Studieliv

QA med Nadine Knudsen. Redigering: Elisabeth Frimurer

13. oktober 2021

Mød en studerende med job: Fredericia Furniture


Mød Nadine Knudsen, der er studentermedhjælper i Administration & HR hos Fredericia Furniture. Nadine går på andet semester af kandidaten.


Mød Nadine Knudsen, der er studentermedhjælper i Administration & HR hos Fredericia Furniture.

Hvor mange timer arbejder du om ugen?

Jeg arbejder 15 timer om ugen fordelt på to dage.

 

Hvornår fik du dit studiejob?

Jeg fik mit studiejob i december 2020 med opstart i februar 2021.

Hvordan fik du dit studiejob?

Jeg søgte stillingen på baggrund af et stillingsopslag på LinkedIn.

Hvorfor valgte du at søge netop dét job? 

Det er der to helt grundlæggende årsager til.

For det første på grund af virksomheden.
Fredericia Furniture er et internationalt anerkendt dansk designhus og et af de stærkeste brands i møbelindustrien. Jeg har længe fulgt Fredericia Furniture på diverse platforme (særligt LinkedIn og Instagram) og har altid været interesseret og fascineret af deres håndværk og måden, hvorpå virksomhedens historie og principper om kvalitet og funktionalitet bliver integreret i deres design. En afgørende motivationsfaktor i min dagligdag er et meningsfyldt og værdifuldt arbejde, hvilket jeg kunne se blive opfyldt hos Fredericia Furniture. Jeg er i dag meget stolt af at kunne sige, at jeg har fået lov til at blive en del af den tradition og livsstil, som det er at arbejde for Fredericia Furniture.

For det andet på grund af jobbeskrivelsen.
Jobbeskrivelsen var anderledes, end den man typisk kender fra advokatkontorerne. Her blev der ikke direkte efterspurgt en jurastuderende, og stillingen kunne reelt have været besat af en bred vifte af personer fra forskellige uddannelser. Jeg synes, det lød spændende med muligheden for at prøve kræfter med HR-relaterede opgaver, som kræver et bredt kendskab til medarbejderne og en dybdegående indsigt i virksomhedens værdier og målsætninger. For mig bød stillingen på den perfekte kombination af jura, formidling og arbejde med mennesker. Derfor blev det min fornemmeste opgave i forbindelse med jobsamtalen at fortælle, hvad jeg med min juridiske baggrund kunne bidrage med til jobbet.

Hertil hører også, at jeg ikke har låst mig fast på, at jeg absolut skal gå "advokatvejen" modsat mange af mine medstuderende. Dermed ikke sagt, at jeg har udelukket den karrierevej. Men min tilgang til jurastudiet har generelt været, at jeg ville bruge tiden under uddannelsen til at afprøve forskellige jobs. Dels bidrager det til at give mig en masse viden og erfaringer, dels bliver jeg løbende klogere på de mange muligheder, der eksisterer efter endt studie. For sådan en som mig, der er nysgerrig og gerne vil prøve kræfter med lidt af hvert, er det også med til at give en form for afklaring. Dén indstilling har på nuværende tidspunkt medført, at jeg har været studentermedhjælper i henholdsvis ingeniørvirksomheden COWI, Retten i Aarhus og nu Fredericia Furniture. Tre meget forskellige arbejdspladser med helt forskellige jobbeskrivelser. Men fælles for alle tre arbejdspladser er, at de har bidraget til at gøre mig mere afklaret med, hvilken retning jeg arbejdsmæssigt ønsker at søge mod.

Hvad består dine daglige arbejdsopgaver af? 

Det varierer utroligt meget, og ikke to arbejdsdage er ens.

Jeg er den eneste ansatte med en juridisk baggrund, og derfor er det også naturligt, at nogle af opgaverne bliver tilpasset efter at anvende den viden, jeg kan bidrage med. Størstedelen af mine opgaver er HR-relaterede og spænder vidt i både omfang og type. Jeg har en god blanding af længevarende opgaver, der kan tage flere måneder at færdiggøre, og mindre opgaver, som kan færdiggøres på en dag.

Konkret har mine arbejdsopgaver f.eks. bestået af udarbejdelse af personalehåndbog, implementering af en digital MUS-løsning, informationssøgning, udarbejde og vedligeholde personalepolitikker, assistere CFO'en i driftsmæssige opgaver (PA-opgaver) og andre ad-hoc-opgaver. Den næste større opgave, som jeg skal til at give mig i kast med, er strukturering og vedligeholdelse af vores onboarding- og offboarding-processer.

