Perspektiv

QA: Horten. Redigering: Elisabeth Frimurer

27. august 2020

Horten: Dét ser vi på ved ansættelsen


I en QA-serie spørger vi forskellige virksomheder, hvad de lægger vægt på ved ansættelser. Læs, hvad Horten svarer. 


Hvad lægger Horten vægt på i forbindelse med ansættelser? Læs med her. 

Hvor stor en rolle spiller gode karakterer, når I skal ansætte?

Hos Horten leverer vi juridisk rådgivning af høj kvalitet. Det kræver dygtige medarbejdere, som er i stand til at forstå, overskue og gennemskue kundernes muligheder og udfordringer og omsætte det til værdifuld rådgivning. Derfor betyder faglige resultater noget, når vi udvælger kandidater til en stilling. Det står dog langt fra alene. Tværtimod er det helt afgørende, at vi finder en medarbejder med den rette personlighed, som passer ind i afdelingen. Dernæst ser vi også på relevant erhvervserfaring.

 

Hvordan ser jeres ansættelsesprofil ud?

Det er vigtigt for os, at vi i vores juridiske rådgivning tør have kant og gøre brug af vores forskelligheder. Det betyder også, at vi ikke har en bestemt ansættelsesprofil. Tværtimod er vi opmærksomme på, at vores teams består af forskellige typer af medarbejdere, da vi mener, at det giver det bedste samarbejde og rådgivning, hvis vi kan supplere hinanden både fagligt og personligt. 

Hvad kan I tilbyde en nyuddannet jurist?

Vi kan tilbyde nyuddannede jurister en advokatuddannelse af højeste kvalitet. Den består selvfølgelig af den obligatoriske advokatuddannelse, som Horten betaler, men derudover består den af en praktisk mesterlære, hvor advokatfuldmægtigen tilknyttes en ansvarlig partner, som sørger for at vejlede den fuldmægtige - både fagligt og personligt. Vi lægger stor vægt på, at vores nye fuldmægtige får tildelt ansvar så hurtigt som muligt, da vi ved, at det udvikler dem og gør arbejdet ekstra interessant. 

Betyder det noget, om man har haft et relevant studiejob?

Et relevant studiejob er et godt supplement til de teoretiske studier. Det giver et indblik i, hvordan juraen anvendes i praksis, og det kan give den studerende en god forretningsforståelse, mens det samtidig viser os, at man kan have flere bolde i luften på én gang. Det sidste er en kompetence, som vi lægger stor vægt på, fordi det er noget, man også skal kunne, når man skal arbejde fuldtid.

 

Betyder det noget, om man har været i udlandspraktik el. lign?

Udlandspraktik eller udveksling giver ikke alene den studerende flere sprogkundskaber og et internationalt netværk; det former også ens personlighed. Man lærer at stå på egne ben, og det former en meget. Derfor ser vi positivt på både udlandspraktik og udvekslingsophold. 

Hvilke sociale eller personlige kompetencer ser I gerne, at man har?

I rekrutteringen lægger vi vægt på at vælge en kandidat, der er imødekommende, har let ved at samarbejde med andre og er velafbalanceret. Samtidig er det vigtigt for os, at vedkommende har advokatoriske evner – fx forretningsforståelse og er kvalitetsorienteret med en fornuftig balance mellem grundighed og tempo. 

Hvordan ser ansættelsesprocessen ud?

To gange årligt rekrutterer vi nyuddannede jurister. Studenter rekrutterer vi løbende, som der opstår et behov i vores afdelinger. 

En typisk rekrutteringsproces vil se således ud: 

- Vi slår stillingen op på vores hjemmeside. Hvis der er tale om en advokatfuldmægtigstilling, vil stillingen også være at finde på Jobindex. 

- Vi indkalder kvalificerede kandidater til samtaler. Når vi rekrutterer advokatfuldmægtige, består forløbet af to samtaler. Førstesamtalen er en samtale, hvor man møder HR, en ansættelsesansvarlig partner samt en advokatfuldmægtig. Ved førstesamtalen vil man skulle udfylde en personlighedsprofil samt en logisk test. Går man videre i ansættelsesforløbet, vil man dernæst blive indkaldt til en endnu en samtale, hvor man igen vil møde HR samt en advokat eller en partner fra den afdeling, man kan blive ansat i. Vi gør det på denne måde for at sikre, at kandidaterne passer godt ind i Horten generelt og i lige så høj grad, at de matcher den afdeling, de skal tilknyttes, da vi tror på, at det giver et større ejerskab for både lederen og medarbejderen. 

Hvis man bliver indkaldt til en studentersamtale, vil man ligeledes blive indkaldt til en samtale med HR og en advokat eller partner fra den afdeling, der skal ansætte. Der vil man også få en personlighedsprofil samt en logisk test. Der vil dog kun være en enkelt samtale.

 

Et godt råd I har lyst til at give de nye studerende med på vejen?

Er man helt ny studerende, vil vi anbefale, at man sørger for at give det faglige på studiet sin fulde opmærksomhed i en periode. Særligt formueretten er vigtig at sætte sig grundigt ind i. Når man så har studeret i et par år og har den juridiske metode helt på plads, vil vi anbefale, at man begynder at se sig om efter et relevant studiejob, som kan give erfaring med at anvende juraen i praksis. Derudover kan det være en god idé, at man sørger for at komme ud og besøge forskellige arbejdspladser til arrangementer. Det giver en god fornemmelse af kulturen på arbejdspladsen. Også frivilligt arbejde – fx i en retshjælp - er et rigtig godt supplement til studiet.