Perspektiv

Tekst: Rasmus Hylleberg

30. juni 2021

Skat og underholdning i skønsom blanding


Det er ikke fru hvem-som-helst, der nu kan kalde sig vinder af Karnovs Skattepris. Jane Bolander har de sidste 30 år været en markant skikkelse i den danske skattebranche, hvor hun bl.a. har sat nye standarder for undervisning af skatteret på CBS. Og netop hendes evne til at formidle den komplekse skatteret til de næste generationer er en af grundene til, at hun nu hædres. Selv ser hun en direkte linje mellem skatteret og underholdning.


Jane Bolander - vinder af Karnovs Skattepris. 

Jane Bolander er efterhånden en garvet profil på den danske skattescene. Ikke desto mindre er det dog en beæret og tydeligt stolt nyudnævnt skatteprisvinder, som vi møder på en onlineforbindelse umiddelbart efter offentliggørelsen.

”Det betyder rigtig meget at vinde den her pris. Det er jo en kæmpe anerkendelse, for med Karnovs Skattepris er det jo fagfællerne, der har indstillet. Og derfor betyder den jo noget ekstra. Det er særlig ærefuldt at få Karnovs Skattepris, og så kommer jeg jo i et meget flot selskab med nogle mennesker, jeg har meget stor respekt for”, fortæller hun med henvisning til de tidligere vindere af skatteprisen, der bl.a. tæller Mærsks skattechef Clive Baxter, borger- og retssikkerhedschef Margrethe Nørgaard, CEO hos Corit Advisory Jacob Bundgaard og advokat Lida Hulgaard.

Interessen for skat opstod ret tidligt hos Jane Bolander. Som hun siger, så var det tilfældigt, at det blev lige skat, men ikke tilfældigt, at hun stadig er i skattefaget. For skat er måske en af de allervigtigste redskaber i vores velfærdssamfund.

”På det jordnære plan så er jeg jo ærgerlig over at betale skat, men glad for det, man får for det. Skat er jo noget af det vigtigste, vi overhovedet har, for skatten er jo det, der får hele samfundet til at hænge sammen. Derfor er skat jo helt enormt vigtig, for er der ingen indtægter, er der heller ingen udgifter. For den enkelte borger er det jo noget af det, der har størst indgriben for den enkelte, for du leverer jo en ret stor del af din indtægt til myndighederne hver måned”, siger hun og uddyber:

”Historisk opkrævede man jo kun skatter, når der var behov for det til fællesvældet. Det gør man jo også nu, men det er jo langt mere systematisk, og det er jo også meget mere, end det historisk har været. For det er jo en afvejning, for hvis man vil tage mindre fra borgerne, så skal man jo have mindre af noget andet”.

Hun fortæller, at interessen for skat startede, da hun arbejdede med skatteret på et advokatkontor. Her faldt hun i snak med en kollega ved kaffemaskinen, og det blev vejen ind i skatteland for Jane.

”Faktisk er jeg jo uddannet advokat hos et generalistkontor, som havde alle mulige sager. På et tidspunkt, da jeg besøgte en veninde, der var ved at skrive ph.d. i menneskerettigheder, der mødte jeg en ansat ved kaffemaskinen, som arbejdede med skatteret, og derigennem startede det faktisk. Så det er tilfældigt, jeg landede her, men ikke tilfældigt, at jeg stadig er her”.

Et forbillede for den næste generation

De sidste 30 år har den altså stået på skat. Ikke bare som forsker, men i den grad også som underviser. Og det er da også særligt Janes store indsigt og entusiasme som underviser, der nu giver hende skatteprisen.

Jane Bolander fremhæves bl.a. for at have udviklet masteruddannelsen på CBS. Som der står i en af de indstillinger, der ligger til grund for hendes udnævnelse:

”Hvad undervisning angår, er Janes pædagogiske evner uomtvistelige, og hun har ydet en kæmpe indsats alle de steder, hun har været ansat. I den forbindelse er en af hendes største fortjenester, at hun har stået bag udviklingen og udbredelsen af CBS’ Master i Skat, så uddannelsen i dag fremstår som et anerkendt og populært videreuddannelsestilbud på højt fagligt niveau”.

