Studieliv

Forfatter & foto: Viktoria Egebak Winge. Redigering: Elisabeth Frimurer

02. september 2021

Mød dem, der står bag studiestart 2021 (KU)


Introugen for nye jurastuderende lakker så småt mod enden, og navneleg og teambuilding erstattes snart af de nye tunge studiebøger. Men bag introugen ligger hvert år mange timers arbejde og forberedelse fra i alt 55 frivillige jurastuderende fordelt på årgange på både bachelor og kandidat. Kaius har fået en snak med nogle af dem jurastuderende, der står bag dette års studiestart.

I artiklen her møder du KU-tutorer Laura, der har været tutor før og Caroline, der ikke har været tutor før. Du møder også Christian, der er koordinator. De fortæller om forventninger til studiestart, gode råd - og ikke mindst om de nye coronarestriktioner, der har udfordret dette års tutorer i at ryste de nye studerende sammen - på afstand.


Kan du fortælle om din egen studiestart? Hvad er dit bedste minde?

Caroline: "Jeg startede på jura i 2020, hvor studiestarten var påvirket en del af COVID-19. Vi kom ikke på introtur, til introfest eller på virksomhedsbesøg og lign., ligesom jeg stadig har til gode at deltage i JD’s jurabar. Udover det, var vi ret isolerede på de enkelte hold. Når det er sagt, blev jeg faktisk ret positivt overrasket over, hvor godt vores tutorer alligevel fik studiestarten til at fungere. Selvom meget af det planlagte foregik udendørs, uden meget interaktion med de andre hold, husker jeg tilbage på min studiestart som både spændende og sjov. Den måde vi på mit hold, på trods af restriktioner, blev rystet sammen på, har været afgørende for, at jeg i dag er så glad for at studere på Det Juridiske Fakultet".

Laura: "Min studiestart var i 2018, og introugen inden selve studiestarten var rigtig god, da man lærte campus og ikke mindst de andre studerende på ens hold godt at kende, så man følte sig tryg ved at starte med det faglige ugen efter. Der var mange nye mennesker og indtryk, som man skulle forholde sig til. Netop her gjorde vores tutorer en kæmpe forskel, da de sørgede for at skabe et godt fællesskab og en god stemning.

Den første dag på studiet var noget helt særligt, fyldt med forventninger og optimisme, men det bedste minde var dog på min rustur. På rusturen skulle vi lave et kreativt processpil (fx et skuespil eller en sang) ud fra vores udklædningstema. Jeg var sammen med 10-12 andre blandet fra forskellige hold, og vi var klædt ud og skulle gå sammen om det her kreative indslag. Det var en virkelig fed oplevelse, og alle de andre hold havde også lavet nogle sjove indslag".

Christian: "Min egen studiestart var mere stille, end jeg selv havde forventet. Jeg troede, det ville være fest fra morgen til aften. Der var i stedet meget fokus på at lære hinanden at kende, også uden der var alkohol involveret. Med det sagt var der rig mulighed for at tage til fester samt introtur. Mit bedste minde fra min egen studiestart må være, at vi var ude og spise med hele mit stamhold og den efterfølgende fest om fredagen i introugen. Det minde er dog stærkt forfulgt at introturen, hvor man om lørdagen skal fremføre et indslag i de kreative processpil - mit hold var udklædt som prinsesser".


Caroline Cicilie Holm

  • 23 år gammel
  • 3. semester på jurastudiet på Københavns Universitet 

"Sæt god tid af til at starte på universitetet. Sørg for ikke at have for meget planlagt udover studiet i den første tid. Det tager meget tid og ikke mindst energi, at starte på universitetet og lære at studere, men hvis man prioriterer studiet, og hvad der følger med, tror jeg, at overgangen fra gymnasiet til universitetet bliver mere gnidningsfri. Generelt er planlægning og strukturering for mig nøglen til et godt studieliv".

Hvad ville du ønske, at du havde vidst, før du startede på jurastudiet?

Caroline: "Det er svært at komme på noget, der har overrasket mig negativt eller er kommet bag på mig, dog ville jeg godt have været forberedt bedre på den præstationskultur, der hærger lidt på studiet. Der bliver meget sammenlignet karakterer og studiejobs, hvilket særligt påvirkede mig på 1. semester. Jeg er ikke sikker på, at dette kunne have været undgået, hvis jeg havde kendt til det, inden jeg startede, men jeg tror alligevel, at anerkendelse og åben snak om netop dette pres kan være med til at mindske det en del.
Nu hviler jeg lidt bedre i det, måske fordi jeg hurtigt erfarede, at selv de sejeste studerende oplever, at man ikke altid kan være den bedste".

