Perspektiv

QA med Trine Otto Hansen. Redigering: Elisabeth Frimurer

27. august 2020

Mød en færdiguddannet: Trine Otto Hansen


I serien "Mød en færdiguddannet" møder du inspirerende profiler i interessante jobs. Mød her Trine Otto Hansen, der er ansat hos Institut for Menneskerettigheder


Trine Otto Hansen er ansat hos Institut for Menneskerettigheder

Hvornår blev du færdiguddannet?

Jeg blev færdiguddannet Cand.jur. i primo 2016 fra Københavns Universitet.

 

Hvilket emne og fag skrev du speciale om? 

Mit speciale blev skrevet i faget ’Sundhedsret’, som behandlede emnet ’Uregistrerede migranters ret til sundhedsydelser i Danmark’. Selvom specialet blev skrevet i sundhedsret, fokuserede det i høj grad på menneskeretten og Danmarks internationale forpligtelser.

 

Hvor arbejder du nu, og hvor længe har du arbejdet der? 

Jeg har arbejdet på Institut for Menneskerettigheder siden den 2. januar 2019.

Hvorfor faldt valget på netop denne arbejdsplads?

Jeg søgte stillingen, fordi jeg siden studiet har haft et godt indtryk af Institut for Menneskerettigheder som arbejdsplads. Efter at have arbejdet på en statslig arbejdsplads i tre år, var jeg ikke i tvivl om, at jeg havde en stor lyst at arbejde et sted, som ikke var politisk styret, og hvor jeg i højere grad kunne fordybe mig i et juridisk område, som altid har haft min interesse. 

Hvad drømte du om at blive, da du startede på jurastudiet? 

Jeg drømte ikke om at blive noget bestemt, da jeg startede  studiet, idet jeg først og fremmest skulle finde ud af, om jura overhovedet var noget for mig. Det gik dog hurtigt op for mig, hvilke fag der fangede mig, og hvilke der bestemt ikke gjorde. Det førte mig i den retning, hvor jeg i dag arbejder.

 

Hvordan bruger du de ting, som du lærte på studiet, i dit nuværende job? 

I mit nuværende job, bruger jeg i høj grad den juridiske metode, som jeg lærte at arbejde med på studiet. Derudover bruger jeg de menneskeretlige og internationale fag som en nødvendig forståelse af de opgaver, jeg hver dag beskæftiger mig med. 

Hvorfor valgte du at læse jura? Hvad optager dig ved juraen?

Siden folkeskolen har jeg vidst, at jeg skulle læse jura, da jeg havde en idé om, at jura omhandlede at kunne argumentere for sin sag, hvilket tiltrak mig.

Jeg blev dog i tvivl, da jeg skulle søge ind på universitetet, fordi jeg altid havde haft en idé om, at jeg skulle være jurist og aldrig havde overvejet andet. Jeg kom frem til, at jeg blev nødt til at give studiet et forsøg.  

Det optager mig ved juraen, at den består af et univers, som du let kan fare vild i, men som er rigtig sjov, når du lærer den at kende. De fleste kan læse og forstå ordlyden af en lov, men for rigtigt at forstå loven, kræver det, at man engagerer sig og bliver fortrolig med dets historie og dynamik.  

Hvad består arbejdsopgaverne i? 

Arbejdsopgaverne i min afdeling, monitoreringsafdelingen, består i at monitorere menneskerettighedssituationen i Danmark ved blandt andet at rådgive regeringen og Folketinget om relevante menneskeretlige problemstillinger. Dette betyder, at vi eksempelvis er ansvarlige for at besvare høringer der vedrører lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger og andet, som primært ministerier og styrelser sender til os.

I afdelingen arbejder vi også med parallelrapportering i en international kontekst, beretning til Folketinget og generel oplysning i form af eksempelvis analyser og kortere rapporter, hvor vi mener, at der er et behov for, at offentligheden eller bestemte målgrupper får et yderligere kendskab til et aktuelt emne.

Hvad består en typisk arbejdsdag i for dig? 

En typisk arbejdsdag for mig består i at udføre de opgaver, som skal løses den pågældende dag, hvilket varierer meget. Det kan være et høringssvar, intern og ekstern rapportering, analysearbejde, generel overvågning inden for mit område, eller at hjælpe en kollega med at komme i mål med hvad det nu kan være.

Derudover ved man aldrig vide, hvad dagen bringer på Institut for Menneskerettigheder, da man pludselig kan være ansvarlig for at tage stilling til et politisk tiltag, eller en journalist kan ringe og spørge om baggrundsviden til et lovforslag, en artikel eller noget helt tredje.

Man skal derfor altid holde sig opdateret på sit eget område og engagere sig i, hvad der sker både i den politiske verden såvel som i civilsamfundet og den ”virkelige” verden.

Hvad er dit drømmejob på længere sigt? Hvor vil du gerne ende henne?

På nuværende tidspunkt arbejder jeg på den arbejdsplads, hvor jeg på sigt drømmer om at blive ved med at være. Jeg ved ikke endnu, hvor jeg drømmer om at ende henne – lige nu forsøger jeg at fokusere på, at jeg er glad for at være en del af Institut for Menneskerettigheder. 

Hvad er dit bedste råd til nye jurastuderende? 

Mit bedste råd til de nye jurastuderende må være at fokusere på den nye verden og det nye univers, som de skal til at blive en del af i stedet for at stresse over, hvad der skal ske i fremtiden. Drømmene skal nok komme, men det kræver, at man finder lidt ro i studiet og ikke bekymrer sig over, om man skal være selskabsadvokat eller menneskerettighedsforkæmper efter den første uge.