Studieliv

Forfatter: Viktoria Egebak Winge Foto: Rasmus Hylleberg og Dan Poulsen. Redigering: Elisabeth Frimurer

26. august 2020

Mød dem der står bag dette års studiestart (KU)


Introugen for nye jurastuderende lakker så småt mod enden, og navneleg og teambuilding erstattes snart af de nye tunge studiebøger. Men bag introugen ligger hvert år mange timers arbejde og forberedelse fra i alt 55 frivillige jurastuderende fordelt på årgange på både bachelor og kandidat. Kaius har fået en snak med nogle af dem jurastuderende, der står bag dette års studiestart med titler som tutorer og koordinatorer.

I artiklen her møder du KU tutorer Gustav, Nina, Morten samt tutorkoordinator Milan. De fortæller om forventninger til studiestart, gode råd - og ikke mindst om de nye coronarestriktioner, der har udfordret dette års tutorer i at ryste de nye studerende sammen - på afstand.


Kan du fortælle om din egen studiestart? Hvad er dit bedste minde?

Gustav: "Det er efterhånden ved at være et par år siden, men jeg husker tydeligt den første dag og introturen. Den første dag bestod mest af navnelege, som blev afholdt af et par særdeles aktive tutorer og et hold meget nervøse nyklækkede jurastuderende.

Det var fantastisk at have lejlighed til at knytte et bånd til sine studiekammerater, især før den rigtige undervisning begyndte. Det er en del nemmere at vænne sig til studielivet, når man har nogen at tale med."

Morten: "Jeg husker min studiestart som en rigtig sjov og spændende tid. Der var så mange nye indtryk og nye mennesker. Jeg synes altid, det er spændende at lære nye mennesker at kende, og især når folk er så forskellige og kommer fra forskellige steder i Danmark.

Det var sjovt at se, hvordan folk opførte sig, når man ikke befandt sig i sine vante rammer, og folk gjorde nogle sjove og skøre ting, som overraskede mig på en positiv måde. Det sjove var, at de mange af dem fra mit hold jeg forventede ikke at komme til at snakke så meget med, de er nogen af mine bedste venner i dag."

Nina: "Min egen studiestart var meget anderledes end forventet. Jeg troede ikke, at det sociale ville fylde særligt meget, og at det hele handlede om at sidde i en forelæsningssal med 200 mennesker. Jeg fandt hurtigt ud af i introugen, at dette ikke var tilfældet. Mit bedste minde fra studiestarten var at blive rystet sammen med mit hold og starte et fællesskab omkring jura. Jeg husker, at vi alle oplevede jura som noget uhåndgribeligt, og det var rart, at vi alle sad i samme båd."

Milan: "Min egen studiestart var i 2016, hvor jurastudiet stadig lå i indre by. Jeg var selv super nervøs, lige inden jeg skulle til at starte på studiet. Mit bedste minde fra min egen studiestart, er uden tvivl, hvor positivt overrasket jeg var for at blive taget imod med åbne arme af søde medstuderende og imødekommende tutorer."

Morten Nielsen

 • 22 år gammel
 • 5. semester på jurastudiet på Københavns Universitet 
 • Tutor for første gang i år 2020

"Mit bedste råd til de nye studerende er, at man skal se studiet som en fælles ting vi skal igennem, og ikke som en konkurrence."


Nina Krener Gjelstrup

 • 21 år gammel
 • Kandidatstuderende, 7. semester på jurastudiet på Københavns Universitet 
 • Tutor for første gang i 2019 og nu igen i år 2020

"Man skal især glæde sig til at skabe nye bekendtskaber, at udvide sine intellektuelle kompetencer, samt at føle sig som en del af et større fællesskab."

 

Hvad ville du ønske, at du havde vidst før, du startede på jurastudiet?

Morten: Jeg ville ønske, at jeg havde vidst, at jurastudiet ikke behøver at være et selvstudie og at det sociale fællesskab på studiet faktisk er ret godt. Da jeg startede, havde jeg en formodning eller en fordom om, at det sociale på universitetet ikke ville være lig det, man oplever på gymnasiet. Personligt oplevede jeg faktisk det helt modsatte, det tog mig bare lidt tid at opdage. I dag har jeg rigtig mange gode venner, som jeg har fået fra studiet og fra mit stamhold. Hvis jeg havde vidst, at dette var en mulighed, så ville jeg have investeret mere i at få venner fra første dag jeg startede på studiet. Et godt socialt netværk er noget af det, der hjælper mig godt igennem studiet, så det vil jeg anbefale alle nye studerende at fokusere på.