Laura: "Jeg ville ønske at jeg havde vidst, at man godt kan være en jurastuderende på mange forskellige måder, og at der ikke er en rigtig måde. Man kan engagere sig i forskellige ting, man kan læse til eksamen på forskellige måder og det hele er godt nok. Det vigtigste er at have sig selv med, og man lærer hen af vejen hvad der fungerer for en selv. Det er vigtigt at huske sig selv, og de hobbyer man havde inden jurastudiet. 

Jeg havde en ide om, at man skulle være på en bestemt måde, hvilket man slet ikke behøver. Man skal ikke lytte alt for meget til hvad alle de andre gør, men lytte mere til sig selv og hvile i hvad der er godt for en selv. Det kan være at huske de faste rutiner, gamle venner, komme ud og løbe eller noget helt tredje. Man læser forskelligt til eksamen, fx fungerer det for nogen at læse pensum 2-3 gange i løbet af semestret og for andre at gå all-in på eksamen i 10 dage".

Christian: "At alle kommer til at få nogle mindre gode karakterer i løbet af tiden på jura. Det er nærmere mere reglen end undtagelsen, at man får ”hele paletten” af karakterer fra 02-12 i løbet af studietiden.
Da jeg fik det første 4-tal, var det noget af en mavepuster. Det er dog ikke noget, der har haft større indflydelse senere hen".

Christian Schneider

  • 25 år gammel
  • 9. semester på jurastudiet på Københavns Universitet
  • Koordinator

"Engagér dig i det sociale miljø på studiet. De lange dage (og aftener) på læsesalen med bøgerne kan virke meget uoverskuelige, og man kan hurtigt føle sig meget alene. Her skal man huske på, at der er mange i samme båd. En god måde at gøre det hele mere overskueligt er at engagere sig i nogle af de mange foreninger på jura. Her møder man et bredere udsnit af de forskellige årgange på studiet og har derigennem mulighed for at sparre. Yderligere giver det også mulighed for at forbinde studiet med noget sjovere end blot at læse til eksamen".

Hvorfor har du valgt at blive tutor/koordinator?

Caroline (tutor): "For mig har mine gode oplevelser i min introtid været afgørende for, at jeg i dag er så glad for at studere på Det Juridiske Fakultet. Derfor ønsker jeg at bidrage til, at introtiden i 2021 også bliver rigtig god, så de nye studerende falder godt til og bliver lige så glade for studiet, som jeg er. Selvom jeg var glad for min egen studiestart, havde jeg også et par forbedringsforslag. Derfor føler jeg, at jeg kan bidrage positivt til planlægningen af studiestarten".

Laura (tutor): "Jeg havde selv haft en meget positiv oplevelse af studiestarten, og ikke mindst mine tutorer. De anbefalede mig at blive tutor, og jeg var meget interesseret i at give en mindst lige så god studiestart videre til andre. Derudover så tiltalte fællesskabet med de andre tutorer mig. Man får nye venner på kryds og tværs af hold og årgange, hvilket er en kæmpe gave. Jeg har i mit sabbatår været guide, og jeg tænkte, at tutorrollen kan betragtes som en slags guide, hvorfor jeg også forventede, at det ville falde mig naturligt".

Christian (koordinator): "Jeg har de tre foregående år været tilknyttet studiestarten som tutor. Jeg synes, det har været helt vildt fedt og har derfor gerne ville give den oplevelse videre til den nye generation af tutorer. Først og fremmest får jeg muligheden for at møde en masse søde og engagerede tutorer. Derudover får jeg også lært en del om, hvad det vil sige at lede andre og give ansvar fra sig, da man ikke kan være inde over alt i en studiestart for næsten 850 mennesker".

Laura Holm Olsen

  • 24 år gammel
  • Kandidatstuderende, 1. semester på  på Københavns Universitet (7. semester)
  • Har tidligere været tutor på KU.

"Mit bedste råd er at huske sit liv uden for bøgerne, da alt ikke behøver dreje sig om det. Gå ud og drik en øl med dine studiekammerater, besøg din familie eller bare kom ud. Det er vigtigt at læse, men det er mindst lige så vigtigt at leve. Prioriter dine nye studievenner - det er guld værd at have venner på studie som forstår præcis hvad man går igennem og som man kan sparre med fagligt".

Hvordan forbereder I jer inden studiestart?

Caroline (tutor): "Vi mødte hinanden første gang i april 2021, hvor vi deltog i et par oplæg fra hhv. studiestartskoordinatorerne og fakultets studiestartsansvarlige om bl.a. det at være frivillig. Udover det har vi brugt tid på at lære hinanden at kende, så vi også kan føle os trygge i sammen at skulle være ansvarlige for ca. 800 nye studerende til september. Endelig har vi brugt tid på detaljeret at planlægge både introuge og introture, så alt står knivskarpt til september. Man er nødt til at prioritere en del tid på at være tutor, men det er både sjovt og lærerigt, hvorfor det er det hele værd".

