Perspektiv

QA: Ehmer Pramming Advokater. Redigering: Elisabeth Frimurer

27. august 2020

Ehmer Pramming Advokater: Dét ser vi på ved ansættelsen


I en QA-serie spørger vi forskellige virksomheder, hvad de lægger vægt på ved ansættelser. Læs, hvad Ehmer Pramming Advokater svarer. 


Hvad lægger Ehmer Pramming Advokater vægt på i forbindelse med ansættelser? Læs med her. 

Hvor stor en rolle spiller gode karakterer, når I skal ansætte?

Det spiller en relativt stor rolle. Det, syntes vi selv, var ret uretfærdigt og dårligt for studiemiljøet, dengang vi læste, men vi må i dag erkende, at det, som der giver en god karakter til både mundtlig og skriftlig eksamen, ret præcist svarer til det arbejde, der skal ydes med udarbejdelse af processkrifter og møde i retten osv. Så hvis vi får en ansøger, der har lave karakterer, vil det umiddelbart se ud til, at vedkommende vil have svært ved at lave et rigtig godt processkrift (der skal afleveres om 4 timer) eller til at tale sin sag rigtig godt inde i retten. Så derfor er gode karakterer vigtige for os – men ikke altafgørende, og en svipser hist og her er der plads til.

 

Hvordan ser jeres ansættelsesprofil ud?

Jeg er lidt usikker på, hvad en ansættelsesprofil egentlig er, men vi leder efter folk med gode karakterer og masser af personlighed og skæve tanker. Man passer nok bedst her, hvis man ikke passer ind så mange andre steder. 

Hvad kan I tilbyde en nyuddannet jurist?

Vi kan tilbyde et arbejdsmiljø, hvor man får 100 % ansvar for sine egne sager fra første dag og møder i retten som en naturlig del af arbejdet – og hvor vi nok er ligeså meget familie/venner, som vi er kolleger. Vi har hverken debiteringskrav eller omsætningskrav og går mest op i at lave noget meningsfuldt og have det godt på vores arbejde.

Betyder det noget, om man har haft et relevant studiejob?

Ja, det kan være et plus - men det vil nok være mindst lige så godt med en, der har haft et irrelevant studiejob. Malou var fx stewardesse, mens hun studerede, og jeg arbejdede som ”runner” hos Nordisk Film. Vi ansatte for nogle år siden én, der havde været årets medarbejder hos McDonalds og bagefter en anden, der havde arbejdet på galopbanen. Vi vil hellere have sådan nogen, end én der har siddet med keychain og vandkæmmet hår på et af de store advokatkontorer.  

 Det er et stort plus, hvis man har lavet frivilligt arbejde ved siden af studiet.

 

Betyder det noget, om man har været i udlandspraktik el. lign?

Nej – ikke specielt.

 

Hvilke kundskaber er gode at have, hvis man gerne vil have et job ved jer?

Flair for jura, grundighed, arbejdsomhed, produktivitet, evnen til at kunne snakke i øjenhøjde med alle slags mennesker. 

Hvilke sociale eller personlige kompetencer, ser I gerne, at man har?

Ærlighed, mod, et godt hjerte, uhøjtidelighed, tillidsskabende, sjov. 

Hvordan ser ansættelsesprocessen ud?

Opslag på nettet, ansøgninger og efterfølgende 1 eller 2 samtalerunder.

 

Et godt råd, I har lyst til at give de nye studerende med på vejen?

Det skal nok gå, og hvis det ikke går, så går det nok alligevel.