Gustav: Jeg ville ønske jeg i højere grad havde været klar over hvilke krav jurastudiet stiller til ens selvdisciplin. I modsætning til de faste rammer i gymnasiet er studiet meget fleksibelt. Det er en fornøjelse i den henseende, at der er rig mulighed for at planlægge sin uge eller semester præcis som man vil, men det kan også være udfordrende, da det i begyndelsen kan være svært korrekt at vurdere, hvor lang tid det egentlig kræver at læse et kapitel eller skrive en opgave.

Milan: Den større læsemængde havde jeg lidt forventet, men jeg ville ønske, at jeg havde vidst, hvor mangfoldigt et studie jura egentlig er, og ikke mindst, hvor meget glæde man kan finde i, at engagere sig i studielivet, som for eksempel i en af foreningerne. Det er et hårdt studie, men det er ikke ensbetydende med, at man ikke skal prøve at få det bedste ud af tiden. 

Nina: Jeg ville ønske, jeg havde vidst, at jura handler om meget andet end at sidde begravet i studiebøgerne.

Hvad er dit bedste råd til en ny studerende?

Gustav: Lær at strukturere din tid ordentligt og invester tid i studielivet. Det er skønt at læse jura, og det bliver kun bedre, jo bedre vores alle sammens studieliv er. Meld dig ind i en forening (eller vær tutor for de nye studerende)!

Nina: Et godt råd ville være at skabe sig en læsegruppe, der ikke nødvendigvis er den samme som studiegruppen. Det er dejligt med en læsemakker op til eksamen, som man kan sparre med.

Morten: Mit bedste råd til de nye studerende er, at man skal se studiet som en fælles ting vi skal igennem, og ikke som en konkurrence. Jeg tror tit der opstår en konkurrencekultur på studiet, som især bærer præg af karakterræs og målet om at få et godt studiejob. Dermed opstår der også hurtigt en konkurrencekultur på stamholdene, hvilket jeg tror kan være en af faktorerne bag de studerende der falder fra. I stedet for at se det som en konkurrence, så brug hinanden til at sparre med og hjælp hinanden gennem studiet. Hvis nogen får et bedre resultat i en opgave end dig, så prik dem på skulderen og spørg, hvad de gjorde anderledes og kom stærkt igen næste gang. Måske kommer de og spørger dig en dag.

Milan: Husk at studiet er mere end blot bøger og paragraffer. Selvfølgelig skal studiet passes, men det udelukker ikke, at man ved siden af ikke kan have tid til hobbyer, venner og andet. Man kunne f.eks. aftale med sin studiegruppe, at man efter endt arbejde sammen tager på café eller i biografen.

"Personligt tror jeg nok, at alle kommer til at få mulighed for fester og spas på jurastudiet, så den del skal nok komme. I introugen skal vi starte med at sørge for, at folk er glade for at være startet på jurastudiet, at de får en tryg start og lærer hinanden at kende." - Morten Nielsen, 5. semester.

Gustav Ottesen

 • 24 år gammel
 • Kandidatstuderende, 9. semester på jurastudiet på Københavns Universitet 
 • Tutor for første gang i 2019 og nu igen i år 2020

"Det var meget givende at være tutor første år, og jeg ville derfor gerne gentage successen. Til forskel fra det første år, forventes det i højere grad at jeg påtager mig ansvar og gør en ekstra indsats"

Hvorfor har du valgt at blive tutor/koordinator?

Milan: (koordinator) "Jeg husker selv fra min egen studiestart, hvor stor en forskel tutorerne gjorde for at bryde nervøsiteten blandt os nye studerende og ruste os godt sammen. Min tid som tutor gav mig samtidigt et indblik i, hvor vigtigt det er, at tutorerne får indlært den nødvendige sammenhængskraft, så de er klar til når bølgerne går højt, og hurtige beslutninger skal træffes. Jeg valgte at blive studiestartskoordinator, fordi jeg sammen med mine to medkoordinatorer, gerne ville motivere et nyt team af engagerede tutorer, der i fællesskab kunne bidrage med at skabe den bedst mulige studiestart for de nye studerende."

Morten: "Jeg valgte at blive tutor fordi, at jeg gerne vil være med til at give de nye studerende en god studiestart. Jeg kan selv huske hvordan det var at starte på studiet og der er meget man skal forholde sig til, så en god tutor kan være en stor hjælp. Jeg husker, hvad jeg opfattede som en god tutor dengang, og stræber mig efter selv at være det i år."