Laura (tutor): "Vi har et langt forløb som startede tilbage i foråret, der skulle vi lære hinanden af kende og sørge for et godt fællesskab blandt tutorerne. Vi gennemgik også de fælles ”spilleregler” for tutorforløbet og vi havde meget fokus på hvordan man er en god tutor. Så har vi haft en hel uge i august, hvor vi var på campus og planlagde hvordan hele ugen med de nye skal forløbe til punkt og prikke. Vi får forberedt hvilke lege, aktiviteter og ikke mindst informationer de nye skal have. Vi forbereder velkomstbreve, power points, rusturen, musikquiz og en masse andet praktisk. I den uge har vi også et førstehjælpskursus, så vi er godt klædt på til alle situationer. Vi har været på en hyttetur i august, som fungerer som vores generalprøve for rusturen. På hytteturen prøver vi programmet af for rusturen, herunder de teambuildings øvelser og aktiviteter vi skal lave med de nye studerende. Dette er meget lærerigt for os, men også en rigtig sjov oplevelse".

Christian (koordinator): "Mest af alt så holder vi en masse møder med alle fra prodekanen til nogle af studenterorganisationerne, der deltager i studiestarten. Selve tutorforløbet er en længere proces, der allerede starter i det tidlige forår med udvælgelsen af de kommende tutorer. Herefter påbegynder vi første del af tutoruddannelsen, som indebærer en række uddannelsesaftener i ”tutorlingo” kaldet onsdagsmøder. Her er formålet at tale om rammerne for den kommende studiestart, samtidig med at vi får opbygget nogle sociale bånd i tutorkorpset. Første del af tutoruddannelsen afsluttes med den traditionelle ”makkerparfest”, som er den årlige gallafest for tutorerne. Herefter holder vi en sommerpause, inden vi går i gang med selve planlægningen af de enkelte elementer i studiestaten. Vi starter med en generalprøve på introturene, også kaldet internat, hvorefter vi den følgende uge holder workshops for at blive helt klar til introugen".

"Vi har et langt forløb som startede tilbage i foråret, der skulle vi lære hinanden af kende og sørge for et godt fællesskab blandt tutorerne. Vi gennemgik også de fælles ”spilleregler” for tutorforløbet og vi havde meget fokus på hvordan man er en god tutor" - Laura

Hvad kan man forvente af studiestarten i år?

Caroline: "Man kan forvente et velovervejet og gennemarbejdet godt program. Planen er, at vi kan gennemføre introtiden uden COVID-19-restriktioner, og som det ser ud lige nu kommer der både introfest, introtur og en introuge uden alle de samme forbehold som i 2020. Vi tutorer er dog klar over, at der måske er en risiko for, at vi er nødt til at sejle om, skulle der blive indført nye restriktioner. Vi sørger derfor for at have en plan B, og måske også en plan C og D. Generelt er vi indstillede på, at vi må være omstillingsparate så vi kan afholde introtiden i sikre og trygge rammer".

Laura: "Man kan forvente en fysisk studiestart med flere muligheder end sidste år. Vi sørger som altid for, at alle bliver taget godt imod og at alle kan føle sig trygge på campus. Den første dag vil stå på navnelege og ryste-sammen aktiviteter. I løbet af ugen sørger vi for, at alle kender campus, så de ugen efter kan finde deres undervisningslokaler, og vi hjælper med at alle kan få købt bøger. Vi er stadig i gang med at planlægge den fedeste start, som blandt andet indebærer fest og rustur for alle de nye studerende, dette glæder vi os meget til. Nogle gange kan man knytte et andet bånd over en øl, end over en studiebog, men begge bånd er vigtige i studiestarten.

Den første dag samles vi normalt 800 mennesker, dette vil vi ikke gøre i år. I stedet for så vil de nye studerende komme forskudt fordelt efter hold. Derudover så forventer vi at studiestarten bliver så normal som overhovedet muligt".

Christian: "Man kan forvente, at studiestarten på jura er tilbage for fuldt drøn - som før COVID-19. I hvert fald udadtil. Der vil være enkelte småting, som er ændret, men det er ikke noget, som de nye studerende vil lægge mærke til.
De nye studerende vil derfor kunne opleve en studiestart, hvor der er fokus på at skabe sociale bånd, og hvor de studerende bliver introduceret til det nye liv som universitetsstuderende. Det hele bliver mixet op med en masse sjove teambuildingaktiviteter og andre festlige indslag".

 

Kaius ønsker alle jurastuderende i hele landet en god studiestart 2021.