Perspektiv

QA med Tine Grønbæk Jørgensen. Redigering: Elisabeth Frimurer

30. marts 2021

Mød en færdiguddannet: Tine Grønbæk Jørgensen


I serien "Mød en færdiguddannet" møder du inspirerende profiler i interessante jobs. Mød her Tine Grønbæk Jørgensen, der er advokatfuldmægtig hos Poul Schmith/Kammeradvokaten.


Advokatfuldmægtig hos Poul Schmith/Kammeradvokaten.

Hvornår blev du færdiguddannet?

Jeg blev færdig i 2018. 

 

Hvilket emne og fag skrev du speciale om? 

Jeg skrev speciale om, hvorvidt man immaterielt, markedsføringsretligt eller på andet grundlag kan beskytte et koncept. Jeg valgte emnet på baggrund af en opfordring fra min tidligere chef, og jeg syntes, det lød rigtig spændende.

 

Hvor arbejder du nu?

Jeg arbejder som advokatfuldmægtig ved Poul Schmith/Kammeradvokaten på vores kontor i Aarhus. Jeg sidder på nuværende tidspunkt i afdelingen for Corporate M&A og har tidligere siddet i afdelingen for finansiering og insolvens. Fuldmægtiguddannelsen hos Poul Schmith/Kammeradvokaten er bygget op om en rokeringsmodel, så man får mulighed for at prøve forskellige afdelinger, inden man bliver advokat.

Hvor længe har du arbejdet der?

Jeg er på mit tredje år som advokatfuldmægtig og har været en del af firmaet siden 2018.

Hvorfor faldt valget på netop denne arbejdsplads?

I løbet af min tid på kandidatstudiet og i forbindelse med mit studiejob fandt jeg frem til at jeg gerne ville være advokat og dermed advokatfuldmægtig efter endt studie. Jeg kan huske, at jeg syntes firmaets kontor i Aarhus adskilte sig fra de andre advokatkontorer, fordi Poul Schmith/Kammeradvokaten var forholdsvist nyetableret i Aarhus og fokuserede på at ansætte folk, som havde lyst til at være med til at danne rammerne for kontoret. Det var blandt andet en af de ting, der tiltalte mig meget. Samtidig syntes jeg, at det var en tiltalende kombination, at firmaet var veletableret i København og dermed kunne tilbyde en høj faglighed og en bred vifte af muligheder, samtidig med at jeg selv kunne være med til at danne de sociale rammer på det fysiske kontor i Aarhus.

Hvad har den karrieremæssige vej været til dit nuværende job?

Igennem min studietid var jeg stud.jur. ved et mellemstort advokatkontor i Aarhus, hvor jeg var ansat i cirka to år. Her løste jeg primært opgaver inden for IP og konkurrenceret. På mit kandidatstudie havde jeg et udvekslingsophold i Madrid, hvor jeg læste mit 9. semester, hvilket var en super god oplevelse. Det sidste halve år af min kandidat, og dermed mens jeg skrev mit speciale, boede jeg i Chicago, hvor jeg arbejdede som stud.jur. for en amerikansk advokat, der hjalp danske og europæiske virksomheder ind på det amerikanske marked. Det var en meget anderledes oplevelse ift. mine tidligere studiejobs, men også en meget sjov oplevelse.

Hvad drømte du om at blive, da du startede på studiet?

Det havde jeg ærligt ikke nogen idé om - jeg satsede på, det ville blive mere klart i løbet af min studietid – hvilket det heldigvis gjorde. Jeg fandt løbende ud af, at jeg var ret interesseret i de fag, hvor man skulle bruge den juridiske metode., men det var ikke fordi, der var et specifikt fag, som jeg syntes var meget mere spændende end alle de andre.

I min studietid deltog jeg i forskellige oplæg, hvor yngre jurister fortalte om deres erfaringer, jobs, muligheder m.m., hvilket var rigtig godt ift. at få en idé om, hvilken retning, jeg skulle gå. Det var sådan, jeg fandt frem til, at jeg gerne ville fortsætte som advokatfuldmægtig efter studiet.

