Podcast


05. februar 2021

Forbrydelse og Moral: 17. Trine Maria Ilsøe (retskorrespondent på DR)


PODCAST. Prøv at spørge en person i nærheden af dig, om han eller hun tror, at kriminaliteten i Danmark er steget, forblevet uændret eller faldet inden for de seneste fem år…Hvis den, du spørger, er, som danskere er flest, vil de enten svare, at kriminaliteten er i fremgang eller uændret. Det svarede omkring trefjerdedele i en undersøgelse lavet af Justitsministeriet i 2017.


Jacob Barckmann har skabt podcasten Forbrydelse og Moral, og du skal have god fornøjelse, hvis du lytter med.


Undersøgelsen viser, at størstedelen af danskerne fejlbedømmer, hvordan kriminaliteten har udviklet sig. For statistikkerne afslører, at der i løbet af de seneste godt 20 år faktisk har været en nedgang på 31 procent i det samlede antal anmeldte straffelovsovertrædelser. Det tyder altså på, at der er en kløft mellem danskernes forestillinger og virkeligheden.

I denne episode af Forbrydelse og Moral foreholder jeg paradokset for DR’s retsreporter, journalist og jurist Trine Maria Ilsøe, som giver sit bud på, hvorfor udviklingen forholder sig sådan. Trine Maria Ilsøes karriere er inspirerende, og jeg bruger derfor også lidt ekstra tid på at spørge ind til de karrieremæssige veje, hun er gået, og de valg hun har truffet. For kan man eksempelvis vende tilbage til medieverdenen og dække straffesager, når man har arbejdet i tre år for Politiets Efterretningstjeneste som kommunikationsrådgiver og fået et helt særligt indblik i hemmelige efterretninger, efterforskningsmetoder og meget andet? Da Trine Maria Ilsøe i 2008 sagde farvel til Politiken og startede i PET, udtalte hun selv, at nu var døren til arbejdet som krimi- og retsporter blevet lukket. I dag - 9 år efter at hun stoppede ved PET - arbejder hun som DR’s retsreporter. Også det, er noget jeg foreholder denne episodes hovedperson.

Jeg har desuden tidligere drøftet mediernes rolle i og håndtering af straffesager med mine gæster. Den fjerde statsmagt bærer utvivlsomt et stort ansvar for, at danskerne bliver informeret korrekt, men får journalisterne altid straffesagernes mange nuancer med? Forsvarsadvokater bliver ofte spurgt: ”er du tilfreds med resultatet”, og det har da også fået en af mine tidligere gæster til at kritisere medierne for ofte at behandle straffesager som fodboldkampe. Resultatorienterede og uden blik for nuancer. Pointen har jeg også taget op i flere forudgående afsnit, men i denne episode er spørgsmålet helt centralt, da jeg sidder over for en person, hvis fornemmeste opgave er at videreformidle kriminalstof til den brede befolkning. Hør i det her afsnit, hvad hendes tanker er, om sådan en påstand.