Studieliv

QA med Laura Mikkelline Olsen. Redigering: Elisabeth Frimurer

10. november 2021

Mød en studerende med job: Dansk Industri Personalejura


Mød Laura Mikkelline Olsen, der er juridisk rådgiver hos Dansk Industri Personalejura. Laura går på niende semester.


Mød Laura Mikkelline Olsen, der er  juridisk rådgiver hos Dansk Industri Personalejura.

Hvor mange timer arbejder du om ugen?

Jeg er ansat til 15 timer om ugen, men jeg arbejder nærmere de 20 timer i gennemsnit. Vi har meget fleksibilitet, hvorfor jeg kan arbejde mere i de perioder, jeg ønsker det. Der er dog ingen forventning om, at jeg arbejder mere end de 15 timer i gennemsnit.

Hvordan fik du dit studiejob?

De fleste af de studerende hos Dansk Industri (DI) har fået jobbet anbefalet. Jeg fandt stillingen via jobopslag på nettet.

Hvorfor valgte du at søge netop dét job? 

Jeg søgte stillingen, fordi jeg fandt ansættelsesret og reglerne på det danske arbejdsmarked interessante. Jeg havde ikke yderligere erfaring end den, som jeg havde fået hos mine tidligere arbejdspladser.


Jeg synes, at DI er en virkelig spændende arbejdsplads. DI adskiller sig fra andre arbejdspladser ved også at være en organisation, hvor medlemsvirksomhedernes interesser varetages; blandt andet gennem en række af branchefællesskaber, som DI repræsenterer. Der er mange ansatte og virkelig mange processer i gang samtidig. Jeg finder det spændende, at DI er overenskomstpart på det private arbejdsmarked; og særligt den politiske rolle, som DI har på arbejdsmarkedet. Derfor søgte jeg netop denne stilling.

Hvad består dine daglige arbejdsopgaver af? 

Jeg arbejder i det, som hedder Juravagten. Mine primære arbejdsopgaver består i direkte rådgivning af DI’s medlemsvirksomheder inden for arbejds- og ansættelsesretten. Rådgivning foregår via telefon og mail. Jeg har mulighed for at sidde med på sidelinjen ved mæglingsmøder, når vi forhandler forlig med vores modparter; navnlig i opsigelses- og bortvisningssager. Dertil kommer varierende arbejdsopgaver for vores konsulenter og advokater, såsom praksissøgning m.m. i retssagsforberedelsen.
Der er altid nye spørgsmål, som man ikke har forholdt sig til før, og man oplever aldrig to dage, som er ens. Dette kan både være rart ift. afveksling, men det betyder også, at du aldrig kan være helt forberedt på de henvendelser, der kommer ind.

 

Hvor involveret er du som studerende i forskellige sager/opgaver, der ellers er på kontoret?

Jeg har ejerskab og ansvar over mine egne sager og mandat til at yde rådgivning direkte til vores medlemsvirksomheder. Skulle der blive behov for det, er der altid en advokat, som er klar til at bistå i sagerne. Er sagerne af mere kompleks karakter og derfor kræver en særlig fordybelse, vil det være DI’s advokater, som overtager rådgivningen.

Hvad har været den fedeste opgave på jobbet?

Det absolut bedste ved arbejdet er, at vi får lov til at føre den direkte rådgivning. Som student er jeg typisk den første juridiske rådgiver, som virksomheden kommer i kontakt med. Det kan være en vanskelig og grænseoverskridende position, men det bestemt også noget, der giver en spændende og udfordrende hverdag.

Hvordan strukturerer du din tid mellem arbejde og studie? Hænger det sammen med også at kunne have et liv ved siden af?

Det er altid udfordrende at finde den helt rigtige balancegang mellem arbejde, studie og fritid under hele studietiden. Jeg synes efterhånden, at jeg har fundet ud af strukturere mine uger således, at der bliver tid til det hele. Det kræver en høj læsemoral og god struktur, når det kommer til, hvad man prioriterer at skulle nå. For mit vedkommende er alt skrevet ind i min kalender. På den måde er jeg sikker på, at jeg når al læsning og arbejde, så der stadig er tid til sociale aktiviteter. Jeg bestræber mig på at være en uge foran med læsning, hvilket for nogle kan virke meget voldsomt. For mig giver det luft og overskud at vide, at jeg, uanset hvad der dukker op i ugens løb, ikke kommer bagud. En høj struktur er ligeledes medvirkende til, at man med god samvittighed kan holde fri i de tidsrum, man har afsat hertil.

Hvilke fag fra studiet kan du bruge i dit arbejde og hvordan? 

Arbejdsret og ansættelsesret er de relevante fag. Dog blev jeg ansat uden at have haft nogen af disse. DI sørger for, at vi gennemgår et internt uddannelsesforløb, hvor vi bliver klædt på rent fagligt. Vi læser mange bestemmelser i overenskomsterne og i de love, som gælder for arbejdsmarkedet, hvorfor en generel og god juridisk forståelse er essentiel.

Har du nogle gode råd til studerende, der skal til at søge studiejob?

Der er mange, som oplever et stort pres under studiet. Et pres til hurtigt at finde et studierelevant job samtidig med, at der fortsat er et stort karakterræs på jurastudiet. Lad dig endelig ikke slå ud af dette. Der er masser af jobs og masser af mulighed for at beskæftige sig med alverdens nicheområder. Herudover kan man være utrolig dygtig inden for et område, uden at man har fået topkarakterer i alle sine fag.


Mit bedste råd er at lade være med at sammenligne sig med alle andre. Det er ikke muligt at arbejde 20 timer om ugen, få topkarakterer og deltage i alle arrangementer hver uge. Men det er også okay – prioritér dét, som er vigtigst for netop dig.