Studieliv

QA med tutorer fra KU. Redigering: Elisabeth Frimurer

18. august 2022

Mød dem, der står bag studiestart 2022 (KU)


Introugen for nye jurastuderende nærmer sig. Men bag introugen ligger hvert år mange timers arbejde og forberedelse. Kaius har fået en snak med nogle af dem jurastuderende, der står bag årets studiestart på Københavns Universitet.

I artiklen her møder du Liva Nørby Nielsen, Julie Dohn Nielsen og Jonas Schak Rønnow.


Kan du fortælle om din egen studiestart? 

Liva: "Min egen studiestart var rigtig sjov og godt planlagt. Det var en god blanding af at blive rystet sammen med sine nye medstuderende og at blive introduceret til studiemiljøet og fakultetet".

Julie: "Jeg startede i 2019 og derfor før corona havde en betydning for studiestarten. Jeg er tilflytter fra Aalborg, så min studiestart var selvfølgelig præget af en del nervøsitet og forvirring, da jeg ikke blot skulle vænne mig til et nyt studie og mennesker men også en helt ny by. Her hjalp studiestarten mig til at skabe grobund for venskaber på studiet, og den gav mig en tryghed, hvilket jeg er overbevist om, at det er den primære årsag til, at jeg er faldet så godt til på såvel studiet som i København".

Jonas: "Jeg husker min studiestart som en begivenhedsrig uge med en masse forskellige indtryk og en masse nye mennesker. Det var en stor omvæltning at gå fra gymnasiet til universitetet, men mine tutorer mv. var rigtig gode til at hjælpe os i gang – og så var det bare en virkelig sjov tid!"


Liva Nørby Nielsen

  • 23 år gammel
  • starter på 1. semester af kandidaten på jurastudiet på KU efter sommerferien

Hvad er dit bedste minde?

Liva: "Mit bedste minde er fra vores introtur i september, hvor der er tradition for at lave et såkaldt ”kreativt processpil”. Man er delt ind i grupper, som skal møde hinanden i en fiktiv retssag, som dog intet har med jura at gøre. Folk var virkelig kreative med sine indslag, og det var en god måde at starte festen på".

Julie: "Mit bedste minde fra studiestarten er den første dag på studiet, hvor vi afsluttede en lang dag fyldt med informationer med at gå ned på Islands Brygge, hvor man uformelt kunne lære sit stamhold og øvrige studerende bedre at kende. Der var både plads til at drikke en øl, spise noget mad, spille nogle spil, bade osv., så det var en god mulighed for at møde hinanden på en måde, hvor alle kunne være med".

Jonas: "Det er svært at vælge ét enkelt – men jeg husker særligt, da vi havde en fest på fakultet i introugen, hvor vores tutorer spillede årets introsang live, og alle sang med".

 

Julie Dohn Nielsen

  • 24 år gammel
  • Starter 1. semester af kandidaten på KU efter sommerferien

Hvad ville du ønske, du havde vidst, før du startede på jurastudiet?

Liva: "Jeg valgte egentlig uddannelsen udelukkende ud fra en faglig interesse. Jeg tror slet ikke, at jeg havde nogen anelse om, hvor fedt et studiemiljø det er. Når man starter, kan det godt føles lidt uoverskueligt, fordi man får at vide, at der er en masse foreninger, og man ser f.eks. sine tutorer have det rigtig godt sammen, men man ved måske ikke lige, hvordan man bliver en del af et fællesskab ud over det stamhold man starter på. Derfor ville jeg gerne have vidst, at det simpelthen bare handler om at deltage i foreningernes arrangementer og melde sig ind, eller at man kan spørge sig frem, da alle foreninger mv. på jura rigtig gerne vil have nye mennesker med".

Julie: "Jeg havde en idé om, at videregående uddannelser generelt var langt mere selvstændige – og ensomme – end man havde været vant til fra gymnasiet, og at jurastudiet ville være fyldt med en flok mennesker, som bare kørte solo-show. Jeg blev ret overrasket over at finde ud af, at det i høj grad kom an på, hvordan man greb studiet an, og man sagtens ville kunne etablere det samme sociale liv, som man havde haft på gymnasiet. Jeg troede måske, at mit ”liv som ung” havde peaket på gymnasiet, og nu var det tid til at starte på voksen-livet, men der blev jeg heldigvis positivt overrasket".

Jonas: "At man nok skal nå det hele og bare kan tage det roligt. Man kan hurtigt få for travlt med at forsøge at deltage i det hele og samtidig være meget fokuseret på det faglige, der hurtigt også kommer".

Hvorfor ville du gerne have vidst det?

Liva: "Fordi det er gået op for mig, hvor meget det sociale betyder for, at man har lyst til at sidde på læsesalen og møde op til forelæsningerne. Jeg tror faktisk ikke, at jeg var kommet igennem studiet, hvis jeg ikke også havde haft alt det sociale til at holde mig motiveret".

