Perspektiv


11. februar 2021

Indstilling til Karnovs Specialepris 2021


Kender du en studerende, der har indleveret en specialeafhandling af særlig høj kvalitet inden for skatte- og afgiftsretten, som fremmer udviklingen af retsområdet? Med en årlig specialepris inden for det skattefaglige område sætter vi fokus på unge talenter, som i fremtiden skal sætte deres præg på branchen.  


Hvert år hylder Karnov et speciale, der skiller sig ud og kan inspirere.

Har du skrevet et speciale inden for skatte- og afgiftsretten af særlig høj kvalitet? Eller kender du måske en, der har?

 

Så er det måske dig, der skal have Karnovs Specialepris 2021. Send dit kandidatspeciale  til os – og få det vurderet af Karnovs  Skattepriskomité. 

Hvem kan vinde?

En studerende, der har indleveret en specialeafhandling af særlig høj kvalitet inden for skatte- og afgiftsretten, som fremmer udviklingen af retsområdet. 

Hvem kan indstille?

Alle kan indstille, men oftest er det universitet, en studievejleder eller en kandidat selv.

Hvad er tidsrammen?

Specialer, der kan komme i betragtning, skal være bedømt fra 1/12 2019-15/2 2021.

Frist for indstillinger er den 15. marts 2021. 

Indstil speciale

Specialerne kommer fra alle højere læreanstalter og har oftest fået den højeste karakter. 
Der lægges i særlig grad vægt på faglighed, aktualitet, relevans og sværhedsgrad samt behandlingsdybde og selvstændighed. Alle kan indstille, og vi takker for dit bidrag.

Del

Indstilling til Karnovs Specialepris 2021