Perspektiv

QA: DLA Piper. Redigering: Elisabeth Frimurer

27. august 2020

DLA Piper: Dét ser vi på ved ansættelsen


I en QA-serie spørger vi forskellige virksomheder, hvad de lægger vægt på ved ansættelser. Læs, hvad DLA Piper svarer. 


Hvad lægger DLA Piper vægt på i forbindelse med ansættelser? Læs med her. 

Hvor stor en rolle spiller gode karakterer, når I skal ansætte?

Vi er en vidensvirksomhed, og vores kerneydelse er juridisk rådgivning af højeste kvalitet. Vi ansætter lærevillige og dygtige jurastuderende, der har gode karakterer og et højt fagligt niveau. Men karakterer kan aldrig stå alene. Derfor lægger vi vægt på at tiltrække, udvikle og fastholde dygtige medarbejdere med den rette kombination af faglige og personlige egenskaber. Så vi vægter personlige såvel som juridiske kompetencer – både når vi ansætter og i den videre udvikling og uddannelse af den enkelte medarbejder.

 

Hvordan ser jeres ansættelsesprofil ud?

Igen er det vigtigt, at fagligheden er på plads. Men vi forventer ikke, at du har alle svarene fra dag 1. Det vigtigste er derimod, at du brænder for juridisk rådgivning af højeste kvalitet og en fremtid som 'trusted advisor'. Derudover lægger vi vægt på, at du er lærevillig, opsøgende og fleksibel og har lyst til at bidrage til fællesskabet i DLA Piper. 

Hvad kan I tilbyde en nyuddannet jurist?

Hos DLA Piper har du mulighed for at skabe en karriere i en global virksomhed. Du får et stort ansvar og udfordrende opgaver, hvor du træner din teoretiske forståelse i takt med, at du arbejder med juraen i praksis. Som fullservice advokatfirma rådgiver vi inden for alle de områder og juridiske problemstillinger, der er aktuelle for erhvervslivet og den offentlige sektor, så der er rig mulighed for at udforske netop dét fagområde, du brænder for. 

Som arbejdsgiver har vi desuden en ambition om faglig og personlig udvikling på alle niveauer. For vores fuldmægtige involverer det bl.a. en række kurser som supplement til advokatuddannelsen. Vi tilrettelægger et udviklingsforløb, hvor du løbende får struktureret og konstruktiv feedback fra din leder og en samlet evaluering af dit forløb.  

Som en del af din opstart bliver du tilknyttet en tutor, der er en erfaren advokatfuldmægtig eller advokat, så du kommer godt fra start og kan søge støtte og vejledning i dagligdagen fra en erfaren kollega. 

Vi giver plads til både arbejdsliv og privatliv, da et job hos os skal være sjovt og givende - og samtidig give tid til andre elementer i livet. Vi tilbyder desuden flere karriereveje afhængigt af, hvilke områder du har talent inden for, og hvad der motiverer dig. Og har du en leder i maven, kan du tage det første skridt i din ledelseskarriere allerede som fuldmægtig.  

Sidst men ikke mindst prioriterer vi at skabe rammerne for et godt fællesskab med mange muligheder for socialt samvær i forbindelse med fredagsbarer, sportsaktiviteter, kulturbegivenheder og meget andet.  

Og som verdens tredjestørste advokatfirma kan vi tilbyde en helt unik mulighed for internationalt samarbejde og netværk med vores mange kolleger rundt om i verden. For eksempel giver vores forskellige udstationeringsprogrammer mulighed for kompetenceudvikling på tværs af landegrænser undervejs i karrieren. 

Betyder det noget, om man har haft et relevant studiejob?

Når vi rekrutterer studerende og advokatfuldmægtige, betragter vi ikke alene karakterer og personlige kompetencer men også erhvervserfaring, frivilligt arbejde, foreningsarbejde og lignende som relevante parametre. Et relevant studiejob giver ofte værdifuld erfaring og ikke mindst praktiske perspektiver på juraen, som er netop dét, du i sidste ende vil beskæftige dig med hos os, så det er uden tvivl en fordel.