Nina: "Jeg valgte at blive tutor for at give de nye studerende den samme gode oplevelse, som jeg havde, da jeg startede. Min studiestart var god, men jeg følte stadig, jeg kunne bidrage positivt til at gøre studiestarten bedre. Desuden oplevede jeg tutorernes fællesskab og ville gerne blive en del af dette. Efter at have været tutor en gang har jeg gode erfaringer, som jeg gerne vil tage med mig."

Gustav: "Første gang valgte jeg at blive tutor, fordi jeg gerne ville engagere mig mere i studielivet. Til forskel fra det første år, forventes det i år i højere grad, at jeg påtager mig ansvar og gør en ekstra indsats. I øvrigt glæder jeg mig til at fortælle de nye studerende lidt om at studere jura, og hvordan de bedst kommer igennem studiet."

Hvad kan man forvente af studiestarten i år? Bliver noget anderledes end normalt pga. Covid-19?

Gustav: "For det første mødes vi ikke alle 700-800 nye studerende i Atriet. Vi mødes i stedet holdvis i hvert vores undervisningslokale. Introdagene vil foregå delvist fysisk og delvist elektronisk. Derudover er introturen desværre aflyst. Der vil ikke være store, officielle fester for alle de nye studerende i introdagene."

Morten: "I år har vi kunne se det som en udfordring at prøve at tænke studiestarten anderledes end den har været de forrige år. Grundet Covid-19 vil der være en masse restriktioner og nogen af de sædvanlige traditioner, såsom rustur, må blive aflyst. I bund og grund må sikkerheden komme i første række og vi følger løbende med hele vejen omkring retningslinjerne for, hvad vi må. Personligt tror jeg nok, at alle kommer til at få mulighed for fester og spas på jurastudiet, så den del skal nok komme. I introugen skal vi sørge for, at folk er glade for at være startet på jurastudiet, at de får en tryg start og lærer hinanden at kende."

Nina: "Udover at der kommer til at være en lang række forbehold såsom social distancering og afspritning er der nedtonet for en del af de sociale sammenkomster, hvor risikoen for spredning af COVID-19 er høj.  Det vides det ikke om jurabarerne bliver holdt næste semester. Undervisningen fra både tutorer, gruppevejledere og forskere [til de nye studerende] bliver på samme tid anderledes, da det delvist vil foregå online."
 

Milan: "Selvom studiestarten bliver lidt anderledes i år, kan man stadig forvente, at man bliver taget godt imod på jurastudiet. Covid-19 er naturligvis en af de større udfordringer, som vi har skulle takle som team i år. Tutorerne er blevet uddannet i god hygiejne og myndighedernes generelle retningslinjer om Covid-19, samt hvordan vi på KU overholder disse retningslinjer. Der er dog blevet lagt mange kræfter i, at introugen stadig kommer til at give de nye studerende den bedste start på studiet – på forsvarlig og coronavenlig vis!"

Og Milan fortsætter:

"Det er selvfølgelig en skam, at introturene for de nye studerende er aflyst. Vi har dog muligvis et es i ærmet: Sammen med tutorerne og administrationen har vi snakket om at lave en heldagsfestival ude på campus for de nye studerende. Hvis alt går efter planen, vil det finde sted på et tidspunkt i efteråret. Vi har blandt andet i tankerne, at der skal være live musik, foodtrucks, debatpaneler, indslag og aktiviteter fra nogle af juras mange studenterforeninger samt mulighed for at købe drikkevarer. Det hele er stadig i planlægningsfasen, og vi ser gerne, at de nye studerende også inddrages i planlægningen.

Afholdelse af festivalen afhænger naturligvis af situationen med COVID-19, men vi håber på, at vi til den tid kan stable et sjovt og forsvarligt arrangement på benene!"

Milan Sufi

 • 23 år gammel
 • Kandidatstuderende, 9. semester på jurastudiet på Københavns Universitet 
 • Tutor i år 2018, 2019 og i år 2020 tutorkoordinater sammen med Amalie Biltoft og Jonas Adsbøll

"Min rolle som studiestartskoordinator ved Det Juridiske Fakultet består i, at jeg sammen med mine to skønne medkoordinatorer, står for at klæde de 55 frivillige tutorer på til at tage imod de nye studerende på bedst mulig vis."

 

"Vi forbereder studiestarten i flere måneder forinden. Vi sørger for, at introugen er skematisk planlagt og at vi ved, hvad der skal ske time for time. Endvidere bliver vi undervist i konflikthåndtering og får førstehjælpskursus", Nina Krener Gjelstrup, 7. semester.