Studieliv

Tekst og fotos af Catalina Frederiksen, formand ELSA Odense. Redigering: Elisabeth Frimurer

05. maj 2021

Foreningsarbejde kan meget mere end at se flot ud på dit CV


Mange sidestiller foreningsarbejde med kedeligt bestyrelsesarbejde, hvor man går til møder, sender e-mails og holder styr på kedelige referater, der aldrig kommer til at gøre en betydelig forskel. 


Catalina Frederiksen, formand ELSA Odense, fortæller om alt det givende ved foreningslivet.

Når man læser ELSA’s vision ”A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity”, tænker man måske: ja, det er super – men hvor tæt kommer vi som studerende lige på at bidrage til dette? Jeg havde personligt store drømme og ambitioner på dén front og blev heldigvis overrasket over, hvad ELSA kan. Jeg vil i denne artikel dele lidt om min rejse og forsøge at sætte foreningsarbejde i en større kontekst.

ELSA er en international, apolitisk studenterforening, hvis formål udspringer af to grene:

1. Den ene supplerer jurauddannelsen med sociale arrangementer af høj faglighed, herunder muligheden for at netværke med andre medstuderende på kryds af årgange, universiteter og landegrænser.

2. Den anden handler om at stimulere gensidig forståelse og lighed for alle. Heri ligger et klart formål om at udbrede kendskabet til menneskerettighederne. Med andre ord skaber ELSA et rigere studieliv både fagligt og socialt.

ELSA fangede min opmærksomhed, da jeg under studiestarten hørte om muligheden for at komme på sommerskole. Da jeg undersøgte foreningen yderligere og fik kendskab til deres vision, stod det klart, at jeg ville være aktivt bidragende. At være en del af et stort internationalt netværk – hvis formål er at bidrage til den juridiske uddannelse, fremme gensidig kulturel forståelse og socialt ansvar, og som tillige sætter menneskerettighederne på dagsordenen – var et privilegie, jeg ikke kunne lade passere.

Man kan legitimt stille spørgsmålstegn ved, om ELSA har et berettigelsesgrundlag iht.
menneskerettigheder og kulturel forståelse. Kan foreningsarbejde i en studenterforening
overhovedet rykke på noget, eller er det bare en ideologisk illusion? For mig handler det helt grundlæggende om at gøre noget frem for ingenting at gøre. Der er ingen tvivl om, at en forening som ELSA ikke ligger øverst i fødekæden som beslutningstager, men vi opfodrer de studerende til at have et åbent sind i deres møde med verden og om at forholde sig til menneskerettighederne – og heri ligger vores berettigelsesgrundlag! Internationalt samarbejder ELSA med en lang række organisationer på verdensplan, herunder Europarådet, UNESCO mv., hvilket giver de studerende mulighed for at opleve nogle af verdens største organisationer på nærmeste hold og erfare, hvordan internationale organer fungerer i praksis. På nationalt og lokalt plan forsøger vi igennem arrangementer og med vores nystartede podcast at få endnu større fokus end hidtil på menneskerettigheder og kulturel forståelse. Så har vi fat i en ideologisk illusion? Nej – vi rykker faktisk! Selvom det er små skridt, når man kigger på det store billede, er vi med til at udbrede kendskabet til menneskerettighederne og derved gøre en forskel. Således har vi en plads. Faktisk en demokratisk berettigelse – måske endda forpligtigelse.

Where, after all, do universal human rights begin? In small places, close to home –
so close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are
the world of the individual person; the neighbourhood he lives in; the school or
college he attends; the factory, farm or office where he works. Such are the places where every man, woman and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Without concerned citizen action to uphold them close to home, we shall look in vain for progress in the larger world

- Eleanor Roosevelt

 

Selvom vi ikke sidder med ved det runde bord, når de store beslutninger skal træffes, så bidrager vi igennem vidensdeling og faglige arrangementer. Måske er vi med til at udklække nogle af fremtidens menneskerettighedskæmpere eller store ledere. Det håber jeg.

