Studieliv

Forfatter: Viktoria Egebak Winge. Redigering: Elisabeth Frimurer

26. august 2020

Mød dem der står bag dette års studiestart (AU)


Introugen for nye jurastuderende lakker så småt mod enden, og navneleg og teambuilding erstattes snart af de nye tunge studiebøger. Men bag introugen ligger hvert år mange timers arbejde og forberedelse. Kaius har fået en snak med nogle af dem jurastuderende, der står bag dette års studiestart.

I artiklen her møder du Line og Michael, der er russekretærer for jura på Aarhus Universitet.


Kan du fortælle om din egen studiestart? Hvad er dit bedste minde?

Line: "Da jeg startede, havde vi en rusuge som forløb sig over 3 intensive dage. Her var der en masse aktiviteter, for at man kunne lære sine nye studiekammerater at kende. Mit bedste minde må være festen, som vi var til om torsdagen, hvor vi skulle klæde os ud og opføre et show for vores medstuderende på årgangen. Det var virkelig sjovt, og endnu bedre var, at mit hold vandt konkurrencen og en fed præmie."

Michael: "Grundet sygdom udskød jeg mit tredje år, og startede faktisk derfor helt tilbage i 2015 på jurastudiet, men selvom det er ved at være længere tid siden, så husker jeg stadig det hele tydeligt. Mit bedste minde er helt sikkert at komme ind i Aulaen på AU for første gang, sætte mig i min stol, og så ellers blive opslugt af hele atmosfæren, og følelsen af ”Det her, det bliver specielt”. Det blev det også, skal jeg da skynde mig at tilføje."

 

Hvad ville du ønske, at du havde vidst, inden du startede på jurastudiet?

Michael: "Hvis der er noget jeg ville ønske jeg havde vidst, inden jeg startede på studiet, så var det måske netop, hvor vigtigt det er at have andet i sit liv end blot studiet. Jura kræver meget selvdisciplin, og det er jo et læsetungt studie præget af meget selvstudie, og derfor kan dagene nogle gange blive meget lange og endda ensomme. Derfor er det simpelthen så vigtigt at have mere i dagligdagen. Personligt havde jeg selv nogle rigtig gode venner i byen, og jeg fik hurtigt en fod ind på foreningsgangen, hvilket har defineret en stor del af min fritid på studiet i de seneste 5 år. En studiegruppe, en sportsklub, en forening eller noget helt fjerde der giver indhold i dagligdagen udover studiedelen er uvurderligt, og vil give så meget til ens studietid, både fagligt og socialt."

Line Hansen Ellerbæk

  • 24 år gammel
  • 9. semester på jurastudiet på Aarhus Universitet
  • Russekretær i år 2020

Michael Sterndorff-Jessen

  • 25 år gammel
  • 9. semester på jurastudiet på Aarhus Universitet
  • Russekretær i år 2020

Hvad skal man glæde sig allermest til som ny studerende på jurastudiet på Aarhus Universitet?

Michael: "Som ny studerende ved Juridisk Institut i Aarhus skal man især se frem til at opleve hele atmosfæren på Aarhus Universitet. Det lyder som en kliché, men studielivet på AU er i en særklasse for sig, for der er så mange fantastiske muligheder ved siden af blot studiet. Foreningslivet på næsten alle studier stortrives, og AU støtter i stort omfang hele livet ved siden af bøgerne, hvilket, sammenholdt med det samlede campus midt i byen, sætter rammerne for en fantastisk tid bag de gule mure."

 

Hvorfor er du blevet rus-sekretær?

Line: "Jeg er blevet russekretær, fordi jeg gerne ville være med til at planlægge noget fedt til de nye studerende, og komme med nogle nye tiltag til rusugen. Desværre blev det ikke tilfældet grundet Covid-19."

Michael: "Det skyldes mest, at jeg altid har været glad for at have hænderne i jorden og give en hånd med. Efter to år som tutor, så synes jeg det var oplagt at påtage mig erhvervet som russekretær, og selv være med til i højere grad at sikre, at de nye studerende får den bedst muligt start."

 

Hvad er jeres opgave for introugen som russekretærer?

Line: "Vores primære opgave er at planlægge rusugen og have styr på alt, der skal foregå inden studiestart. Derefter er det tutorernes opgave at ryste russerne sammen.

Det betyder, at jeg har fået lov til at planlægge og koordinere et større projekt. Viskal særligt være omstillingsparate, eftersom vi har skulle lave mange forskellige planer i takt med at retningslinjerne [i forhold til Covid-19] hele tiden ændrede sig."

 

Hvad kan man forvente af studiestarten i år? Hvad bliver anderledes end normalt pga. Covid-19?

Michael: "Vi har som russekretærer hele tiden skulle finde en gylden balance i vores arbejde, mellem på den ene side det sundhedsmæssige aspekt og på det andet side det sociale og faglige aspekt i forbindelse med studiestart. Det har været en hård omgang, og vi har da også måtte starte forfra utallige gange, og selvom intet af vores oprindelige plan er blevet bevaret, føler vi stadig vores nuværende plan er et godt bud på en god rusintroduktion.

Grundet corona har vi i år måtte vinke farvel til hytteturen for de nye studerende, og vi har ikke fået oplægsholdere udefra til at komme ind, da vi nu med under 14 dages varsel har måtte aflyse hele vores projekt vi havde arbejdet på i 5 måneder, og der var ikke plads til dem i det nye program.

Man kan dog stadig forvente en officiel velkomst, masser af tid på holdene med hinanden og tutorerne, og der vil blive givet alt den praktiske information der er nødvendig for en god start.

Det bliver anderledes end normalt, men derfor tror vi stadig på at det bliver en god start.

Line: "Man skal forvente, at det bliver anderledes og med en masse restriktioner. Det bliver udelukkende ens eget hold man skal være sammen med, da det er vigtigt vi holder afstand. Derudover bliver det uden alkohol og fest, hvilket plejer at være en stor del af aftenarrangementerne. Dem må I have til gode! Vi er dog sikre på, at det bliver 2 gode introdage trods omstændighederne!"

"Vi har som russekretærer hele tiden skulle finde en gylden balance i vores arbejde, mellem på den ene side det sundhedsmæssige aspekt og på det andet side det sociale og faglige aspekt i forbindelse med studiestart." - Michael Sterndorff-Jessen, 9. semester.