Perspektiv

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg

10. februar 2021

Advokattitlen til debat


Hos Advokatrådet ser man med stor alvor på anbefalingerne om at udvide ejerskabsforholdene og muligheden for at bruge advokattitlen i andre erhverv. Men det er en storm i et glas vand, mener formand for Konkurrencestyrelsen. "Advokaterne vil jo stadig være underlagt de advokatetiske regler", siger han.


K-News udgav denne artikel d. 15. januar 2021. 

En af Konkurrencerådets anbefalinger lægger op til, at advokattitlen må anvendes i andre erhverv end hos advokatfirmaerne. 

I anbefaling 1.3 lyder det:

"Åbne for at ansatte advokater – under iagttagelse af de advokatetiske regler – må sælge ekstern juridisk rådgivning under brug af advokattitel fra andre virksomheder end advokatfirmaer".

Men det er dybt bekymrende, mener både Danske Advokater og Advokatrådet. I et blogindlæg skriver adm. direktør hos Danske Advokater Paul Mollerup at:

"Når jeg holder en fest, kan jeg enten bestemme, hvem der får lov til at komme ind. Eller jeg kan lukke alle ind, og så komme efter dem, der smadrer vaserne, når eller hvis jeg opdager det. Det første er muligvis lidt kedeligt, men jeg har styr på det. Det sidste giver nogle vildere fester, men også nogle gode skandaler og smadret porcelæn. Det kan godt være, at advokater på nogle punkter er lidt kedelige, men jeg foretrækker kontrol ved indgangen. Det gør det også lettere for de andre gæster at vide, hvem der er lukket ind", skriver han med henvisning til, at det ville være problematisk at åbne markedet for, at f.eks. revisorer kan benytte sig af advokattitlen i deres forretning.

Også hos Advokatrådet er man bekymret for anbefalingen. Det siger formand Peter Fogh, der bl.a. finder det misvisende, at rapportens konklusioner ikke forholder sig til det samlede marked for juridiske ydelser.

”For advokatens uafhængighed, der er de første tre anbefalinger klart det, vi er mest bekymrede for. Men de andre er vi sådan set klar på at kigge nærmere på. Vi synes måske markedsafgrænsningen er lidt snæver. Det er jo ikke så mærkeligt, at advokater er dominerende på advokatmarkedet. Og der er det i vores øjne misvisende, at man ikke forholder sig til det samlede billede af markedet for juridiske ydelser", siger han til K-News og uddyber:

”Vi er meget kritiske over for udsigten til, at man kan bruge advokattitlen andre steder, for det udstiller de retssikkerhedsmæssige problemer ved interessekonflikter.”

"De advokatetiske regler følger jo med"

Hos FSR - Danske Revisorer har man af flere omgange ytret ønske om at få del i langt flere juridiske rådgivningsopgaver, og derfor hilser adm. direktør Charlotte Jepsen også rapportens anbefalinger velkommen.

"Vi hilser rapporten velkommen, og vi er enige i hovedparten af dens konklusioner, som vi betragter som et vigtigt bidrag til at skabe et mere åbent og transparent marked for erhvervsjuridiske ydelser med lige konkurrencevilkår. Navnlig Konkurrencerådets anbefaling af at bryde advokatbranchens eneret på at kunne ansætte advokater, anser vi som et afgørende bidrag til at skabe et effektivt og innovativt marked med kvalitetsydelser og en gennemsigtig prisdannelse", skriver hun i en kommentar på FSR's hjemmeside.

Hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mener formanden Christian Schultz da heller ikke, at man skal være så bekymret for de fremlagte anbefalinger, for de gældende regler vil jo automatiske følge med advokaten, ligesom anbefalingen om udvidede ejerskaber sagtens kan lade sig gøre.

”Hvis du har titlen, er du jo underlagt de advokatetiske regler. Og det er jo upåagtet af, hvor han eller hun udfører sit erhverv eller bruger sin titel.

Det er klart, at der jo stadig vil være de advokatetiske regler. Jeg kan ikke se, at det vil ændre sig, hvis der sidder en økonom eller anden i ejerkredsen. Vi tænker jo ikke, at der ikke skal være det regelsæt, der er, der skal bare være flere, der er underlagt disse. I andre lande har man jo gjort det uden problemer. I England har man jo gjort det, så jeg ser ikke så meget den her bekymring. Vi skal klart være underlagt de advokatetiske regler", siger han til K-News.

Han finder det helt nærliggende, at man også på advokatmarkedet udfordrer konkurrenceforholdene.

"Hvorfor er bekymringen for det større, end den er i dag? Advokatens uafhængighed er jo super vigtig, men man burde undersøge, hvad der skal til for at bibeholde den her uafhængighed og samtidig åbne branchen op for andre aktører. Alle de her regler, der er, de er der jo af en grund, og de er vigtige. Men de er jo ikke lavet med henblik på konkurrence. Anbefalingen om klientfiskeri er jo også bøvlet, for det udfordrer jo virkelig konkurrencen", siger han til K-News.

I rapporten lægger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bl.a. til grund, at anbefalingen om udvidede ejerskaber og brug af advokattitlen i andre erhverv skal findes i argumentet, at tre ud af ti af de største advokatfirmaer mener, at den nuværende adgang til kapital begrænser deres mulighed for vækst. Men er det retvisende at komme med en anbefaling på baggrund af, at et mindretal hæfter sig ved, at adgangen til at vokse er begrænset?

”Ja, why not? Det er der nogle, der oplever, og en signifikant del, 30 %, oplever, at det er en begrænsning. Det er jo i hvert fald en udfordring og i og med, at det er 30 % af de største, så er det en udfordring. Der er jo ikke nogen, der tvinger en til at ændre sin ejerskabsform", siger han til K-News.

Tilmeld nyhedsmail

Få nyhedsmails fra K-News og bliv opdateret på advokatbranchen.