 

ELSA Odense engagerer de studerende og skaber fællesskab

For ELSA Odense er høj faglighed og fællesskab vigtige nøgleord. Jeg tror på, at vi skal have en fest i løbet af studietiden. En fest drevet af engagement og bestående af faglig læring på højeste niveau og nye bekendtskaber. For at opnå festens klimaks må vi søge uden for pensum og supplere de rammer, som universitetet har skabt for os. Det er det, vi kan hos ELSA Odense. Vi kan skabe en læringsfest i et fælleskab med andre engagerede studerende.

ELSA Talks

Podcasten ELSA Talks, som vi lancerede i november 2020, skal gøre de studerende klogere på deres muligheder under og efter studietiden. Derudover er den med til at skabe en endnu stærkere profil af ELSA Odense som vidensstation inden for menneskerettigheder. Siden lanceringen har vi talt med forskellige personligheder om livet som fuldmægtig, bl.a. i erhvervslivet og som dommer. Vi har haft besøg af tidligere ELSA-formand, Huseyin Demirezen, som bl.a. fortalte om sine oplevelser med ELSA Delegations. Vi har ligeledes besøgt vinder af Dreyers Fonds Hæderspris 2021, Forsvarsadvokat Thorkild Høyer, en mand som gerne står på mål for menneskerettighederne, og som aktivt har kæmpet for selv samme rettigheder i både ind- og udland. Du kan finde vores podcast på Spotify.

ELSA Day

ELSA’s årlige opmærksomhedsprojekt, hvor omkring 45 lande og mere end 300 lokalgrupper står sammen under mottoet ”all different, all together”. Dagen afholdes i samarbejde med Europarådet og har til opgave at skabe opmærksomhed omkring en specifik artikel under den Europæiske
menneskerettighedskonvention. I 2019 besøgte ELSA Odense, i samarbejde med Levende Menneskerettigheder, et gymnasium, hvor over 150 studerende deltog aktivt i et dilemmaspil omkring menneskerettigheder. Dagen fortsatte i Odenses gågader, hvor vi diskuterede årets emne, ”Ytringsfrihed online”, med de forbipasserende. Vi sluttede af med et brag: En paneldebat styret af moderator Professor Frederik Waage mellem tidligere kultur- og udlandsredaktør på Jyllandsposten Flemming Rose, tidligere chefdirektør v. Information Davis Trads og Journalist Freja Wedenborg. Et stærkt setup af profiler og en endnu stærkere debat om ytringsfriheden og dens mange udfordringer. En dag, som bragte ikke kun jurastuderende men også studerende fra de andre samfundsvidenskabelige studier sammen.

Vinsmagning og Røverhistorier

Vinsmagningsarrangementet, hvor vi får besøg af de mest prominente forsvarsadvokater, som fortæller røverhistorier og bidrager med viden inden for forsvarergerningen. Imellem oplæggene præsenteres en ny vin, og der er plads til at sludre og netværke. Vi har indtil videre haft besøg af forsvarerne Peter Secher og Nima Nabipour, begge dygtige historiefortællere, som er med til at løfte stemningen og det faglige niveau.

Frivillighed og foreningsarbejde har værdi i sig selv

Jeg håber på, at jeg med lidt eksempler og forsøg på at løfte foreningsarbejdet hos ELSA ind i et større perspektiv har givet dig følelsen af, at foreningsarbejde kan meget mere end at se flot ud på dit CV. Jeg håber inderligt, at frivilligt arbejde, herunder foreningsarbejde, aldrig motiveres af CV’et alene. Hos mig er det en indre ild, der brænder for at være med til at bidrage til noget større – og dét er også dét, jeg søger i nye frivillig-kolleger. Vores mål er at skabe værdi for andre, formidle viden og skabe forandring. Foreningsarbejdet har værdi i sig selv, helt generelt og også hos ELSA Odense, for vi skaber et rigere studieliv – og bidrager til forandring i det små – men på den helt store klinge.

... Psst!

Har du lyst til at fortælle om din studenterforening på Kaius.dk? Eller har du idéer til andet indhold i Kaius? Så kontakt os endelig