Perspektiv

QA med Peter Kragh, advokat og partner hos Stagetorn Advokater. Redigering: Elisabeth Frimurer

16. marts 2022

"Det behøver ikke at handle om 12-taller det hele"


Min vej gennem jurastudiet var turbulent og nok præget af, at jeg ikke vidste, hvad jeg ville med uddannelsen, da jeg startede . Jeg var nok ikke den mest flittige studerende i de fag, der ikke havde min interesse, men til gengæld gik jeg all-in i de fag, som jeg fandt spændende.


Mød Peter Kragh, der er cand. jur., advokat og partner hos Stagetorn Advokater. 

Brug studieårene til at opleve så meget som muligt

På kandidatuddannelsen tog jeg et halvt år til Pakistan, hvor jeg arbejde for Asma Jahangir i Lahore (en af de mest respekterede menneskerettighedsforkæmpere i Sydasien og bl.a. United Nations Special Rapporteur on Freedom of Religion). Det var helt klart den største oplevelse, som jeg havde under min studietid, og jeg lærte meget; både juridisk men ikke mindst om mig selv og andre mennesker og kulturer. Jeg har taget meget med fra dengang, og jeg kan kun opfordre til, at man søger nogle lidt alternative udlandsophold og bliver hevet ud af sine vante og trygge rammer.

Her står jeg i dag

Jeg arbejder som forsvarsadvokat i alle typer af straffesager, og så rådgiver jeg på udlændingeområdet. Jeg går i retten 4-5 gange om ugen i gennemsnit, så det er en intens og spændende hverdag med spændende sager. Jeg startede i Udlændingestyrelsens asylafdeling som fuldmægtig i Center Sandholm, og efter en håndfuld år dér fik jeg muligheden for at arbejde på et advokatkontor. Arbejdet i asylafdelingen gav mig mange værktøjer, og jeg kan anbefale det varmt, fordi man lærer at skrive juridisk og at afhøre. De kompetencer kan bruges på mange andre juridiske arbejdspladser.

Metoden og grundigheden, som er nødvendig i studieårene for at præstere på et pænt niveau, er nok den erfaring, som jeg trækker mest på. Det gør mig ikke til en god advokat i dag, at jeg kunne lære alt udenad i et fag under jurauddannelsen og så gå til eksamen, fordi jeg havde terpet dag og nat. Men det er evnen til at bruge metoden til at identificere omdrejningspunkterne og kvalificere synspunkterne . Når det så er sagt, så er der også mange værktøjer i min værktøjskasse, som jeg ikke har lært under jurauddannelsen, som jeg bruger dagligt i mit virke som advokat; fx både kommunikativt og det at bruge sin almindelige sunde fornuft.

Har du et godt råd til jurastuderende?

Det behver ikke at handle om 12-taller det hele. 

Et karakterblad med et højt snit er utvivlsomt en fin bedrift, men det kan ikke stå alene, og der er andre egenskaber, som også er væsentlige, fx at man kan kommunikere med alle typer af mennesker, at man kan sætte sig ind i deres situation, og at man har sit etiske kompas i orden . Det kan også kræve en særlig hårdhed at arbejde i min branche, så man skal nok også være robust

 

Hvordan er du nået til, hvor du er nu?

I forbindelse med et opslag til en stilling som advokatfuldmægtig, hvor jeg var så heldig at komme hele vejen igennem nåleøjet.

Hvordan har du fundet balance i dit jobliv efter endt studie?

Jeg har ikke balance hele tiden. I perioder fylder arbejdet næsten alt. Og det er OK, hvis der så også er perioder, hvor man kan fokusere på andre ting end arbejde. Arbejdspresset varierer ofte i perioder, og det skal man kunne navigere i. Men bevidstheden om, at det netop kun er i perioder, gør, at man kan trives i det, og naturligvis også den omstændighed, at man er glad for sit arbejde og laver noget, som man kan lide.

Har du gode råd, du vil dele?

Fokusér på det, du brænder for. Det bliver man som regel god til. Naturligvis skal man også kunne tage det lange seje træk i de fag, som man finder tunge, men man skal primært lade sig drive af interessen for det vil helt sikkert smitte af på ens forståelse for fagene og den jurist, som man ender med at blive.

Peter Kragh

  • 41 år
  • Uddannelse: Cand. jur. og advokat
  • Uddannelsessted: Københavns Universitet
  • Uddannelsesår: 2006
  • Nuværende stilling: Partner hos Stagetorn Advokater