Julie: "Jeg tror, at jeg havde prioriteret tiden de første måneder af studiet anerledes, hvis jeg vidste, hvor meget socialt der foregår på jura. Jeg havde ikke clearet kalenderen den første måned til at falde på plads på studiet, og jeg kunne derfor godt føle, at jeg var gået glip af nogle ting, hvis ikke jeg havde haft mulighed for at deltage. Det skal selvfølgelig nævnes, at man langt fra behøver at deltage i alt socialt, men netop den første måneds tid er bare super vigtig for at skabe nye relationer, og det er godt givet ud, hvis man vælger at prioritere studiestarten her. Man skal nok få tid til at hente ind på forsømte familiefødselsdage, kærester eller dårlig samvittighed over at springe en tur i fitness over".

Jonas: "Jeg kørte mig selv ret hårdt i starten, fordi jeg ikke ville misse ud på noget, men samtidig også frygtede at komme bagud i undervisningen. Det viste sig hurtigt, at man nok skal nå det hele".

Jonas Schak Rønnow

  • 23 år gammel
  • Starter på 1. semester af kandidaten på KU.

Hvad er dit bedste råd til en ny studerende?

Liva: "Mit bedste råd vil klart være at deltage i så meget som muligt i starten. Både sociale arrangementer på studiet og i undervisningen. Derved bliver man hurtigere tryg i omgivelserne og får samtidig gode studievaner".

Julie: "I forlængelse af ovenstående er mit bedste råd til en ny studerende, at man i forbindelse med studiestarten rydder sin kalender, prioriterer det sociale og prøver at fokusere på at falde godt til på studiet. Der er en rimelig stor mængde læsestof, når man starter på jura, og det kan for mange føles overvældende, at man både skal have læst 200 sider til første uge på studiet samtidig med, at man skal lægge en masse timer i det sociale. Vi vil i år gøre vores for, at introduktionen til det faglige på jurastudiet bliver en nemmere overgang, så man kan hvile mere i at benytte sig af de sociale tilbud og muligheder, som studiestarten indebærer. Det er nemt for en ældre studerende at sige, at man skal forsøge at slappe af og undgå at stresse allerede den første uge over læsestoffet og de nye fag, men det er et oprigtigt råd, som vi hvert år prøver at formidle til de studerende. Man klarer sig efter min opfattelse bedst på studiet i det lange løb, hvis man først og fremmest har det godt socialt".

Jonas: "Tag det roligt og nyd det, det er virkelig en tid som ikke kommer tilbage. Slap af med alle tankerne om studiejob og karakterræs og fokuser på at tage én dag ad gangen".

Hvad skal man glæde sig til som ny studerende på dit fakultet?

Liva: "Man skal for det første glæde sig til det sjove og spændende introprogram, som vi sammen med årets tutorer, har planlagt for de nye studerende. Det kommer bl.a. til at byde på nogle sjove dage med teambuilding sammen med sit nye stamhold, en introduktion til, hvad de næste år kommer til at byde på, samt hvem de forskellige aktører på studiet er og en fest for alle de nye studerende".

Julie: "Jeg synes, at man skal glæde sig rigtig meget til alle de muligheder, som jurastudiet byder på. Der er etableret et rigtig godt studenterforeningsliv på jurastudiet, hvor der er noget for enhver. Man har her mulighed for at udvikle sig fagligt som socialt, idet nogle foreninger har fokus på trivsel, nogle har fokus på sport, nogle har fokus på en bestemt faglig vinkel af juraen osv. Derudover synes jeg, at Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet er præget af en masse folk, som har meget engagement, og det er fedt at være en del af et miljø, hvor man kan mærke, at folk brænder for en masse forskellige ting".

Jonas: "Vi har i år virkelig fået sammensat et fedt introprogram, hvor folk får mulighed for at lære hinanden at kende på kryds og tværs. Vi har i år valgt kun at køre med to store rusture, som jeg virkelig tror på kommer til at være sjovt".

Hvorfor valgte du at blive tutor/praktisk hjælper/koordinator?

Liva: "Jeg har været tutor de sidste to år og er i år sammen med Julie og Jonas med til at planlægge selve tutorforløbet. Jeg valgte dengang at være tutor, fordi jeg så det som en god mulighed for møde en masse nye mennesker – både de andre tutorer og de nye studerende. Herudover havde jeg selv en mega god studiestart, og ville gerne være med til at bringe de gode traditioner videre".

