Studieliv

QA med Sofie Bjerring Johansen. Redigering: Elisabeth Frimurer

29. september 2021

Mød en studerende med job: Advokatfirma Eurojuris Aalborg


Mød Sofie Bjerring Johansen, der er stud.jur. hos Advokatfirma Eurojuris Aalborg.


Mød Sofie Bjerring Johansen, der er stud.jur. hos Advokatfirma Eurojuris Aalborg.

Hvor mange timer arbejder du om ugen?

Oftest omkring 16 timer ugentligt, fordelt over to dage. Min arbejdstid afhænger meget af, hvordan min undervisning ligger.

 

Hvornår fik du dit studiejob?

Jeg fik mit studiejob hos Eurojuris Aalborg i februar 2020, hvilket var i begyndelsen af mit 6. semester.

Hvordan fik du dit studiejob?

Jeg søgte jobbet på baggrund af et opslag i et forum for studiejobs, som var lavet af den studerende, som fratrådte stillingen.

Hvorfor valgte du at søge netop dét job? 

På daværende tidspunkt var jeg meget i tvivl om, hvad jeg ville arbejde med efter endt studie. Jeg ville derfor gerne prøve kræfter med flere af de juridiske fagområder. Eurojuris Aalborg behandler sager inden for store dele af erhvervs- og personretten, og det var derfor en god mulighed for at arbejde med flere forskellige sagstyper.
En anden ting er, at jeg holder meget af kontakten med mennesker, og jeg vægtede derfor et job hos et mindre advokatkontor højt, fordi man arbejder tættere i samspil med klienterne.

Hvad består dine daglige arbejdsopgaver af? 

Mine arbejdsopgaver er mangeartede, og spænder ofte bredt i forhold til både område og opgavemæssigt.

Mine arbejdsområder er primært placeret inden for strafferet, civileret, inkasso, formue- og arveret. Her består mine opgaver blandt andet af at lave udkast til processkrifter, påkrav, udkast til testamenter/fremtidsfuldmagter m.v., praksissøgning og lignende. Derudover består mine opgave også i kommunikation med klienter, politi, myndigheder og andre involverede parter i sagen.

Ud over ovenstående har jeg også opgaver af ren ekspeditionsmæssig karakter, heraf oprettelse, fakturering og arkivering af sager.

 

Hvor involveret er du som studerende i forskellige sager/opgaver, der ellers er på kontoret? 

Jeg oplever, at jeg i stor grad bliver involveret i de opgaver som er på kontoret. Der er rig mulighed for at blive inddraget i de opgaver som ligger inden for mine interesseområder, hvilket giver en mulighed for at tilegne sig mere viden om de områder som interesserer en. Som studerende har jeg mulighed for at have et enormt stort ansvar for de sager, jeg er inde over, hvilket jeg personligt synes er utrolig lærerigt. Jeg er inde over og følger langt de fleste sager fra start til slut, hvilket har givet et indblik i sagers gang.

Hvad har været den fedeste opgave på jobbet?

Jeg har på et tidspunkt fået muligheden for at være inde over en række inkassosager, som alle overgik til civile sager. Selve sagerne var ikke af stor karakter, men jeg fik muligheden for at køre sagerne selvstændigt fra start til slut. Det var derfor min opgave at føre inkassoprocesserne, samt udarbejde samtlige proces-skrifter til sagerne, da de blev lagt for retten.
Grunden til jeg synes at det var en af de mere spændende opgaver på jobbet er, at jeg virkelig fik at se hvordan det er selv at have ansvaret for sager, frister med videre. Det giver en god ide om, hvordan sagerne forløber og alle de sagsskridt som skal foretages fra start til slut. Derudover får man virkelig opturen at mærke, hvis sagerne ender godt.

Hvordan strukturerer du din tid mellem arbejde og studie/ Hænger det sammen med også at kunne have et liv ved siden af?

Jeg synes bestemt, at der er mulighed for at have et liv ved siden af arbejde og studie. Det kræver nogle gange planlægning, men det er bestemt ikke umuligt.

Jeg arbejder typisk to dage om ugen, og der er stor fleksibilitet i forhold til, hvordan min arbejdsuge tilrettelægges. Vi studerende som er på kontoret, planlægger selv vores arbejdsdage i fællesskab, hvilket giver en god mulighed for at tilpasse arbejdsdage ind i ens skema. Hertil har vi fri op til eksaminerne, så der er mulighed for at fordybe os i studiet inden eksamen.

Derudover forsøger jeg som udgangspunkt at lægge langt det meste af mit studiearbejde i hverdagene, så jeg, de dage jeg ikke arbejder, fylder mine hverdage fra 8-16 med læsning og forberedelse til forelæsningerne. Det virker godt for mig, fordi det giver mig mulighed for at holde mere eller mindre fri i weekenderne og slappe af.

Hvilke fag fra studiet kan du bruge i dit arbejde og hvordan? 

Jeg anvender langt de fleste af de fag, jeg har haft på studiet, på mit arbejde. Særligt civilproces, strafferet/straffeproces samt de formueretlige fag er alle fag, som jeg inddrager i mit arbejde på daglig basis, og som jeg anvender i de arbejdsopgaver, jeg bliver stillet for.

Derudover er der fag som statsret, forvaltningsret og juridisk metode, som jeg i højere grad anvender i mit arbejde. Ofte mere indirekte end direkte. For så vidt angår den juridiske metode, er det en ting, som er utrolig vigtig at blive god til – men også noget som jeg i høj grad for ’trænet’ under mit arbejde. Det er sket, at jeg får opgaver inden for retsområder, som jeg ikke har stiftet kendskab til på studiet, og kan jeg trække på den juridiske metode til at belyse området.

Har du nogle gode råd til studerende, der skal til at søge studiejob?

Først og fremmest vil mit bedste råd være at tage det roligt og i første omgang forsøge at skabe nogle gode rutiner og strukturer i dit studieliv. Det kan være svært at få det hele til at gå op i en højere enhed, og det kan derfor være nemmere, hvis man i første omgang har styr på forberedelse, studieteknikker og eksaminer, fordi studiet i perioder kan blive ret hektisk.

Dernæst vil jeg anbefale at få et frivilligt arbejde, og særligt i starten af studiet. Et frivilligt arbejde giver noget relevant erfaring, som man måske ikke har mulighed for at få uden et studierelevant job. Jeg har selv været ansat hos en retshjælp forud for min ansættelse på mit nuværende arbejde, og har oplevelsen af, at det faktisk er noget som tillægges vægt, når en arbejdsgiver vurderer en mulig kandidat til ansættelse. Derudover giver det også et stærkt netværk, som man kan trække på i forhold til at få et studierelevant arbejde.