Perspektiv

Interview med Caroline Overgaard, advokat hos Gorrissen Federspiel. Redigering: Nanna Bachmand Jensen

26. maj 2023

Fra Judge Judy i TV'et til Magic Circle i London


Caroline Overgaard har en kandidat fra både London og Danmark, arbejder som advokat hos Gorrissen Federspiel og er i øjeblikket udstationeret hos et af Londons Magic Circle-advokatkontorer, hvor hun som 'Visiting Lawyer' sidder i tvistløsningsafdelingen. 

Kaius har taget en snak med Caroline om alt fra rejselyst til madglæde, kompendier og specialer (for ja, der er to specialer, når man har gennemført to kandidater), udstationering og hendes første voldgiftsudpegning samt motivationen bag det ambitiøse menneske, som Caroline er. 

Læs med her!


Carolines Blå Bog:

Navn: Caroline Overgaard

Din arbejdsplads: Gorrissen Federspiel

Nuværende stilling: Advokat

Uddannet fra: Københavns Universitet og King's College London

Dimissionsår: 2017 og 2018

LinkedIn: Caroline Overgaard

Udgivelser: Kompendium i Tings- og kreditorret (Karnov, 1. udgave i 2017, 2. udgave i 2023), Kompendium i Civilproces (Samfundslitteratur, førsteudgave i 2021). Førsteforfatter på artiklen "Disclosure of Third-Party Funding in Commercial Arbitration" udgivet i Nordic Journal of Commercial Law

Hvorfor valgte du at læse jura og hvad handlede dit speciale om?

Da jeg var ung så jeg meget "Judge Judy" (en amerikansk TV-serie med en dommer, der dømmer i småsager) og læste mange John Grisham bøger. Jeg tror både serien og bøgerne vakte min interesse.

I 3.g hørte jeg så et oplæg fra en advokat, der fremhævede alle de gode muligheder jurastudiet giver en. 

 

Jeg har faktisk skrevet to specialer, da jeg både har gennemført en kandidat i jura på KU samt en kandidat (Master of Laws/LLM) på King's College London i International Business Law. Begge specialer angår hvordan voldgiftssager påvirkes, når én af parterne får finansiering til at føre en voldgiftssag. 

 

I London er såkaldt 'third party funding' meget mere udbredt end i Danmark, og det var utrolig spændende at følge med i. Det ene speciale angik oplysning af 'third party funding' i voldgiftssager, og det andet udfordringer i forhold til sikkerhedsstillelse. 

Efter jeg havde forsvaret specialerne, valgte jeg at bygge videre på mine analyser og konklusioner sammen med min danske specialevejleder Johan Tufte-Kristensen. Vi udgav sammen en artikel på engelsk i tidsskriftet Nordic Journal of Commercial Law med titlen ”Disclosure of Third-Party Funding in Commercial Arbitration”. Vores artikel anbefalede at man indførte en pligt til at oplyse om ekstern procesfinansiering i voldgiftssager, og jeg var glad for senere at kunne læse, at fx voldgiftsinstitutterne ICC og det danske Voldgiftsinstitut indførte en sådan pligt i deres regler.

Artiklen kan læses her.

Hvordan fik du dit første voksenjob og hvor arbejder du nu?

I 2015 startede jeg som stud.jur. hos Gorrissen Federspiel. Før Gorrissen Federspiel arbejdede jeg på et mindre advokatkontor i Bredgade, hvor jeg lærte rigtig meget, men kunne mærke, at jeg brændte for at arbejde med sager, der havde et internationalt aspekt. Derfor blev jeg interesseret i Gorrissen Federspiel som arbejdsplads.

Jeg blev tilbudt en stilling som advokatfuldmægtig hos Gorrissen Federspiel efter jeg blev færdiguddannet. Jeg startede først i Fast Ejendomsafdelingen, hvor jeg primært beskæftigede mig med entreprisetvister. Efter 1,5 år rokerede jeg til Shipping, Offshore and Transportation-afdelingen, som er den førende afdeling indenfor denne sektor i Danmark. Her har jeg siden bistået klienter i denne sektor med alle typer kommercielle tvister. Tvisterne angår oftest sø-, transport-, kontrakts-, selskabs-, erstatnings-, ansættelses- og forsikringsret. 