Men hvorfor er det så interessant at undervise i netop skatteret. For Jane Bolander handler det først og fremmest om at klæde den nye generation på.

”Det er det jo, fordi det er de nye skatteeksperter og de nye skattemedarbejdere, jeg har med at gøre. Det er jo et ufattelig omfattende emne det her, og hvis de skal ud og rådgive og ikke er klædt ordentlig på, så kan det jo betyde tab af massive summer hos klienter og virksomheder. Man kan ikke bare sætte sig ned og lære skat selv. Når man snakker undervisning, handler det meget om metoden bag at løse skatteretlige problemer fremfor at terpe benhård tekst. Det vigtigste er ikke paratviden, men hvordan man håndterer og finder en løsning”, fortæller hun.

Jane Bolander sætter dermed en ære i at koble netop teori og praksis. I hendes optik er det nemlig kimen til den stærke formidling af skatteret.

"Skatteret udmærker sig ved, at teori og praksis er sammenfaldende. Hver gang vi kigger på skatteretlige problemer, så kan man ikke tale teori uden også at tale praksis og den anden vej rundt. I undervisningen er det vigtigt at tage de nære og relaterbare eksempler for at gøre det simpelt, så basis er på plads, før man går op i de store komplekse konstruktioner. Det er jo stadig de tre bestemmelser fra 1922 (statsskatteloven, red.), som er basis for al senere fortolkning. Når man står i undervisningsmæssig sammenhæng, så gælder det jo om at fortælle de studerende, hvad der er motorvejen, hvad er linjen – og når man først har forstået hovedelementet, så kan man lettere forstå de små sideveje”.

Men der er også en stor grad af underholdning i den gode undervisning. Og der skal man ikke underkende, at netop skat er fuld af underholdende eksempler, fortæller Jane Bolander.

”Det er at gøre det komplicerede enkelt. At skrælle alle sidegrene væk og kun forholde sig til hovedemnet. Når jeg har med unge mennesker at gøre, så tror jeg selv på, at en vis underholdende undervisning, det giver pote. Groteske eksempler eller underholdende eksempler er med til at fremme forståelsen. Det kan måske lyde modstridende at kalde skatteret underholdende, men der er altså rigtig mange eksempler, for det er et af de områder, hvor der bliver truffet allerflest afgørelser. Nogle af de mest underholdende eksperter er jo dem, der beskæftiger sig med skat. Selvom det ikke ser sådan ud, så har skatteret faktisk en indre logik”.

Fingeren på pulsen

Når man som Jane Bolander bruger så meget af sin tid på undervisning inden for et felt, der udvikler sig så hastigt og så komplekst, så er det vigtigt at have fingeren på pulsen. Og her følger Jane med på flere platforme.

”Nationalt set er jeg jo formand i Skatterådet, og så sidder jeg jo i redaktionen for SR-skat, hvor der sidder revisorer og advokater. Og det er en aktiv redaktion, hvor vi er med til at udvælge, hvilke emner og artikler der kunne være interessante for branchen generelt. Internationalt er det rigtig meget via konferencer og så selvfølgelig artikler og bøger”, fortæller hun.

Hun ser mange spændende tematikker på den internationale bane, hvor særligt digital skat bliver en interessant kamparena fremover, vurderer Jane Bolander.

”Vi er allerede over BEPS, alle problemerne er ikke væk, men forståelsen har vi været igennem. Men så er der det omkring digital skat, som jo stadig ligger og ulmer lidt. Der er ingen tvivl om, at de her store it-giganter kommer til at betale skat, det kommer an på hvordan. Det, der er interessant, er jo diskussionerne om et internationalt samarbejde om, hvorvidt de her giganter skal betale skat. Men hvad man ikke kan acceptere i sådan et internationalt samarbejde, det er jo, hvis nogle lande fritager sig fra den skat. Hvis man kan lave et samarbejde, hvor der er enighed både i tanke og handling på, at de her giganter skal betale skat, så vil det være effektivt, men der er lang vej endnu. Skatten er jo så vigtig for det enkelte land, og derfor vil man typisk ikke afgive sin kompetence internationalt set. Så vil der jo være andre, der skal bestemme over indtægterne og dermed også udgifterne, og hvordan vi fordeler landets ressourcer”.