Hvorfor valgte du at læse jura? Hvad optager dig ved juraen?

Jeg havde faget erhvervsret i min gymnasietid, hvilket jeg var en af de få i min klasse, som reelt syntes var spændende, og jeg talte derfor en del med min underviser om, hvad det ville indebære at læse jura. Jeg var selv i tvivl om, hvorvidt det skulle være jura eller erhvervsøkonomi, men endte så med at vælge juraen, hvilket jeg har været glad for. Jeg synes, det er svært at sige, hvad der præcis optager mig ved juraen, da det afhænger meget af den specifikke case, hvilket også belyses af de to forskellige afdelinger, jeg har siddet i.

I min tidligere afdeling, hvor jeg sad med konkursboer, ledelsesansvarssager, konkurskarantænesager m.m., skulle vi med juraen bl.a. sikre, at loven ikke blev omgået, at sagerne blev fuldstændig oplyst, og at der ikke var nogen, der fik en økonomisk uberettiget vinding m.m. Der var derfor et stort retfærdighedsperspektiv ved brug af juraen, hvilket jeg syntes var rigtig spændende.

I dag arbejder jeg mere med fokus på optimering for kunden, herunder sikring af den bedste rådgivning ift. kundens konkrete behov, og dermed bruger vi loven på en helt anden måde og med nogle andre øjne, end hvad jeg har været vant til i min tidligere afdeling, hvilket også er super spændende.

Hvordan bruger du de ting, du lærte på studiet, i dit nuværende job?

Studietiden og mit nuværende job adskiller sig en del, hvilket jeg tror, de fleste erfarer, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Det, jeg har erfaret, som jeg har kunne bruge i mit nuværende job, er grundighed, indstilling til opgaverne og desuden brugen af den juridiske metode.

Hvad består dine arbejdsopgaver af?

De varierer meget fra dag til dag. På nuværende tidspunkt sidder jeg i teamet Corporate M&A, hvor opgaverne primært består af selskabsretlige forhold, herunder etablering af selskaber, gennemførelse af generalforsamlinger, kapitaludvidelser, kapitalnedsættelser, former for omstruktureringer, samt udarbejdelse af ejer- og investeringsaftaler. Jeg har været i afdelingen et halvt år, og jeg har derfor kun været inde over nogle få transaktioner, hvor mine opgaver primært har bestået af bistand til due diligence proces, udarbejdelse af transaktionsdokumenter mv.

Førhen sad jeg i teamet Finansiering og Insolvens, hvor mine arbejdsopgaver omfattede varetagelse af kreditorinteresser og behandling af konkursboer, herunder inddrivelses-, omstødelses- og konkurskarantænesager.

Hvad består en typisk arbejdsdag af for dig?

Det er meget forskelligt fra dag til dag. Jeg plejer mandag at lave en oversigt over, hvad jeg skal igennem i løbet af ugen, og jeg tror endnu ikke, at den plan har holdt 100 %, da der ofte kommer en ny sag eller andet ind, som skal prioriteres. I mit nuværende team melder vi ind hver tirsdag formiddag, ift. hvordan vores kapacitet ser ud, så advokaterne kan forsøge at indkalkulere dette, når de får nye sager ind. Eftersom jeg arbejder for en del forskellige advokater og i forskellige teams, har jeg fundet ud af, at det er enormt vigtigt at få forventningsafstemt løbende, så jeg hele tiden har et overblik over min arbejdsdag og samtidig sikrer, at jeg leverer inden for de frister, som er forventet.

Hvad motiverer dig mest ved dit arbejde?

Det er en kombination af spændende arbejdsopgaver og gode kollegaer. Der vil altid være opgaver, som er mere spændende end andre, men for mig er det grundlæggende, at jeg overordnet synes, at området, jeg sidder med, er spændende. Derudover er jeg også en person, der motiveres meget af de mennesker, som jeg arbejder sammen med til dagligt, og det er derfor enormt vigtigt for mig at arbejde sammen med folk, som jeg har det godt med, og som jeg føler mig inspireret af, hvilket heldigvis er tilfældet i min nuværende stilling.

