Perspektiv

Indlæg af Christian Hjortshøj, vinder af Karnovs Specialepris. Redigering: Elisabeth Frimurer

02. september 2021

Den lige vej fører ikke nødvendigvis til fremtidens jurister


Da jeg startede på studiet, troede jeg, at jeg skulle arbejde med menneskerettigheder.
Så blev drømmen at være en hot shot M&A-advokat. Efterfølgende specialiserede jeg mig i skatteret og fandt mig til rette både som trainee i et revisionshus og advokatfuldmægtig ved et advokatkontor. Det var en masse gode år med meget læring, og jeg har været rigtig glad for at have fået de erfaringer.


Christian Hjortshøj giver fifs til fremtidens jurister. Læs med her. 

I dag er jeg selvstændig med en legal tech-virksomhed og ser tilbage på en studietid, hvor jeg ville ønske, at jeg havde givet mig selv lidt mere plads til at være andet end bare en jurastuderende.

Men dette er ikke endnu et indlæg om karakterer, hvordan du bør studere, tage noter eller have det på studiet. Indlægget handler om fremtidens jurister. Det handler om teknologi, roller og talentmasse.

Myten om den lige vej

Jeg har brugt en stor del af min studietid på at have laserfokus på de store rådgivningsfirmaer og advokathuse. Karakterer og relevant erhvervserfaring var en stor bekymring – især på de første tre år af studiet.

Det er selvfølgelig nemt at sige nu – på den anden side – men nu, hvor jeg har arbejdet på både små og store kontorer, så fortryder jeg en smule den besættelse, det nogle gange blev.

For det gik op for mig, at ingen stillingsbetegnelse gjorde mig lykkelig i sig selv – uanset, hvor meget jeg troede, at det ville. Det har altid været mine kollegaer og muligheden for at blive endnu dygtigere inden for et område, jeg brænder for, der har været afgørende.

Jeg fortryder ikke den faglighed, som jurastudiet og mine erhvervserfaringer har givet mig. Jeg har også været glad for de arbejdspladser, jeg har haft. Men jeg vil gerne udfordre idéen om ”den lige vej”, for det er en fejl at tro, at én model kan trækkes ned over hovedet på alle.

En tidligere kollega fortalte mig – i ramme alvor – at det var vigtigt at tage den lige vej til succes, og at den vej er gennem en hård branche. Var tonen hård, skulle man bare tage sig sammen. Det er naturligvis noget vrøvl, og man risikerer med den tilgang at skræmme nogle dygtige talenter væk – især nu, hvor der er kommet større fokus på trivsel og work/life balance – eller bare life balance.

For fremtidens jurister er den lige vej måske slet ikke fundet endnu – og måske findes den slet ikke. Som kommende jurist får man et sæt særlige kompetencer. Kompetencer som også kan bruges til mange andre ting, som man ikke får talt om på studiet.

Det er nemlig ikke sikkert, at den juridiske afdeling vil forblive en selvstændig enhed. I stedet vil jurister med høj sandsynlighed – og ligesom så mange andre – komme til at skulle arbejde på tværs af afdelinger eller i teams med mange forskellige kompetencer og fagligheder. Det stiller krav til både fremtidens juristers tværfaglighed og nysgerrighed på viden, der ikke er strengt juridisk.

I en sådan virkelighed vil der også være behov for jurister, der i højere grad kan identificere problemer, før de opstår, og arbejde kreativt med problemløsning. Derfor er det også en spændende tid, hvor legal og advisory tech kan være med til at give jurister værktøjerne til at omfavne en ny og mere moderne rolle.

Digitaliseringen ændrer vores arbejdsgange

Teknologi har allerede påvirket den måde, vi arbejder på. Eksempelvis viser de fleste nyere undersøgelser, at trivsel er en meget efterspurgt parameter blandt jurister, uanset om de arbejder i advokatbranchen eller ej. Trivsel og life balance er kommet på dagsordenen i takt med, at teknologiske løsninger vinder frem og giver mulighed for hjemmearbejde og selvstudie.

Men det giver os også mulighed for at være jurister på mange andre måder end den, vi normalt forestiller os.

I Advokatrådets udgivelse fra 2019 ”Legal Tech og Advokatregulering” forudser en nedsat arbejdsgruppe, at mange opgaver, som eksempelvis advokatfuldmægtige og studentermedhjælpere løser, fremover vil kunne løses af IT-medarbejdere. Det samme vil gælde opgaver, der udføres af jurister i virksomheder og det offentlige. Se eksempelvis det øgede fokus på IT-systemer, der skal bistå med at træffe afgørelser i myndighedsregi.

Dét betyder ikke, at der ikke vil være plads til juristerne – tværtimod kan det give plads til, at juristerne bliver endnu dygtigere og kan være med til at løse flere og mere komplekse problemstillinger. Der er mange, der forudser, at jurister i højere grad skal arbejde med mennesker, og at fremtidens arbejdsgivere kommer til at stille nye krav og opgaver, som man ikke lærer at løse på studiet. Det samme gælder selvfølgelig klienterne.

Derfor skal jurister også til at ”lægge billet ind” i forhold til andre kompetencer og særligt i forhold til teknologi. Her tænker jeg ikke på den sædvanlige ”specialisering” i eksempelvis fast ejendom, skat eller lignende. I stedet vil jeg opfordre fremtidens jurister til at være nysgerrige og se ud over rollen som den pæne, klassiske rådgiver.

Det er ikke lærebogen, der kommer til at drive udviklingen. Det bliver dig, fremtidens jurist, og du skal turde tage stilling og give din mening til kende

Fremtidens jurister er fleksible og tør være kreative. Det kommer ikke til at være på bekostning af den juridiske metode, høj specialisering eller retssikkerheden. Snarere bør vi se det som en mulighed for at blive endnu dygtigere og være et stærkere aktiv for myndigheder og virksomheder.

Det betyder ikke, at den klassiske jurist kommer til at uddø, eller at du ikke bør blive equity-partner i et stort advokathus. Jeg har dyb respekt for dem, der vil dét. Men mit håb er, at du som jurastuderende tør gøre den ”lige vej” til din egen. At du tør være idealistisk. At du tør sætte fagligheden over karakterer og flotte ting på CV’et og være med til at skabe de stillinger og roller, som juristerne kommer til at have i fremtiden

En ekstra hilsen til dig, der er ny på studiet: Tillykke med at være kommet ind. Du har et enormt uforløst potentiale i en verden, der bliver mere og mere reguleret – du skal bare turde gribe chancen.

Christian Hjortshøj

  • Vinder af Karnovs Specialepris
  • 27 år
  • Co-Founder @ Juristic ApS
  • Tidl. advokatfuldmægtig hos Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
  • Tidl. trainee hos PwC