september 2020.

Hvorfor valgte du at søge netop dét job? 

Jeg valgte at søge studiejob hos Poul Schmith/Kammeradvokaten af flere årsager. Jeg har i løbet af min studietid deltaget i flere af Poul Schmith/Kammeradvokatens arrangementer for studerende, og her fik jeg et meget positivt indtryk af både det faglige og det sociale miljø. Både advokater og studenter fortalte passioneret om deres arbejde, hvor hverdagen er præget af spændende sager og et godt arbejdsmiljø. Mit indtryk blev i den grad bekræftet, da jeg på 2. semester blev undervist af en af firmaets erfarne advokater i Erstatning og kontrakt. Jeg så derfor en oplagt mulighed for at kombinere teorien fra studiet med en praktisk anvendelse af juraen og udvikle mig i et miljø, der bygger på høj faglighed og samarbejde.

Derudover har Poul Schmith/Kammeradvokaten en særlig position i markedet, idet de er statens foretrukne advokat. Jeg synes, at dette bidrager med en spændende og anderledes vinkel, som giver mulighed for erfaring med komplekse og samfundsrelevante sager, som ofte undergår stor mediebevågenhed.


Desuden synes jeg godt om, at Poul Schmith/Kammeradvokaten – ud over høj faglighed – også prioriterer samfundsmæssige og menneskelige værdier højt. Bæredygtighed, miljø, trivsel og innovation er nogle af de værdier, som firmaet lægger vægt på, og det er værdier, som også er vigtige for mig.

Hvad består dine daglige arbejdsopgaver af? 

Poul Schmith/Kammeradvokaten er overordnet opdelt i fire faggrupper – jeg er tilknyttet gruppen for Finansiering og insolvens. Ud over insolvens- og finansieringsret, beskæftiger vi os også med områder som fast ejendom og ansættelsesret. Mine arbejdsopgaver er derfor meget varierede og spænder bredt både retsområde- og opgavemæssigt. Mine opgaver består primært i at hjælpe fuldmægtige og advokater i sagsprocessen, eksempelvis ved at foretage juridiske undersøgelser om specifikke problemstillinger, udarbejde notater og materialesamlinger til brug for retssager og nogle gange også opgaver ude af huset. Man kommer fra start på en stejl læringskurve, og der er rig mulighed for udvikling.
Vi er en stor studentergruppe i min afdeling, og det ser jeg som en fordel. Vi lægger vægt på samarbejde, da vi tror på, at vi kan nå det bedste resultat i fællesskab. Derfor prioriterer vi også videndeling højt og lærer af hinanden og vores forskellige erfaringer. Studenterne har et godt socialt sammenhold, og sammen bidrager vi hver især til en hverdag, hvor høj faglighed og god stemning følges ad.
Vi har en rotationsordning, hvor man én gang årligt har mulighed for at rokere til en af de øvrige afdelinger. Herved får man mulighed for at stifte bekendtskab med andre retsområder og lære medarbejderne i de andre afdelinger at kende. Dette er en god mulighed for at afprøve forskellige fagområder og derved finde de interesseområder, som man kunne tænke sig at arbejde videre med i fremtiden.

 

Hvor involveret er du som studerende i forskellige sager/opgaver, der ellers er på kontoret? 

Som studerende bliver man ofte meget involveret i de forskellige sager, der er på kontoret. Nogle gange bliver man inddraget på et tidligt tidspunkt i sagsprocessen og har mulighed for at følge sagen fra de indledende undersøgelser til sagens afslutning. Andre gange involveres man undervejs i sagsprocessen, og i disse tilfælde er den sagsansvarlige altid god til at sætte én ind i sagen – både baggrunden for sagen og hvor i processen sagen nu er. Dette sikrer, at vi som studenter også har den fornødne viden til at forstå sagens sammenhæng og se sagen i et større perspektiv.

Hvad har været den fedeste opgave på jobbet?

Jeg synes, at jeg har haft mange forskellige typer af opgaver, som på hver deres måde er spændende. Jeg har i løbet af min ansættelsestid været med på nogle større sager, som strækker sig over en længere periode. Disse sager synes jeg er særligt spændende, fordi man får mulighed for at være med i hele sagsforløbet og få et overblik over det samlede sagskompleks, samtidigt med at man indgår i et større team.
Derudover synes jeg, at det er rigtig godt, at de advokatfuldmægtige og advokaterne giver sig tid til at give konstruktiv feedback, som er en vigtig del af min faglige udvikling.

Hvordan strukturerer du din tid mellem arbejde og studie/ Hænger det sammen med også at kunne have et liv ved siden af?

Jeg synes bestemt, at studie og arbejde hænger sammen med også at have fritid. Jeg arbejder typisk to-tre dage om ugen, og der er stor fleksibilitet omkring tilrettelæggelsen af min arbejdsuge, så det sikres, at jeg kan få studie og arbejde til at passe sammen. Derudover er der stor opbakning til og forståelse for, at vi skal passe vores studie og deltage i al undervisningen. Vi har også læseferier, der giver mulighed for at fordybe sig i studiet op til eksamenerne.
Hvis man strukturerer sin tid, synes jeg, at der er plads til fritid, hvor man kan se venner og familie eller dyrke sine fritidsinteresser.

Hvilke fag fra studiet kan du bruge i dit arbejde og hvordan? 

Generelt synes jeg, at den struktur og metode, som jeg har lært på studiet, kan bruges i mit arbejde på kontoret. På 1. semester havde jeg retssystemet og juridisk metode, som gav en god forståelse for den juridiske metode, der er en grundsten i det juridiske arbejde.
Konkret sidder jeg i en afdeling, der primært beskæftiger sig med formueret, hvorfor jeg særligt har kunne gøre brug af de formueretlige fag, herunder erstatning og kontrakt, obligationsret, tings- og kreditorret samt selskaber og kapitalmarked.

Har du nogle gode råd til studerende, der skal til at søge studiejob?

Jeg synes, at det er vigtigt, at man er faldet godt til på studiet og har fået skabt sig nogle gode rutiner, inden man søger et studiejob. Brug eventuelt den første tid på studiet til at få nogle gode studievaner og deltag i nogle af de arrangementer, som de forskellige virksomheder afholder i løbet af året, for herigennem at få et indtryk af hvilke virksomheder, der passer bedst til dine interesser. Poul Schmith/Kammeradvokaten afholder eksempelvis en årlig Kammercafé for studerende, hvor man kan lære virksomheden bedre at kende, samt forskellige faglige kurser hvor pensum og cases gennemgås af dygtige jurister og advokater.
Derudover synes jeg, at man skal kaste sig ud i det. Mange virksomheder har et introforløb og tutorer, der sørger for, at man kommer godt i gang og bliver en del af både det faglige og sociale fællesskab.