Jeg har fra dag ét fået meget ansvar og arbejder i høj grad selvstændigt, hvilket jeg personligt trives rigtig godt med. Det kan selvfølgelig kun lykkes, fordi jeg samtidig har et tæt og gensidigt tillidsfuldt samarbejde med vores CFO, som jeg netop refererer til. Der er tale om den helt klassiske frihed under ansvar, hvor jeg altid har adgang til kyndig vejledning og sparring.

 

Hvor involveret er du som studerende i forskellige sager/opgaver, der ellers er på kontoret? 

Jeg bliver i meget høj grad involveret i opgaverne på kontoret. For det første er det en del af kulturen hos Fredericia Furniture, at der er stor åbenhed om opgaverne, og for det andet skyldes det en kombination af virksomhedens størrelse samt det faktum, at jeg sidder i lidt af en HR-funktion. Det er klart, at opgaverne er anderledes end dem, der er karakteristiske for et advokatkontor, men jeg bliver inddraget i det omfang, som det er muligt og i det omfang, som jeg har tid til det.

Hvad har været den fedeste opgave på jobbet?

Det har klart været at sidde med udarbejdelsen af Fredericia Furniture's personalehåndbog, som var min allerførste arbejdsopgave.

Formålet med personalehåndbogen er at fastlægge retningslinjerne i Fredericia Furniture samt at skabe en tryghed for medarbejderne, der gennem personalehåndbogen får bedre kendskab til deres rettigheder og forpligtelser over for virksomheden. Arbejdet med personalehåndbogen kræver derfor et indgående kendskab til virksomhedens organisation, kultur og dagligdag. Som nyansat havde jeg selvfølgelig ikke det kendskab, men opgaven gav mig den bedste forudsætning for at opsøge denne viden og ikke mindst de relevante personer. Jeg har på baggrund af opgaven fået en god forståelse for Fredericia Furniture som virksomhed samt lært mine kollegaer bedre at kende.

Hvordan strukturerer du din tid mellem arbejde og studie? Hænger det sammen med også at kunne have et liv ved siden af?

Først og fremmest har Fredericia Furniture gjort det supernemt for mig at strukturere mit arbejde, så det ikke kommer i karambolage med forelæsninger - studiet har altid førsteprioritet. Jeg har således frihed til at planlægge mine arbejdsdage, som jeg vil, samt adgang til at arbejde hjemmefra. I eksamensperioder kan jeg tage helt fri, og omvendt er der også mulighed for at arbejde lidt ekstra i andre perioder.

For at svare på det andet spørgsmål, så ville jeg ganske enkelt ikke have jobbet, hvis ikke det hang sammen for mig at have et liv ved siden af - så selvfølgelig har jeg det. Nøgleordene her er overblik, struktur, prioritering og selvindsigt. Der er en kalender, der skal gå op, og i dén kalender skal der være plads til studie, arbejde, frivilligt arbejde og fritidsinteresser. Uanset hvor meget jeg gerne ville være et supermenneske, der kan nå alt, så er det ikke realistisk. Man kan komme langt med at skabe sig et godt overblik, men man skal også gøre sig klart, at det handler om prioritering - et tilvalg af én ting betyder et fravalg af noget andet. Eksempelvis er det for mig afgørende at læse pensum, men knap så vigtigt at deltage i alle forelæsninger. Det er min prioritering, og det virker for mig.

Hvilke fag fra studiet kan du bruge i dit arbejde og hvordan? 

Det, jeg har brugt mest af fra studiet, er min generelle viden om og brede forståelse for juraen samt evnen til at tilegne mig ny viden og bruge den i en relevant kontekst. På den baggrund gør jeg dagligt brug af de kompetencer, jeg har tillært mig under jurastudiet.

Mere konkret har jeg særligt haft gavn af fagene obligationsret, EU-ret og konkurrenceret. Det havde klart været en fordel med faget ansættelsesret i forbindelse med de mange HR-relaterede opgaver, og det er da også min plan at tilmelde mig faget næste semester.

Har du nogle gode råd til studerende, der skal til at søge studiejob?

Du har ikke travlt. Uanset hvilket studiejob du vælger, så tager det timer fra dit studie. Søg derfor først, når du er klar og motiveret. Husk at det hverken gavner dig eller den virksomhed, der potentielt ansætter dig, hvis du i bund og grund ikke er investeret i jobbet. Så er tiden langt bedre givet ud på at fordybe dig i studiet.

Søg bredt. Det er nok ikke overraskende, at mit råd også er at udfordre dig selv til at undersøge, hvilke muligheder du har ud over det klassiske studiejob på et advokatkontor. Se studietiden som den periode, hvor du kan prøve forskellige studiejobs af og blive klogere på, hvad der fanger dig - og ikke mindst hvad du er god til. Jeg vil gætte på, at du vil blive overrasket over, hvor mange forskellige roller du kan udfylde med din baggrund i juraen.