Studieliv

Indlæg fra studenterforeningen FEJAA. Redigering: Elisabeth Frimurer

02. marts 2021

Mød FEJAA: En studenterforening under COVID-19


Kaius har mødt foreningen FEJAA - og nu kan du møde dem her. FEJAA er en non-profit studenterforening for erhvervsjurister i Aarhus. 


Foreningen holder til på Aarhus Business School and Social Science, som er et af Aarhus Universitets fakulteter. FEJAA retter sig mod de studerende på erhvervsøkonomi- og erhvervsjurauddannelsen i Aarhus. Indlægget er skrevet af FEJAA selv.

I FEJAA forsøger vi at etablere kontakt mellem de erhvervsjurastuderende og erhvervslivet, og vi introducerer de studerende for livet efter studiet. Dette gør vi blandt andet gennem flere årlige events og arrangementer, hvor vores mere end 450 medlemmer får mulighed for at få et indblik i erhvervslivet gennem faglige arrangementer, såsom virksomhedsbesøg, oplæg og arrangementerne “konsulent for en dag” og “Din fremtid som erhvervsjurist”. 

Vi arbejder tæt sammen med nogle af de største virksomheder, konsulenthuse og advokatselskaber i Danmark, herunder Rambøll Management Consulting, Deloitte, EY, Poul Schmith/Kammeradvokaten og Accura.

Foreningen FEJAA blev oprettet tilbage i 1984 og har udviklet sig og vokset meget gennem årene. I dag består FEJAAs bestyrelse af mere end 10 bestyrelsesmedlemmer, der varetager foreningens daglige drift gennem flere afdelinger. Vi har blandt andet bestyrelsesmedlemmer, der arbejder med at skabe kontakt til erhvervslivet, forhandle med samarbejdsaftaler og opretholde det tætte samarbejde med vores partnere. FEJAA repræsenterer også en eventafdeling, der står for planlægning og eksekvering af events og arrangementer, der afholdes løbende. Ligeledes har vi en Marketing and Communication-afdeling, der sørger for, at FEJAA er synlig for de studerende og erhvervslivet, og videreformidler vores budskab og arrangementer til vores medlemmer.

I den seneste tid har FEJAAs bestyrelse, ligesom så mange andre, været nødsaget til at nytænke, hvordan FEJAA skal lykkes med at oprethode den gode kontakt til de erhvervsjurastuderende og erhvervslivet.

Dette skyldes naturligvis COVID-19, og at vores sædvanlige arrangementer med mere end 100 deltagere desværre ikke længere har kunnet lade sig gøre. I FEJAA har vi derfor måttet se os nødsaget til at afholde webinarer og onlinevirksomhedsbesøg ved bl.a. Rambøll og Deloitte.

I en tid, hvor foreningens regulære fundament har været forandret, er det dog lykkedes at skabe værdi for både de studerende og virksomhederne. Gennem afholdelse af onlinearrangementer har FEJAA formået at udvide muligheden for vores medlemmer, således at de studerende har haft mulighed for at udvide deres netværk og komme i kontakt med spændende virksomheder i og omkring Aarhus trods nedlukningen af såvel universiteterne som de private virksomheder. Det har været FEJAAs absolutte formål at skabe opmærksomhed omkring kvaliteten og den stærke faglighed, som findes hos vores dygtige samarbejdspartnere.

FEJAA vil naturligvis fastholde opmærksomheden på erhvervsøkonomi- og erhvervsjurauddannelsen og fortsætte med at bidrage med den øgede fokus på erhvervsjurister i erhvervslivet, forhåbentlig også gennem fysiske arrangementer i fremtiden. Senest viser efterspørgslen efter erhvervsjurister sig gennem Konkurrencerådets analyse af advokatbranchen, hvori Konkurrencerådet blandt andet præsenterede en anbefaling om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge muligheden for at optage flere kandidater til advokatuddannelsen.

I FEJAA er vi meget glade for, at vores medlemmer muligvis vil kunne blive optaget på advokatuddannelsen i fremtiden.

... Psst!

Har du lyst til at fortælle om din studenterforening på Kaius.dk? Eller har du idéer til andet indhold i Kaius? Så kontakt os endelig