Studieliv

Indlæg af Camilla Walsted. Redigering: Elisabeth Frimurer

06. januar 2022

Camillas vej gennem jurastudiet


Mit navn er Camilla Walsted, og jeg er jurastuderende på 7. semester ved Aalborg Universitet. Jeg startede på jurastudiet i 2018, fordi jeg altid har haft en stor interesse for samfundet og andre mennesker. Som jurist eller advokat er der meget menneskekontakt, hvilket er en del af faget, som jeg i høj grad drager nytte af.


Mød Camilla, der går på 7. semester og fortæller om sin vej gennem jurastudiet.

Jeg valgte at starte på Aalborg Universitet direkte efter 3.g, da jeg følte mig rimelig afklaret omkring mine fremtidsplaner.


Gennem jurastudiet har jeg altid gået mine egne veje, hvormed menes, at jeg vælger de valgfag og aktiviteter, som jeg finder spændende. Der er en vis tryghed i at tage et fag sammen med sine tætte studiekammerater, men mit bedste råd er, at man tænker grundigt over, hvad man virkelig selv interesser sig for – også selv om dette indebærer, at man skal gøre nogle ting alene. Min erfaring siger mig, at man alene vokser som menneske, når man tør at tage udfordringen op! Ligeledes er der en stor chance for, at man får nye bekendtskaber, når man vælger at gå sine egne veje, hvilket jeg ser som en stor bonus.

Frivillige studiejobs

Jeg var lige begyndt på mit 2. semester, da jeg første gang prøvede kræfter med frivilligt studierelevant arbejde. Noget af det første man får af vide på jurastudiet er, at det er enormt vigtigt, at man får etableret sig et stabilt og godt netværk, som man kan bruge både under studiet og senere i arbejdslivet. Jeg tænkte derfor, at jeg ville prøve at søge stillingen som netværkskoordinator hos Stud.Jur - Boosteren, så jeg både kunne blive klogere på juraen, og samtidig opbygge mig et netværk tidligt på uddannelsen. Stillingen som netværkskoordinator var medvirkende til, at jeg deltog i netværksbars, hvilket resulterede i, at jeg opdagede alle de mange mulige studiejobs, der er i Aalborg og omegn.

I slutningen af mit 2. semester valgte jeg at søge stillingen som juridisk rådgiver hos Lejerens Frie Retshjælp. Dette var for alvor min indgangsvinkel til arbejdsmarkedet, hvilket vidner om, hvor stor værdi et frivilligt studierelevant arbejde netop har. Her fik jeg lov til at behandle mine egne sager inden for lejeretten, hvilket har givet mig virkelig meget erfaring. Jeg arbejdede hos Lejerens Frie Retshjælp i over to år, hvor jeg både agerede som juridisk rådgiver, teamleder og slutteligt som retshjælpsleder. Netop mit frivillige studiejob hos Lejerens Frie Retshjælp var medvirkende til, at jeg allerede på mit 3. semester blev ansat som stud.jur. hos et advokatfirma.

Det første stud.jur.-job

Jeg valgte at søge uopfordret som stud.jur. hos Advokatfirma Eurojuris Aalborg, da jeg gik på 3. semester. Det er normal kutyme, at advokatfirmaer først vil have studerende ansat som stud.jur., når de har består deres bachelor, men jeg tænkte, at jeg ville prøve at give det en chance – hvad kunne jeg miste på det?


Til min jobsamtale blev der lagt en del vægt på mit frivillige arbejde, mine interesseområder på studiet samt mine fremtidsplaner.
Jeg har været ansat hos Advokatfirma Eurojuris Aalborg i to år nu, og dette har været medvirkende til, at jeg føler mig endnu mere sikker på mit studievalg. Det er svært at vide, når man alene læser i pensumbøgerne, om man har valgt det rette studie, hvorfor et studierelevant arbejde – enten betalt eller frivilligt – kan være en rigtig god løsning.

I en normal arbejdsuge arbejder jeg typisk med straffesager og familieretlige sager. Dette indebærer, at jeg både er med til at lave processkrifter, der enten skal bruges i retten eller i Familieretshuset, samt procedurenotater. Dette giver mig en enorm mængde erfaring, som jeg både kan bruge under studiet og i mit senere arbejdsliv.

Studenterinstruktør 

Jeg har altid godt kunne lide at hjælpe andre mennesker og lære fra mig, hvorfor jeg tænkte, at jeg ville prøve at søge stillingen som studenterinstruktor hos Aalborg Universitet.


På mit 6. semester blev jeg ansat som studenterinstruktor i ”Formueret II”, hvilket indebærer, at jeg skal undervise andre studerende i faget. På mit 7. semester blev jeg ligeledes ansat som studenterinstruktor, men denne gang i faget ”Erhvervsstrafferet inkl. skattestrafferet”.


Det er udfordrende, men vildt spændende og lærerigt at få lov til at undervise! Det giver mig mulighed for at holde mig opdateret på de nyeste lovændringer og nyeste praksis på området, ligesom jeg får lov til at give andre studerende de rette forudsætninger for at klare sig godt i faget.


Fremtiden 

Jeg har på nuværende tidspunkt lidt over 1,5 år tilbage af jurastudiet.
Fordelen ved en jurauddannelse er, at det åbner op for en masse fremtidsmuligheder, hvad enten man ønsker at være jurist, advokat, politiker eller noget helt fjerde.


Det er aldrig til at vide, hvad fremtiden bringer, men jeg er overbevist om, at jeg har valgt det rette studie, og at jeg finder den rette vej for mig.