I 2023 blev jeg udstationeret til London hos Slaughter and May, der er en del af ”Magic Circle”-kontorerne (et uformelt udtryk for de fem mest prestigefyldte internationale advokatkontorer med hovedkontorer i London). Her skal jeg være indtil juli 2023. Jeg er blevet tilknyttet som "Visiting Lawyer” i tvistløsningsafdelingen, hvor jeg arbejder tæt med anerkendte partnere specialiseret i voldgifts- og retssager.


Hvorfor lige Gorrissen Federspiel?

Gorrissen Federspiel er et full service kontor, og har et internationalt fokus, hvilket tiltalte mig. Jeg værdsætter stillingen pga. firmaets værdier, såsom kvalitet og værdiskabelse, og hvordan de tilstræbes i hverdagen. 

I forhold til min udstationering hos Slaughter and May, så var dette en helt unik mulighed, jeg blev indstillet til i 2022. Jeg har altid gerne ville udstationeres til et udenlandsk advokatkontor, og Slaughter and May betragtes bredt som et af de mest respekterede advokatfirmaer i verden. De har et globalt netværk og stor erfaring med at rådgive klienter om komplekse internationale forhold især inden for tvistløsning, som jeg brænder for. 

Der er stort fokus på faglig og personlig udvikling, hvilket jeg under mit ophold har fået meget ud af.

Kan du forklare vejen fra studie til job?

Vejen til mit nuværende job startede nok allerede i 2001, da jeg flyttede til Holland, fordi min far blev udstationeret i forbindelse med hans job hos Mærsk. Her startede min bror og jeg, uden at kunne et ord på engelsk, på en international skole, og blev derigennem en del af et særligt internationalt miljø med 80 forskellige nationaliteter på skolen. Det var nok opholdet i Holland, der gjorde mig særligt interesseret i internationale forhold. 

Mens jeg studerede jura, opsøgte jeg derfor muligheder for at komme til udlandet. I 2015 gennemførte jeg et sommerskole-kursus på London School of Economics and Political Science i international erhvervsret, og var sommerpraktikant hos Clifford Chance, der er et af de andre 'Magic Circle'-kontorer i London.

Da jeg skulle  overveje udvekslingsophold under studiet, havde jeg lyst til at være afsted mere end et semester. Jeg valgte derfor – udenom udvekslingsmulighederne som Københavns Universitet faciliterer – at søge ind på King’s College London for at læse en Master of Laws. Det er en 1-årig kandidatuddannelse bestående af 2 semestre og ét mindre semester henover sommeren med specialeskrivning. 

Da jeg var færdig på King’s og KU startede jeg som fuldmægtig hos Gorrissen Federspiel, hvor jeg senere blev advokat og tilbudt udstationeringen hos Slaughter and May.

Hvordan bruger du de ting du lærte på studiet? Og kan du tage os igennem en typisk arbejdsdag?

Eksamensopgaver er forskellige fra kontrakter, processkrifter, mv., men mange af de ting man lærte under studiet om struktur, sprog mv. er faktisk vigtige. Man lærer også en del på studiet om kritisk tænkning og analyse, som man bygger videre på i rollen som advokat. Til sidst og nok vigtigst, så er den juridiske viden jeg fik på studiet inden for områderne civil retspleje, international erhvervsret/formue- og søret særligt nyttigt i mit arbejde. Jeg valgte derfor også at fordybe mig i civilproces samt tings- og kreditorret, da jeg udgav kompendier i disse fag i hhv. 2021 og 2023.

Generelt varierer mine arbejdsdage og opgaver faktisk ret meget. Det er oftest en kombination af klientinteraktioner (fysiske eller virtuelle møder, e-mails og telefonsamtaler) og udarbejdelse eller gennemgang af diverse dokumenter (processkrifter, notater, udfaldsvurderinger, strategidokumenter, breve til retten/voldgiftsdommer, modparter mv., bevismateriale etc.). Herudover har jeg eksterne møder med vidner, eksperter, modpartens advokat etc.

Efter min udstationering, skal jeg, hos Gorrissen Federspiel, være leder for en gruppe af de studenter, der bistår min og et par andre afdelinger, så der vil mine opgaver også bestå i at støtte og vejlede disse studenter.