 

Betyder det noget, om man har været i udlandspraktik el. lign?

Vi mener, at et udlandsophold kan bidrage med relevante kompetencer på lige fod med et studiejob, frivilligt arbejde, foreningsarbejde osv. Et udlandsophold viser også, at ansøgeren besidder et internationalt perspektiv, hvilket stemmer godt overens med vores globale mindset. Derfor kan eksempelvis et praktikophold i udlandet være med til, at en ansøger skiller sig positivt ud fra de øvrige kandidater i rekrutteringsprocessen. Og netop fordi vi mener, at udveksling og lignende bidrager til personlig udvikling, støtter vi også altid op, når vores egne studerende gerne vil tage et semester i udlandet.

 

Hvilke kundskaber er gode at have, hvis man gerne vil have et job ved jer?

Udover de juridiske kompetencer er forretningsforståelse en afgørende kompetence. Vores fornemste opgave er at forstå det marked og den sektor, vores kunde opererer i, og dermed de forretningsmæssige vilkår, kundens forretning skal drives under. Den basale forretningsforståelse forventer vi, at du tilegner dig på studiet, mens den bredere og dybere forretningsforståelse udvikles hos os som arbejdsgiver, bl.a. via mentoring - altså i den daglige læring på jobbet.  

Derudover er det en fordel, hvis du kan formulere dig fagligt på et eller flere fremmedsprog, og er indstillet på at løse opgaver på tværs af geografi. Det er en fordel, når man som i vores virksomhed opererer på tværs af landegrænser, da det medfører, at vores jurister stifter bekendtskab med mange forskellige kulturer, sektorer, virksomheder, forretningsprocesser osv. i deres daglige arbejde. 

Hvilke sociale eller personlige kompetencer, ser I gerne, at man har?

For os er det vigtigt, at du er engageret i dit arbejde, og at du, ud over at levere gode resultater til vores kunder, også er i stand til at opbygge vedvarende relationer. I DLA Piper agerer vi desuden ud fra fire fælles værdier, som afspejler vores kultur og adfærd og fortæller, hvem vi er som virksomhed. Det involverer bl.a. at have en positiv, imødekommende indstilling og være initiativrig, at bidrage positivt til samfundet og vores lokale og globale fællesskab og at være åben overfor udfordringer. Så det er vigtigt, at du har gå-på-mod, er lærevillig og opsøgende og tager ansvar for ikke bare dine opgaver men også din egen udvikling.  

Hvordan ser ansættelsesprocessen ud?

Vi ansætter typisk nye studerende og fuldmægtige to gange om året med opstart i hhv. februar og september. Gennem strukturerede rekrutteringsforløb sikrer vi, at vi ansætter nye kolleger, hvis kompetencer og ønsker matcher vores virksomhed og strategiske ambitioner.   

Når du søger en stilling hos os, er det vigtigt at vedhæfte CV, motiveret ansøgning, karakterudskrift og eventuelle andre dokumenter, som du mener er relevante. Hvis du kommer i betragtning, vil du blive inviteret til en personlig samtale, en personprofilanalyse og en kognitiv test. Herefter vil du altid modtage en personlig tilbagemelding.

 

Et godt råd, I har lyst til at give de nye studerende med på vejen?

Som ”udefrakommende” kan det være svært at afkode, hvad en given arbejdsplads kan tilbyde netop dig. Derfor er det en rigtig god idé at tale med medarbejdere fra firmaer, der interesserer dig, når muligheden er der – eksempelvis til karrieremesser, arrangementer og lignende. Vi vil altid gerne tale med dig og svare på dine spørgsmål, så det kan være en rigtig god måde at blive klogere på kulturen, omgangstonen og hvad du ellers gerne vil vide om os som arbejdsplads. 

En anden måde at lære os bedre at kende er ved at følge os på Facebook og Instagram – her giver en række af vores medarbejdere indblik i hverdagen hos os, så det er en oplagt mulighed for at komme ”bagom kulissen”.