Perspektiv


27. august 2020

En dag med en advokat: Anders K. Németh


I serien "En dag med en advokat" møder du inspirerende profiler i interessante jobs. Mød her Anders K. Németh, der fortæller om sit liv som forsvarsadvokat og selvstændig.


Anders K. Németh, Anders K. Németh Advokatselskab, Uddannet fra Københavns Universitet - 1996

Hvilke arbejdsopgaver har du?

Jeg er forsvarsadvokat med speciale i økonomisk kriminalitet, og jeg har drevet selvstændig advokatvirksomhed i efterhånden mange år.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig? 

På en typisk arbejdsdag er jeg på kontoret omkring 7:30 og holder møder / telefonmøder / Skypemøder, til jeg cykler i retten omkring klokken 9. Hvis der er tid, tager jeg lige en hurtig kop kaffe med min gode ven Casper Andreasen - der også er forsvarsadvokat - på vores stamcafé i Gothersgade.  

En retsdag varer fra 9:30 til 15:30 afbrudt af en frokostpause, som jeg normalt tilbringer med klienten eller med kolleger, hvis der er flere tiltalte i den konkrete sag. Når retsdagen slutter, tager jeg retur til kontoret og gennemgår dagens post og e-mails, ligesom jeg læser op på sager, som snart skal hovedforhandles, eller der på anden måde snart skal ske noget i.  

Hvorfor valgte du at arbejde i den privatesektor?

Jeg valgte den private sektor, fordi det er sjovt og udfordrende at opbygge en virksomhed omkring et speciale, man brænder for. Jeg er heller ikke helt sikker på, at min tålmodighed eller sociale kompetencer helt rækker til at skulle være en lille del af en eller anden større offentlig organisation.

 

Hvilke fordele/ulemper er der ved dit job?

Umiddelbart synes jeg kun, der er fordele. Som forsvarsadvokat og indehaver af sin egen virksomhed bestemmer man det meste selv, og har en meget stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen af sit arbejde. Samtidig er langt de fleste sager inden for mit speciale ret farverige, og man støder på mange interessante og sjove klienter.

Hvilke personer er der i din daglige berøringsflade, og hvor meget kontakt har du med dem? 

Udover klienter består min berøringsflade af forsvarerkolleger, politifolk, anklagere, og dommere. Mange af dem har jeg ret tæt kontakt til over lang tid, da mine sager ofte strækker sig over en lang efterforskningsperiode efterfulgt af mange retsdage.  

Hvor meget af det, som du lærte på studiet, bruger du i dit job nu?

Konkret har jeg naturligvis haft gavn af undervisningen i strafferet og straffeproces, men man skal heller ikke - mere generelt set - undervurdere det man langsomt tilegner sig omkring den såkaldte “juridiske metode” via undervisningen i alle mulige mærkelige fag. Selvom det måske til tider kan føles sådan på studiet, er den juridiske metode ikke noget opdigtet, men derimod noget man får brug for i den virkelige verden. 

 

Havde du et studierelevant job under studiet? 

Nej, jeg valgte at læse HD sideløbende med jurastudiet, så når undervisningen på Københavns Universitet var færdig, havde jeg typisk kun et par timer fri, inden jeg skulle videre til Handelshøjskolen.  

Rejser du i forbindelse med dit arbejde? 

Ja, det sker med jævne mellemrum, at mine sager giver anledning til rejser. Konkret har jeg været i England mange gange og derudover i Singapore, Zimbabwe, Spanien samt i alle mulige mærkværdige danske provinsbyer. 

Hvad motiverer dig mest ved dit arbejde? 

Kombinationen af fagligt udfordrende sager, gode kolleger, sjove klienter og en stor grad af selvbestemmelse. 

 

Hvad har den karrieremæssige vej været til dit nuværende job? 

Jeg har været hos anklagemyndigheden i mine unge dage, hvilket klart kan anbefales hvis man vil beskæftige sig med straffesager, når man lige er færdig med studiet, se nedenfor. 

Har du nogle gode råd til studerende, der kunne finde på at gå samme vej som dig? 

Ja, start hos anklagemyndigheden. Der bliver man hurtigt kastet ud i et bredt spektrum af straffesager. Starter man i stedet som fuldmægtig på et advokatkontor, må man, som retsplejeloven er indrettet, stort set ikke beskæftige sig med straffesager i fuldmægtigtiden.