Podcast


03. februar 2021

Forbrydelse og Moral: 10. Corona special - Jonas Christoffersen (Dr. jur. og advokat)


PODCAST. ”Den magt, der er givet til regeringen, er meget meget vidtgående, og den bliver brugt meget meget vidtgående - nogen i regeringen må have overvejet, hvad konsekvenserne er på den lange bane, og det er de tal, som jeg ikke synes, man har fået nogen som helst specifik viden fra regeringens side om”. Sådan lyder det blandt andet i dette afsnit fra advokat og Dr.jur. Jonas Christoffersen, da han giver udtryk for, at han savner at blive præsenteret for regeringens konkrete mål. 


Jacob Barckmann har skabt podcasten Forbrydelse og Moral, og du skal have god fornøjelse, hvis du lytter med.


Jonas' juridiske baggrund er imponerende, og fra 2009 til 2020 har han været direktør i Institut for Menneskerettigheder. Det var derfor også oplagt at tage en snak om hvorvidt de beslutninger, som politikerne den seneste tid som følge af covid-19 har truffet, egentlig er i overensstemmelse med henholdsvis grundloven og menneskerettighederne. Og hvad med begreber som ”undtagelsestilstand” og ”nødret”?

Jonas er netop i disse dage sammen med tænketanken Justitia i gang med at undersøge de retssikkerhedsmæssige konsekvenser af alle de initiativer, som vi pt. oplever, og det var derfor også oplagt at drøfte nogle af de konkrete initiativer nærmere.