Julie: "Jeg valgte at blive tutor i både 2020 og 2021, da jeg havde lyst til at give min egen gode studiestart videre til en masse nye studerende. Jeg har som sagt erfaring med at flytte fra den anden ende af landet til en ny by, og jeg ved, at der hvert år er en masse nye studerende, som er i samme situation. Jeg ville gerne vise et eksempel på, at det sagtens kan lade sig gøre at rive teltpælene op og flytte til en ny by, hvor du kan trives godt. Jeg valgte i år at søge som studiestartskoordinator, hvor min opgave sammen med Liva og Jonas er at tilrettelægge dette års studiestart i samarbejde med fakultetet. Vi har ansvar for at skræddersy en tutoruddannelse til de 58 tutorer, som i år skal byde over 700 nye jurastuderende velkommen til studiet. Jeg synes, at det var en god mulighed for at bringe mine erfaringer fra de sidste to år i spil, og jeg havde nogle idéer til, hvordan studiestarten ville kunne blive endnu bedre, og det synes jeg, at man er forpligtet til at give videre".

Jonas: "Jeg var tutor sidste år, og det var virkelig en fed oplevelse. Man lærer folk at kende på kryds og tværs af årgangene, og det gør det bare federe at gå på studiet, når man kender mange. Jeg ville gerne give den oplevelse videre som jeg selv havde til en flok nye tutorer, så derfor valgte jeg at springe til for at hjælpe i år med planlægningen".

Hvordan forbereder I jer?

Liva: "Den første del af tutorforløbet består primært i at ryste de nye tutorer rigtig godt sammen. Forløbet minder faktisk meget om de ting man laver som ny studerende. Hensynet er, at vi tror, at det kommer til at afspejle sig i studiestarten, at tutorerne har det godt sammen og dermed er endnu bedre i stand til at vise de nye studerende, hvor godt et sted jura er.
Tutorerne skal bl.a. på en ”prøve-introtur”, hvor vi skal afprøve det program, vi har lagt for de nye studerendes introtur og se, hvordan det hele fungerer. Der skal de f.eks. lave et teambuildingløb, som minder om det, de nye også skal ud på.
Den sidste del af tutorforløbet består i planlægningen af selve introugen. Det kræver en hel del arbejde at planlægge en uge, som tager højde for, at der starter så mange nye og forskellige mennesker. Her skal vi bl.a. se på erfaringerne fra tidligere år og så har vi arbejdet en del med, hvordan vi får skabt en god social kultur, som omfavner forskellige behov. Vi prøver at skabe en uge, som indeholder arrangementer for enhver smag og som kommer til at gøre de nye studerende bedst muligt klar på deres nye liv som jurastuderende".

Julie: "På jurastudiet investerer man rigtig meget tid i at udforme en såkaldt tutoruddannelse, som har til formål at ruste tutorerne til studiestarten i august og september. Selvom studiestarten først for alvor begynder der, så påbegyndte vi allerede forberedelserne i marts. Herfra skal tutorerne først og fremmest igennem en del informative og sociale aftener, hvor vi forsøger at skabe et godt sammenhold tutorerne iblandt, ligesom vi gerne vil forventningsafstemme og oplyse om de forpligtelser, som følger med rollen som tutor. På den anden side af sommerferien begynder det mere ”hard-core” planlægningsarbejde, da der er rigtig meget som logistisk set skal gå op i en højere enhed, når man skal stable en studiestart for 700+ mennesker på benene. Her har tutorerne mulighed for at influere programmet i introugen, da det tilrettelægges ud fra en blanding af fakultets, studiestartskoordinatorernes og tutorernes ønsker og input. På den måde kan vi bruge såvel gode som dårlige erfaringer fra tutorernes egen studiestart eller de erfaringer, som de erfarne tutorer har gjort sig de foregående år".

Jonas: "Vi bruger rigtig lang tid på at forberede tutorerne på hvad der skal ske, og på at ruste dem sammen. Det er vores klare indtryk, at hvis tutorerne kender hinanden godt, så afspejler det sig i oplevelsen for de nye studerende. Vi sætter mange timer af til afprøvning af diverse aktiviteter, og til planlægning af introuge og introture".

Hvad kan man forvente af studiestarten i år?

Julie: "De nye studerende kan forvente en gennemarbejdet og velovervejet studiestart, som grundet en kæmpe frivillig indsats fra deres tutorer forhåbentlig bliver en god blanding mellem introduktion til det faglige og det sociale. Vi har i hvert fald lagt mange kræfter i at udtænke et program, som indeholder en masse sociale tilbud, ligesom der i større grad er fokus på at give de nye studerende en god overgang til deres nye tilværelse som universitetsstuderende".

Jonas: "Man kan forvente en festlig uge med mulighed for at lære en masse nye mennesker. Vi har været begrænset af corona de sidste par år, så vi glæder os meget til at kunne give den nye årgang af jurastuderende et brag af en introuge!"

Kaius ønsker alle jurastuderende en god semesterstart.