Det er specielt noget, jeg har kunne mærke under COVID-19, hvor min omgang med kollegaer har været stærkt begrænset af hjemmearbejde, hvilket helt naturligt har haft en indflydelse på min arbejdsglæde. For at kompensere for den manglende daglige kontakt med mine kollegaer, har vi været gode til at arrangere virtuelle frokoster på kryds og tværs. Derudover oplever jeg, at vi er blevet bedre til at ringe til hinanden for blot at sig hej, uden det skal være med et arbejdsmæssigt formål, hvilket hjælper betydeligt. Jeg tror, det bliver en sjov oplevelse at komme tilbage igen, da vi nok alle er blevet mere bevidste om, hvor stor en glæde vi har af hinanden i hverdagen.

Hvilke fordele/ulemper er der ved dit job? 

Jeg ser det som en enorm stor fordel at arbejde et sted, hvor udvikling af mine faglige og personlige kompetencer er noget, der vægtes højt og prioriteres i hverdagen. Alle, jeg arbejder sammen med, har altid en åben dør, hvis der er behov for sparring i løbet af dagen. Derudover får jeg god konstruktiv feedback på mine leveringer, og det er noget, der prioriteres som en stor del af vores uddannelse i firmaet. Generelt oplever jeg et stort fokus på, hvordan jeg bliver en god advokat.

Der er fordele og ulemper ved mit job, som kan have snitflader til hinanden. F.eks. er mine arbejdstider både en fordel for den måde, jeg bedst kan lide at arbejde på, men i spidsbelastningsperioder også en svær balance ift. min fritid. Jeg kan godt lide at arbejde igennem for at kunne levere et efterspurgt produkt, eller fordi jeg er i et godt flow, og derfor ikke har lyst til at stoppe arbejdet, blot fordi uret på væggen siger det. Dette kan være en svær balance, når man også gerne vil prioritere hjemme- og vennefronten.

 

Hvilke personer er der i din daglige berøringsflade, og hvor meget kontakt har du med dem?

Internt på kontoret arbejder jeg sammen med mange forskellige personer. Normalt sidder de fuldmægtige i storrumskontor, og jeg har derfor en del omgang med de andre fuldmægtige. Derudover er der et tæt samarbejde med advokaterne og sekretærerne, og jeg har derfor en bred kontaktflade med mange i løbet af dagen.

Hvad er dit drømmejob på længere sigt? Hvor vil du gerne ende henne?

Lige nu er mit fokus på, om jeg trives i det, jeg er i, og om det giver mig den faglige udvikling, som motiverer mig i hverdagen. I min tidligere afdeling Finansiering og Insolvens arbejdede jeg en del med ledelsesansvarssager, omstødelsessager m.m., hvilket gav mig en ret klar idé om, at det var noget, jeg godt kunne tænke mig at arbejde med på sigt, da jeg syntes, at opgaverne var spændende, og jeg kunne se et vigtigt formål med dem. I min nye afdeling Corporate M&A arbejder jeg på en helt anden måde, hvilket jeg også synes er rigtig spændende. Det er svært for mig at sige præcis, indenfor hvilket område mit fremtidige drømmejob er, men jeg er i gang med at spore mig ind på det. Derfor synes jeg også, at det er super fint, at vi i firmaet får mulighed for at prøve forskellige afdelinger i vores fuldmægtigtid, da det for mit vedkommende, har givet mig en bedre og bredere indsigt i hvilke områder, jeg synes, der er spændende.

Hvad er dit bedste råd til nye studerende?

Hvis jeg skal give et mere ”blødt råd”, er det, at du skal være en god ”studiekammerat” – det kommer der kun noget godt ud af. Jeg har f.eks. aldrig forstået, at man ikke vil dele sine noter. Studiet er hårdt i sig selv, og der er ikke nogen grund til at gøre det sværere end højst nødvendigt. Derudover er de gode relationer, som du skaber gennem din studietid, også med til at hjælpe dig videre i dit arbejdsliv, hvilket er noget, du ikke skal undervurdere værdien af.