I Shipping, Offshore and Transportation afdelingen underviser vi også shipping trainees på Danske Rederiers uddannelse, Danish Shipping Education, i grundlæggende handels- og maritimret. 

Hvad motiverer dig mest ved dit arbejde?

Jeg elsker at mit arbejde varierer meget og at ingen dag er ens. Det er klienternes forretning og behov, der er med til at definere ens opgaver.

Det er også fedt, at juraen er i konstant udvikling. Særligt som en advokat i tvistløsning, involverer mit arbejde ofte problemløsning, analytisk arbejde og problemstillinger, hvor det er væsentlig at tænke innovativt. 

Jeg var for nyligt til to spændende oplæg om hhv., hvad advokater kan gøre for at gøre voldgiftssager mere ”grønne”, og hvordan advokater holder sig opdateret på brugen af nyere teknologier til voldgiftssager. Det er to emner, som er meget spændende og væsentlige i 2023.

 

Har du et drømmejob på længere sigt, du går og tænker over?

Lige nu forestiller jeg mig, at mit drømmejob er en rolle, hvor jeg kan blive ved med at arbejde med tvistløsning og gerne international voldgift. Hvad enten det er som partner på et advokatkontor, eller en plads på den anden side af bordet som voldgiftsdommer.

Hvilket aftryk ønsker du at sætte på branchen, og er der noget du er særligt stolt af?

Jeg vil gerne efterlade et aftryk på branchen som en empatisk og dygtig advokat. For nyligt modtog jeg en henvendelse om min første udpegning som voldgiftsdommer, og det er jeg utrolig stolt af, at være blevet indstillet til.

Ved at vise min ekspertise og dedikation håber jeg også at kunne inspirere – især kvinder - til at excellere i advokatbranchen. Det er spændende for mig at deltage i forskellige netværker, der støtter dette. 

Jeg er dansk ambassadør for et globalt netværk for kvindelige voldgiftsjurister, der har til formål at styrke kvindernes relationer og skabe bevidsthed om kønsdiversitet i voldgiftsbranchen. Jeg var glad for at AdvokatWatch skrev en fin artikel om netværket, og håber på, at endnu flere kvinder vil deltage i næste runde.

Sidste år blev jeg også valgt som bestyrelsesmedlem for Young Comittee Maritime International (CMI) Danmark, der står bag netværksbegivenheder for unge i den maritime sektor, og som medlem af Dansk Erhvervs Talentnetværk, der er et panel af yngre talentfulde rådgivere, der rådgiver om fastholdelse af talenter inden for rådgivningsbranchen.

Hvilke hobbyer og interesser har du uden for branchen, og hvordan finder du tid?

Jeg er glad for at rejse og opleve nye kulturer - særligt madkulturer. Jeg har for nyligt været i Mexico City og Rom, der begge er fantastisk flotte byer med rigtig meget at byde på - også kulinarisk. Under min udstationering i London har jeg også brugt weekenderne på at udforske byen og opleve både engelsk kultur, men også de mange andre kulturer, der er at finde i byen.

Der er en gruppe af andre udenlandske advokater udstationeret hos Slaughter and May i øjeblikket og vi holder hver anden uge ”nationality dinners", hvor en af os hoster en aften på en restaurant fra det land vi kommer fra. Senest var vi på en tysk restaurant og næste gang skal vi på en brasiliansk!

Hvad er dine bedste råd til nye og "gamle" studerende?

Tag ud i verden. Hvad enten det er et kortere kursus, et udvekslingssemester, en LLM eller et arbejdsophold, så vil det være godt givet ud både fagligt og personligt. Der er så meget at lære ved at omgås andre kulturer og turde komme ud af sin dagligdag i Danmark.

Mit bedste karriereråd til dimitterede er nok at fortsætte med at uddanne sig. Der er altid nye ting at lære som vil styrke dig som jurist. Jeg kom sidste år ind på et kort sommerkursus, hvor jeg med jurister fra 34 forskellige nationaliteter, lærte om forskellige voldgiftstyper. Det gav mig blandt andet et styrket indblik i områder jeg allerede beskæftigede mig med fx LMAA og FIDIC (hhv. regler for maritime og entreprise tvistløsning), men også nye områder såsom voldgiftstvister indenfor kornhandel og rumvoldgiftsret.